Klimatski pametna zajednica

Tokom dugogodišnjeg rada uočen je problem nedostatka edukacije o klimatskim promjenama, našem utjecaju na iste, kao i nemogućnosti predviđanja lokalnih klimatskih ekstrema koji predstavljaju problem kako za poljoprivrednike i pčelare, ali tako i za sve nas.

Glavni cilj projekta je povećanje svijesti stanovnika Mostara o utjecaju klimatskih promjena na sigurnost i stabilnost pojedinca, grupe, zajednice i svijeta, a sve kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva projekta. Udruženje građana NEŠTO VIŠE će tokom 9 mjeseci trajanja ovog projekta raditi na edukaciji najmlađih (od V do XI razreda), novinara, aktivista, NGO – a kojima je polje djelovanja ekologija i zaštita okoliša, lokalnim farmerima, pčelarima i na kraju svim zainteresiranima građanima i građankama koji se zanimaju za pitanja zaštite okoliša, odnosno u ovo mkonkretnom slučaju naše djelovanje na okolinu u smislu klimatskih promjena. Također, na Permakulturnom imanju UG NEŠTO VIŠE biće postavljena mini meteorološka stanica, pomoću koje će se voditi evidencija o klimatskim parametrima na mikrolokalitetu Mostar Sjever.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške

Vrijednost projekta: 7.601 EUR

 

Klimatski pametna zajednica se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

 

Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan!