Udruženje građana “Nešto Više” je nevladina organizacija osnovana 1997. godine od strane grupe mladih ljudi iskusnih u radu sa organizacijama iz sektora civilnog društva u Bosni i Hercegovini (BiH). Izdavanjem rješenja RU-88/03 od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udruženje stiče status organizacije registrovane na državnom nivou. Naši programi i projekti su realizovani u više od 70 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Vizija

Bosansko-hercegovačko društvo koje je moralno odgovorno i tolerantno, podstiče kompetentnost, sigurnost i zajedništvo kroz uzajamnu brigu pojedinca i zajednice.

Misija

“Nešto Više” potiče pozitivne promjene u društvu pružanjem šanse pojedincima i grupama da se kroz formalno i neformalno obrazovanje, umrežavanje, rad, zajednička iskustva i pomoć drugima izgrade u kompetentne i odgovorne lidere koji vjerujući u sebe i druge gaje otvorenost i pripadnost svom društvu.

Moto

Učenje kroz rad.

Ciljevi

 • Povezivanje i razmjena iskustava građana BiH sa građanima iz Evrope i svijeta,
 • Razbijanje predrasuda i zatvorenih sistema vrijednosti u BiH,
 • Profesionalno usavršavanje,
 • Rad sa studentima i poboljšavanje uslova studiranja,
 • Pružanje informacija i organizacija postdiplomskih studija u BiH i van nje,
 • Zaštita i unaprijeđenje mentalnog zdravlja u BiH,
 • Poboljšanje socijalno-ekonomskih uslova života u BiH,
 • Pružanje raznih oblika pomoći ugroženim kategorijama u društvu,
 • Saradnja sa evropskim i svjetskim udruženjima slične programske orijentacije,
 • Institucionalno jačanje i razvoj samog Udruženja kroz stalnu edukaciju zaposlenih, primjenu suvremenih metoda u radu, angažiranje kvalitetnih spoljnjih suradnika i stvaranje partnerske mreže,
 • I svi oni ciljevi koje postave organi Udruženja, a koji su u skladu sa zakonom.