Aleksandar Bundalo

Izvršni direktor
Banja Luka
abx
Mobitel: +387 65 514 031
Fax: +387 51 219 888

linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirao menadžment i poslovnu administraciju na Univerzitetu Saint John’s/Saint Benedict Koledžu (SAD), u suradnji sa Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Južna Afrika.

Radno iskustvo: Konsultant u Biznis Programu „Nešto Više“ (2008-2009), Administrator Udruženja „Nešto Više“ (2003-2006), Direktor kancelarije Udruženja „Nešto Više“ u Banja Luci i trener u PeaceTrails Youth Leadership Programu (1999-2003), Finansijski direktor NGO „Zlatna Jesen“ Banja Luka (1997-1999).

Interesi: kuhanje, hodanje, putovanja


https://nestovise.org/wp-content/uploads/2010/10/dusko.jpgDuško Cvjetinović

Zamjenik izvršnog direktora za administrativne poslove / Projekt menadžer
Istočno Sarajevo
dcx
Mobitel: +387 65 971 273
Tel: +387 33 788 740 Fax: +387 33 788 741

linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirani inžinjer elektrotehnike (Tehnički fakultet Čačak, Republika Srbija)

Radno iskustvo: Mreža za ruralni razvoj u BiH (sep 2016 – traje) – Predsjednik; Udruženje građana ”Nešto Više” (2003-traje): Izvršni direktor (2007-2009), Rukovodilac tima za organizacioni razvoj (2004-2007), koordinator na projektima (2003-2004); OU Sunshine Bratunac (2000-2004) – Potpredsjednik; SZR Drvotrend Srebrenica (2000-2003) – Direktor, proizvodnja namještaja; Empro doo Bratunac (1996-1998) – proizvodnja elektro mašinskih konstrukcija i elektro ormara.

Interesi: Obrazovanje (preduzetništvo, obrazovanje odraslih), ekonomski razvoj (razvoj MSP, razvoj lokalnih zajednica i razvoj poljoprivrede), ruralni razvoj, energija (obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost).


https://nestovise.org/wp-content/uploads/2010/10/adem.jpg Adem Lisičić

Projekt menadžer
Sarajevo
alx
Mobitel: +387 66 711 276
Tel: +387 33 788 740 Fax: +387 33 788 741
 
linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirao grafički dizajn i filmsku produkciju na Saint John’s Univerzitetu, SAD u saradnji sa Bunkyo Gakuin Univerzitetom, Japan.

Radno iskustvo: Koordinator na projektima: “Partnerstvom do novih radnih mjesta” – 2017-2018 (440.000 KM), “Hoćemo i mi u školu” – 2016-2017 (80.000 KM), “Unapređenje vještina žena i mladih u poljoprivrednom sektoru” – 2015  (32.000 KM),  “Razvoj civilnog sektora” – 2013-2014 (37.000 KM),  “Životne vještine za budućnost” – 2011-2015 (400.000 KM), “Internacionala sportska inicijativa” – 2012-2014 (118.000 KM), „Centar za Razvoj Karijere“ -2007 – 2009. Video tehničar medija servisa na Univerzitetu „Saint John’s“ (2003-2007), Trener liderskih vještina na „PeaceTrails Youth Leadership Program“ (2002-2003), Direktor „UG Centar za Bolje sutra“ Banovići (2001-2003), Trener na projektu „Prava Djeteta“ Save the Children, Banovići (2000 – 2001), Grafički dizajner „Štamparija Europrint“ Banovići (1998 -2001)

Interesi: ljudi, RC avioni, priroda, tehnika, radio amaterstvo, obrada pokretne i nepokretne slike.


https://nestovise.org/wp-content/uploads/2010/10/vanja.jpgVanja Sudar

Zamjenica izvršnog direktora za ljudske resurse / Projekt menadžer
Mostar
vsx
Mobitel: +387 66 711 274
Tel: +387 36 347 296 Fax: +387 831 848

linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirala sociologiju i mirovne/konflikt studije na Univerzitetu Saint John’s/Saint Benedict Koledžu

Radno iskustvo: Direktorica Udruženja „Nešto Više“ (2006-2007), Direktorica programa „Razvijanje agro-bussinesa kroz poljoprivredne zadruge“ (2003-2006), Tener u PeaceTrails Youth Leadership Adventure Program (2002-2003), Operator na bazi podataka u HVM projektu – World Vision International (2000-2002), Animatorica Centra za mladež „Srcem“ Mostar (1998-2000).

Interesi: peacebuilding, međureligijski dijalog, rad sa djecom i mladima, književnost, putovanja, druženje i muzika.


Muhamed Garib

Bachelor Inženjer poljoprivrede u socijalnom preduzeću EkoDizajn d.o.o Mostar koje je u vlasništvu UG Nešto Više

Mobitel: +387 66 231 675

Tel: +387 36 347 296 Fax: +387 831 848

Obrazovanje: Bachelor inženjer poljoprivrede ( Agromediteranski fakultet na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru); IV godina na master studiju Urbana poljoprivreda na Agromediteranskom fakultetu na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru (2019 – traje)

Radno iskustvo: EkoDizajn d.o.o (okt. 2016 – traje)

Interesi: Obrazovanje (razvoj poljoprivrede u urbanoj sredini), permakultura ( permakulturni dizajn), ekologija (zaštita biodiverziteta ekosistema), energija (obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost), upravljanje kućnim otpadom ( reciklaža ambalažnog otpada, kompostiranje biootpada).


Maid Maksumić

Projektni asistent u UG Nešto Više

Mobitel: :+387 66 439 811

Tel: +387 36 347 296

 

Obrazovanje: Magistrirao agronomiju (smjer voćarsko-vinogradarski) na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić (2012-2018).

Radno iskustvo: Projektni asistent Udruženja „Nešto Više“(jan 2019-traje), Koordinator na projektu Misli o prirodi! (maj 2020-traje)

Interesi: vrtlarstvo,sport, agroturizam, film


Željka Rubinić

Projektni asistent u UG Nešto Više

 
Mobitel: :+387 66 439 811

Tel: +387 36 347 296

 

Obrazovanje: x

Radno iskustvo: x

Interesi: x


Nikola Bačić

Komunikacijski službenik u UG Nešto Više

Mobitel: :+387 63 730 266

Tel: +387 36 347 296

linkedin-logo

Obrazovanje: Magistar novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Radno iskustvo: TV reporter na BHRT (2017-2022) i OBN TV (2015-2016), dopisnik Večernjeg lista (2016-2017), voditelj komunikacija za hotel Jadran Neum (2012-2015)
Surađivao sa BIRN-om (Balkanska mreža istraživačkih novinara), Zakladom Friedrich Ebert, Europskom energetskom zajednicom i OSCE-om.

Interesi: Komunikacije, mediji, geopolitika, internet i pop kultura, književnost, film i serije, plivanje i priroda.