Programi i projekti

No Image

– Partnerstvom do novih radnih mjesta

Partnerstvom do novih radnih mjesta (1. 6.2017-1.12.2018).  Projekt će se provoditi na teritoriji Opštine Teslić u partnerstvu sa istoimenom Opštinom, te JU Srednja škola ”Nikola Tesla” Teslić, Udruženje šumarstva i prerade drveta ”INTERFOB” Banja Luka i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Ovim projektom se planiraju unaprijediti radne vještine 80 osoba sa područja Opštine Teslić od kojih će se 38 zaposliti. Opšti cilj projekta je ”Smanjenje stope nezaposlenosti na području opštine Teslić za 1%”, dok su konkretni ciljevi projekta:  Smanjenje nezaposlenosti zapošljavanjem prekvalifikovanih i dokvalifikovanih osoba u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca sa područja Opštine Teslić;  Povećanje konkurentnosti nezaposlenih…

Detaljnije

No Image

– AgMENTOR center

AgMENTOR center (30.06.2017. – 22.08.2018.)  Projekat se provodi na teritoriji Centralne BiH u partnerstvu sa Regionalnom ekonomskom zajednicom REZ d.o.o. Zenica. Cilj projeka poboljšanje konkurentnosti u oblasti agrobiznisa. Ovo se planira postići kroz različite aktivnosti: stručna praksa (internship), četiri poziva za podršku uspostavljanju i jačanju poslovnih/ruralnih asocijacija, poziv privatnim licima koja hoće da pokrenu vlastite biznise u oblasti agrobiznisa (uz podršku, edukacije i mentorstvo), poziv za obuku licima i preduzećima koja će vršiti savjetodavne usluge samostalnim proizvođačima i poljoprivrednim preduzećima, Četiri poziva za učešće na biznis klinikama za poljoprivredna preduzeća i savjetodavce (na klinikama će biti upriličeno savjetovanje iz raznih…


No Image

– Hoćemo i mi u školu! II.

Hoćemo i mi u školu!” II.( 19.06.2017. – 19.12.2018.) Projekat se inplementira  na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke. Ovo je je drugi dio projekta, koji je uspješno završen u Kantonu Sarajevu. Prilikom realizacije projekta principi pristupačnosti će biti promovirani na teritoriji čitave BiH. U toku projekta biće posječeno minimalno 67 i maksimalno 84  osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u…


No Image

– Ekonomsko osnaživanje korisnika SOS porodičnog centra Mostar

Ekonomsko osnaživanje korisnika SOS porodičnog centra Mostar kroz teoretske i praktične poljoprivredne edukacije (od maja do septembara 2017). Projekat provodi Udruženje građana Nešto Više i socijalno poduzeće EkoDizajn d.o.o. u vlasništvu Udruženja na oglednoj farmi Udruženja građana Nešto Više, mjesto Humilišani, u blizini Mostara. Edukacije će pohađatu ukupno 20 korisnika. Program edukacija će se kreirati prema strukturi odabranih korisnika. Neke od tema će biti: 1. Ekološki, organski uzgoj hrane – šta je to i zašto je bitno?, 2. Uzgoj sezonskog voća i povrća, 3. Uzgoj ljekovitog bilja, te začinskog/aromatičnog bilja. 4. Recikliranje otpada, 5. Izrada prirodnih sredstava za prihranu i…


No Image

– SmartStart

SmartStart  (08.2016-08-2018.) Program ima za cilj pokretanja i razvoj socijalnog poduzeća EkoDizajn Mostar. Poduzeće bi se bavilo pružanjem usluga uređenja dvorišta i imanja, te vlastitu proizvodnju sadnog materijala za potrebe uređenja dvorišta (živa ograda, cvijeće, trava, ljekovito bilje, vode i sl.).Tokom poslovnog razvoja intenzivno će se raditi na promociji poduzeća EkoDizajn i usluga koje pružamo. Projekat  je finansiran od strane CPCD, EC Vrijednost projekta 6.000,00 € SmartStart (08.2016-08-2018.): Program ima za cilj pokretanja i razvoj socijalnog poduzeća EkoDizajn Mostar. Poduzeće če se baviti pružanjem usluga uređenja dvorišta i imanja, te vlastitu proizvodnju sadnog materijala za potrebe uređenja dvorišta (živa ograda,…


No Image

– Hoćemo i mi u školu!

