NEŠTO VIŠE i PRONI partneri Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Ze-do kantona na izradi tri strateška dokumenta

NEŠTO VIŠE I PRONI  partneri Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona na izradi tri strateška dokumenta, za vremenski period 2024-2027. godine.
Juče smo u sjedištu Vlada ZDK potpisali Sporazum s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK-a, kojim je predviđena saradnja na izradi Strategije obrazovanja, koja podrazumijeva predškolski odgoj, osnovno, srednje i obrazovanje odraslih, zatim Strategiji visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada te Strategiji omladinske politike.

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Draženka Subašić potpisala je danas s Udruženjem građana “Nešto više” i Udruženjem “Proni” – Centar za omladinski razvoj sporazum o saradnju na izradi tri strateška dokumenta za vremenski period 2024. -2027. godine.

Sporazumom potpisanim u sjedištu Vlade ZDK-a, predviđena je saradnja na izradi Strategije obrazovanja, koja podrazumijeva predškolski odgoj, osnovno, srednje i obrazovanje odraslih, zatim Strategiji visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada te Strategiji omladinske politike, a sva tri bi dokumenta trebala biti završena do kraja ove godine te kao takva upućena na potvrdu Skupštini ZDK.

Partneri na izradi ovih strategija biti će i Regionalna razvojna agencija (REZ), Privredna komora ZDK, Obrtnička komora ZDK, osnovne, srednje škole, predškolske ustanove te ustanove koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem odraslih. Starteški partner za izradu Strategije visokog obrazovanja je Univerzitet u Zenici.

UG NEŠTO VIŠE i PRONI  imaju veliko iskustvo u izradi ovakvih dokumenata te smo zadovoljni što je Vlada ZDK prihvatila našu ponudu da pomognemo na izradi ovih strateških dokumenata, čime iskazuje i brigu o mladim ljudima na svom području.

Sama Strategija obrazovanja u konačnici bi trebala rezultirati boljim, efektivnijim, efikasnijim potragama za radnim mjestima.

Zajednički cilj nam je da uskladimo obrazovne strategije s potrebama tržišta rada, da se osavremene te da mladi ljudi, kroz ove strategije, dobiju kvalitetniji pristup obrazovanju, bolje obrazovne sisteme i da budu u korak sa vremenom.

U izradu svih dokumenata će biti uključeni i mladi ljudi i lokalni aktivisti, kao i da će o svemu, kroz javne rasprave, priliku da iznesu svoje mišljenje o tim dokumentima imati i građani ZDK-a.

 

🇪🇺 Sporazum je potpisan u okviru projekta “Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta Mobilizacija“, koji podržava Evropska unija (Evropska unija u Bosni i Hercegovini, EuResurs).

 

.

.