– Hoćemo i mi u školu! II.

Hoćemo i mi u školu!” II.( 19.06.2017. – 19.12.2018.) Projekat se inplementira  na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke. Ovo je je drugi dio projekta, koji je uspješno završen u Kantonu Sarajevu. Prilikom realizacije projekta principi pristupačnosti će biti promovirani na teritoriji čitave BiH. U toku projekta biće posječeno minimalno 67 i maksimalno 84  osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola  za pristup učenika/ca OSI.  Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena  stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke, putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Uz mogućnost uključivanja i podataka iz drugih dijelova BiH.
Projekat  je finansiran od strane U.S. Embassy
Vrijednost projekta 17.639,00 USD

Hoćemo i mi u školu! II. ( 19.06.2017. – 19.12.2018.) Projekat se implementira na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke. Ovo je je drugi dio projekta, koji je uspješno završen u Kantonu Sarajevu. Prilikom realizacije projekta principi pristupačnosti će biti promovirani na teritoriji čitave BiH. U toku projekta biće posjećeno minimalno 67 od 84 osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe sa invaliditetom (korisnici kolica i vida) kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola za pristup učenika/ca OSI. Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Hercegovačko Neretvanskog Kantona i Grada Banja Luke, putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Mapiranje škola se nastavlja i ostavljena je mogućnost uključivanja i podataka o pristupačnosti škola i iz drugih dijelova BiH.

Projekat je finansiran od strane U.S. Embassy

Vrijednost projekta 17.639,00 USD

Komentariši