Hoćemo i mi u školu!  (01.09.2016. – 01.05.2017.) Projekat se implementira u Kantonu Sarajevo i obuhvata oko stotinu osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola  za pristup učenika/ca OSI.  Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena  stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o…


No Image

– I ja mogu biti Farmer

I ja mogu biti Farmer (august 2016. – decembar 2016) Svrha projekta je da se osobama sa invaliditetom omogući da kroz  teorijske edukacije  i praktičan rad nauče  tehnike urbanog vrtlarstva, što bi im pružilo priliku da uzgoje hranu za svoje domaćinstvo. Također, bi se otvorila mogućnost za veći stepen socializacije, nezavisnosti i stvaranja većeg osjećaja samopouzdanja, te mogućnost generisanja zarade. Tokom trajanja  projekta  održati će se edukacije iz urbanog vrtlarstva, što  podrazumijeva uzgajanje povrća, voća, ljekobilja i gljiva u urbanim sredinama na mjestima poput balkona, stanova i vrtova uz upotrebu posuda prilagođenih prostoru. Ciljna grupa su osobe sa invaliditetom sa…


No Image

– Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! IV dio

Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! IV dio (19.06.2015. – 23.03.2016.): Projekt se implementira sa 200 učenika u 20 osnovnih škola iz 7 općina: Prijedor, Gradiška, Živinice, Maglaj, Brčko, Bijeljina i Mostar. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada. Želimo potaći tržištu primjereniji način razmišljanja kod djece i mladih i pripremiti ih za nove ekonomske trendove. Poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem poduzetničke kompetencije kod djece projekat će dugoročno doprinjeti povećanju zapošljivosti i efikasnosti sistema…


cerd-organic

– Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD) u partnerstvu sa Udruženjem građana Nešto Više je započeo sa sprovođenjem projekta Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima. Cilj projekta je kreiranje prijedloga za donošenje novih domaćih politika koje bi bile u skladu sa standardima Evropske unije. Prijedlozi će biti podneseni relevantnim institucijama, na osnovu opsežnih analiza domaćih i evropskih politika u vezi sa organskom proizvodnjom. Usklađivanjem BiH sa EU propisima, lokalni proizvođači će biti vidljiviji na evropskom tržištu. Budući  da  je  potražnja  za  organskim  proizvodima  u  zemljama  Evropske  unije  u  stalnom porastu, veoma je bitno…


dvv-posusje2015

– Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje

Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje (01.03. – 31.10.2015.): Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine Posušje koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom će se pokriti 4 teme iz oblasti poljoprivrede (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će aplicirati za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova korisnici će imati punu…


uncf3

– NOVI PROJEKAT: Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) III DIO

  Sa početkom nove školske godine počinje i novi projekat Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) III DIO.  Ovaj projekt će se implementirati sa 200 učenika/ca i 20 nastavnika/ca u 20 osnovnih škola iz 5 opština: Bosanki Petrovac, Živinice, Derventa, Foča i Mostar. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina  učenika/ca VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada kroz institucionalni pristup stvaranjem preduslova za osnivanje te i osnivanje poduzetničkih sekcija u školama….


VHS

– Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Livno

Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Livno (01.03. – 31.10.2014.): Svrha projekta je edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja općine Livno koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede.  Edukacijom će se pokriti 4 teme: 1. prozvodnja mlijeka, 2. proizvodnja jagodičastog voća, 3. višegodišnji nasadi voća i 4. proizvodnja meda (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne poslovne planove sa kojima će…


USAID_logo

– Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini

Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini (Septembar 18, 2013 – Septembar 17, 2016)   Svrha projekta: Ojačati konkurentnost poljoprivrednog sektora u regiji Hercegovine u cilju efikasnijeg natjecanja u tržišnoj ekonomiji.   Očekivani rezultati: 1,500 poljoprivrednika iz 10 općina sa područja Hercegovine će ojačati svoje kapacitete kako bi mogli primijeniti dobre poljoprivredne prakse, preduzeti mjere adaptacije na sušu i uvesti nove kulture u cilju veće raznovrsnosti poljoprivredne proizvodnje. 425 osoba (poljoprivrednici, nezaposleni mladi i žene iz ruralnih područja) će proći praktične obuke iz suvremenih poljoprivrednih praksi i bit će uključeni u programe stažiranja i volontiranja. Partneri na projektu: Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”…


EU_Teslic

– Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić

Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić (01/06/2013 – 30/11/2014):  Kroz projekat će se uvesti program stručnog usavršavanja i prekvalifikacije u opštini Teslić i regiji centralne Bosne, sa ciljem ponovnog uspostavljanja konkurentne prednosti radne snage u prerađivačkoj industriji drveta i metala, bazirano na integraciji koncepta doživotnog učenja u okviru sektora malih i srednjih preduzeća. Očekivani rezultati su: Tehnička akademija za obradu drveta i metala  Teslić obezbjeđuje prostor, tehničku opremu i kvalifikovane saradnike potrebne za efikasno funkcionisanje bazirano na najboljim praktičnim obukama u  BiH i EU; Razvoj profesionalne edukacije i programa za stručni nastavni plan i program/sertifikaciju u skladu sa…


