Aleksandar Bundalo

Izvršni direktor
Banja Luka
abx
Mobitel: +387 65 514 031
Fax: +387 51 219 888

linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirao menadžment i poslovnu administraciju na Univerzitetu Saint John’s/Saint Benedict Koledžu (SAD), u suradnji sa Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Južna Afrika.

Radno iskustvo: Konsultant u Biznis Programu „Nešto Više“ (2008-2009), Administrator Udruženja „Nešto Više“ (2003-2006), Direktor kancelarije Udruženja „Nešto Više“ u Banja Luci i trener u PeaceTrails Youth Leadership Programu (1999-2003), Finansijski direktor NGO „Zlatna Jesen“ Banja Luka (1997-1999).

Interesi: kuhanje, hodanje, putovanja


https://nestovise.org/wp-content/uploads/2010/10/dusko.jpgDuško Cvjetinović

Zamjenik izvršnog direktora za administrativne poslove / Projekt menadžer
Istočno Sarajevo
dcx
Mobitel: +387 65 971 273
Tel: +387 33 788 740 Fax: +387 33 788 741

linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirani inžinjer elektrotehnike (Tehnički fakultet Čačak, Republika Srbija)

Radno iskustvo: Mreža za ruralni razvoj u BiH (sep 2016 – traje) – Predsjednik; Udruženje građana ”Nešto Više” (2003-traje): Izvršni direktor (2007-2009), Rukovodilac tima za organizacioni razvoj (2004-2007), koordinator na projektima (2003-2004); OU Sunshine Bratunac (2000-2004) – Potpredsjednik; SZR Drvotrend Srebrenica (2000-2003) – Direktor, proizvodnja namještaja; Empro doo Bratunac (1996-1998) – proizvodnja elektro mašinskih konstrukcija i elektro ormara.

Interesi: Obrazovanje (preduzetništvo, obrazovanje odraslih), ekonomski razvoj (razvoj MSP, razvoj lokalnih zajednica i razvoj poljoprivrede), ruralni razvoj, energija (obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost).


Adem Lisičić

Zamjenik izvršnog direktora / Projekt menadžer
Sarajevo
alx
Mobitel: +387 66 711 276
Tel: +387 33 788 740   Fax: +387 33 788 741
 
linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirao grafički dizajn i filmsku produkciju na Saint John’s Univerzitetu, SAD u saradnji sa Bunkyo Gakuin Univerzitetom, Japan.

Radno iskustvo: Koordinator na projektima: “Partnerstvom do novih radnih mjesta” – 2017-2018 i 2022-2024. RISE (2019-2024.), “Hoćemo i mi u školu” – 2016-2017 , “Unapređenje vještina žena i mladih u poljoprivrednom sektoru” – 2015 ,  “Razvoj civilnog sektora” – 2013-2014,  “Životne vještine za budućnost” – 2011-2015 , “Internacionala sportska inicijativa” – 2012-2014 , „Centar za Razvoj Karijere“ -2007 – 2009. Video tehničar medija servisa na Univerzitetu „Saint John’s“ (2003-2007), Trener liderskih vještina na „PeaceTrails Youth Leadership Program“ (2002-2003), Direktor „UG Centar za Bolje sutra“ Banovići (2001-2003), Trener na projektu „Prava Djeteta“ Save the Children, Banovići (2000 – 2001), Grafički dizajner „Štamparija Europrint“ Banovići (1998 -2001)

Interesi: ljudi, RC avioni, priroda, tehnika, radio amaterstvo, obrada pokretne i nepokretne slike.


https://nestovise.org/wp-content/uploads/2010/10/vanja.jpgVanja Sudar

Zamjenica izvršnog direktora za ljudske resurse / Projekt menadžer
Mostar
vsx
Mobitel: +387 66 711 274
Tel: +387 36 347 296    Fax: +387 831 848

linkedin-logo

Obrazovanje: Diplomirala sociologiju i mirovne/konflikt studije na Univerzitetu Saint John’s/Saint Benedict Koledžu

Radno iskustvo: Direktorica Udruženja „Nešto Više“ (2006-2007), Direktorica programa „Razvijanje agro-bussinesa kroz poljoprivredne zadruge“ (2003-2006), Tener u PeaceTrails Youth Leadership Adventure Program (2002-2003), Operator na bazi podataka u HVM projektu – World Vision International (2000-2002), Animatorica Centra za mladež „Srcem“ Mostar (1998-2000).

