Vijesti

Novi projekat Novi izazov: Green business for healthy environment in BiH

Udruženje građana “Nešto Više” počinje sa realizacijom novog projekta podržanog od strane Francuske Ambasade u BiH. Od 85 pristiglih projektnih prjedloga Ambasada je odabrala 5 za finasiranje i projektni prijedlog  našeg udruženja  je jedan od izabranih . Cilj projekta je uspostavljanje partnerstva između aktivnih organizacija civilnog društva i javnih institucija, a u vezi sa zelenom ekonomijom i borbom protiv zagađenja. UG Nešto Više  će organizovati okrugli sto na ove teme, voditi cikluse teoretskih i praktičnih edukacija na svojoj farmi, kao i medijsku kampanju. Pozivamo sve zainteresovane pojedince, medije, članove i predstavnike organizacija civilnog društva te vladinih institucija da nam se…

Detaljnije

ug nesto vise

Instalirali smo solarnu elektranu na našoj farmi

Udruženje građana “Nešto Više” svakom svojom akcijom i projektom želi pokazati da smo okruženi prirodom koja nam može dati mnogo toga. Uz podršku koju smo dobili od Američke ambasade kroz projekat Julia Taft uspjeli smo instalirati veiki solarni sistem na našoj farmi u Humilišanima. Solarni sistem se sastoji od fotonaposnkih panela i pripadajuće elektronike za proizvodnju električne energije koja će nam u sunčanima danima biti dovoljna za naše dnevne potrebe. Glavna svrha instaliranog solarnog sistema jeste da nam omogući sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja u našoj solarnoj sušari na koju je spojena joše jedna vrsta solaranog panela tj termo…