lod3

– Razvoj OCD-a u opštini Teslić

Razvoj OCD-a u opštini Teslić  (01.05 – 31.10.2013.): Udruženje građana ”Nešto Više” u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara Teslić i Udruženjem građana ”Modus” iz Teslića ima za cilj uspostaviti  dugoročno partnerstvo i saradnja između aktivnih i razvijenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i Opštine Teslić po zajedničkim pitanjima koja su u skladu sa strateškim ciljevima opštine i statutarnim ciljevima organizacija civilnog društva. Radit će se na zaštiti i uređenju životne sredine edukacijom i uključivanjem lokalnog stanovništva u organizovane volonterske akcije, na unapređivanju kvaliteta života i socijalne inkluzije mladih i osoba sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice, te na jačanju  ljudskih kapaciteta i…


youth

– Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) II DIO

Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) II DIO (01.04.2013. – 01.12.2013.): Ovaj projekt će se implementirati sa učenicima u 30 osnovnih škola iz 10 opština. Glavni cilj projekta je razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada kroz institucionalni pristup stvaranjem preduslova za osnivanje te osnivanje poduzetničkih sekcija u školama. Pored učenika i nastavnika u projekat će biti uključeni i predstavnici lokalnih nevladinih organizacija te predstavnici lokalnih vlasti. Projekat…


cazin_poljo_2

– UNAPREĐENJE VJEŠTINA MLADIH I ŽENA U POLJOPRIVREDNOM SEKTORU CAZINA

Unapređenje vještina mladih i žena u poljoprivrednom sektoru Cazina (01.03. – 31.10.2013.): Svrha projekta je edukacija 40 nezaposlenih mladih ljudi i žena sa područja općine Cazin koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje će voditi eksperti iz oblasti poljoprivrede. Edukacijom će se pokriti 4 teme: 1. prozvodnja mlijeka, 2. proizvodnja voća i povrća (vanjska i unutar staklenika), 3. zaštita usjeva, i 4. višenamjenska poljoprivredna proizvodnja (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu će se održati trening izrade biznis plana nakon čega će korisnici će pripremiti individualne biznis planove…


Acord2a

– Savez za zajednički ruralni razvoj u BiH – ACoRD

Savez za zajednički ruralni razvoj u BiH – ACoRD (2012-2014): U partnerstvu sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu (REDAH), Lokalnom akcionom grupom Una-Sana (LAG Una-Sana) i Evropskom LEADER organizacijom za ruralni razvoj (ELARD) iz Brisela, Belgija, doprinijeće se unapređenju aktivizma građana kroz povećano učešće i zastupanje ljudi iz ruralnih područja u socijalnim i političkim inicijativama, te utjecaja civilnog društva na donosioce odluka (vladavina, socijalna pitanja i donošenje zakona) po pitanju razvoja ruralnog sektora. Kroz ovaj projekat: osnovaće se Ruralna Razvojna Mreža (koja će predstavljati strateško i jako partnerstvo između najuticajnijih stručnjaka…


Holland_logo

– Unapređenje poljoprivrednog sektora na području Jablanice

Unapređenje poljoprivrednog sektora na području Jablanice (1. novembar 2012 – u toku): Cilj projekta je stručna edukacija iz oblasti poljoprivrede za 60 nezaposlenih mladih ljudi i žena koji se bave poljoprivredom, sa područja Jablanice. Pored stručnih treninga iz oblasti poljoprivrede, korisnici će proći trening izrade biznis planova. Po završetku edukacije iz izrade biznis planova, korisnici će pripremiti mali biznis plan i aplicirati za sredstva. 20 od 60 biznis planova će biti izabrani i biće im odobrena sredstva za realizaciju. Korisnici će dobiti tehničku podršku od strane Nešto Više i Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Jablanica. Dodatno, održaće se trening za zaposlene…


nv-logotip

– Program Internacionalnih Sportskih Inicijativa

The International Sports Programming Initiative is financed by SportsUnited of the United States   Department  of State Bureau of Education and Cultural Affairs and the United States Embassy. Program Internacionalnih Sportskih Inicijativa (2012 – 2013): Jedan od ciljeva ovog programa je promovisanje međukulturalnog razumijevanja i saradnje kroz razvoj košarke u Bosni i Hercegovini.  Finansiranje ovog programa je omogućila vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Državni Biro za obrazovanje i kulturu i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu putem programa SportsUnited of the United States. Program realizuje Centar za Međukulturalno Obrazovanje i Razvoj, Univerziteta Georgtown iz Washington-a, u saradnji sa bosanskohercegovačkim partnerom, Udruženjem …