Interesi: peacebuilding, međureligijski dijalog, rad sa djecom i mladima, književnost, putovanja, druženje i muzika.


Muhamed Garib

Bachelor Inženjer poljoprivrede u socijalnom preduzeću EkoDizajn d.o.o Mostar koje je u vlasništvu UG Nešto Više

Mobitel: +387 66 231 675

Tel: +387 36 347 296    Fax: +387 831 848

 

Obrazovanje: Bachelor inženjer poljoprivrede ( Agromediteranski fakultet na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru); IV godina na master studiju Urbana poljoprivreda na Agromediteranskom fakultetu na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru (2019 – traje)

Radno iskustvo: EkoDizajn d.o.o (okt. 2016 – traje)

Interesi: Obrazovanje (razvoj poljoprivrede u urbanoj sredini), permakultura ( permakulturni dizajn), ekologija (zaštita biodiverziteta ekosistema), energija (obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost), upravljanje kućnim otpadom ( reciklaža ambalažnog otpada, kompostiranje biootpada).


Angelina Lučić

Projektni asistent u UG Nešto Više

Mobitel: :+387 65 808 688

Tel: +387 33 788 740

Obrazovanje: Profesor fizičke kulture i obrazovanja – Fakultet fizičke kulture i obrazovanja Istočno Sarajevo.

Radno iskustvo: Projekt asistent u UG NEŠTO VIŠE (2024. – ), Koordinator u Mreži za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (2021-2024.), Instruktor skijanja (2018-2021.) Vlasnik salona ljepote (2008-2020.), Koordinator projekta Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom UG NEŠTO VIŠE (2011-2012.), UG NEŠTO VIŠE (2003.-2006.)

Interesi: Sport, muzika, extremni sportovi, kultura


Željka Rubinić

Projektni asistent u UG Nešto Više

Mobitel: :+387 61 250 056

Tel: +387 36 347 296

Obrazovanje: Diplomirala na Agromediteranskom fakultetu u Mostar (smjer povrtlarsko cvjećarski)

Radno iskustvo: Projektni asistent UG „Nešto Vise“ (avgust 2021. – traje), Koordinator projekta STBiH – Olof Palme IC (2016 – 2021), Suradnik na projektima poljoprivrede UG „Nešto Više“ (2012 – 2016) Koordinator projekta stipendiranja UG „Nešto Više“ (2006 – 2012), Centar organizator UG „Ideja“ Mostar (1999 – 2005).

Interesi: urbano vrtlarstvo, crossfit, priroda i društvo


Amra Fejzić

Projektna asistentica

Mobitel: :+387 66 540 116

Tel: +387 33 788 740

 

Obrazovanje: Magistar politologije, smjer međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo: Projektni asistent u Udruženju građana “NEŠTO VIŠE” (2023 – traje); Rukovodilac sektoraa “53. Evropskog šumarskog prvenstva u nordijskim ski disciplinama”, KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. (2022 – 2023); Menadžer za administrativne poslove, Terra Firma d.o.o. Sarajevo (April,2022 – Juli,2022); Pripravnik za obrazovanje, kulturu, sport, mladi i nevladine organizacije, Općina Centar Sarajevo (2018-2019); Volonterka “NVO menadžment i rad sa mladima”, Inkubator društvenih inovacija – Munja (2015-2016); Administrativni asistent, Obala Art Centar – SFF (Juni,2013 – Septembar,2013).

Interesi: rad sa mladima, aktivizam, druženje, fotografisanje, priroda.


Andrea Rodić

Projektna asistentica

 
Mobitel: :+387 66 540 103

 

Obrazovanje: Srednja ekonomska škola Banja Luka, Smjer: Poslovno – pravni tehničar.
Aktivni student Banja Luka College-a; Fakultet ekonomije i poslovanja; Smjer: Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja.

Radno iskustvo: Program coordinator u “Experience d.o.o” studijske/radne razmjene (2021-2022); Project Assistant “NEŠTO VIŠE” (2022-trenutno).

Interesi: šetnja, čitanje, borilački sportovi, skijanje, putovanje.


Sonja Vuković

Finansijska asistentica

 
Mobitel: :+387 65 343 876

 

Obrazovanje: Diplomirala Primijenjenu ekonomiju – marketing i menadžment malih i srednjih preduzeća na Univerzitetu za poslovne studije Istočno Novo Sarajevo

Radno iskustvo: UG Nešto Više 2023 (trenutno).

Interesi: Gastronomija, šetnja, umjetnost .