fbpx

Projekat „Praksom u školi do održivog ‘zelenog’ biznisa“ (01.02.2018. – 31.07.2018.) se realizuje u okviru SEEDLING programa koji ima za cilj uvođenje UN ciljeva održivog razvoja u školama u jugoistočnoj Evropi. Projekat je proizvod saradnje sa našim partnerom u okviru LPZ-a opštine Teslić, JU SŠ “Nikola Tesla” Teslić te školom JU MSŠ “Živinice” iz Živinica. Ovim projektom dajemo mogućnost učenicima/cama da, kroz praktičan rad na projektima u školi, razvijaju svoje poduzetničke kapacitete i stječu praktične vještine iz oblasti korištenja energije sunca u svakodnevnoj primjeni. Cilj projekta je praktično edukovati budući stručni kadar za tržište rada u polju proizvodnje, prenosa i potrošnje čiste energije uz upotrebu savremenih elektonskih komponenti i informacionih tehnologija.

Projekat finansira REC (Regionalni centar za okoliš) uz doprinos UG Nešto Više te dvije društveno odgovorne lokalne firme: Sonic Studio Sarajevo i LightMedia Production Tuzla.

Ukupna vrijednost projekta je 7.800 EUR.

 

Partnerstvom do novih radnih mjesta (1.6.2017-1.12.2018)  Projekt će se provoditi na teritoriji Opštine Teslić u partnerstvu sa Opštinomom, te JU Srednja škola ”Nikola Tesla” Teslić, Udruženjem šumarstva i prerade drveta ”INTERFOB” Banja Luka i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske. Ovim projektom se planiraju unaprijediti radne vještine 80 osoba sa područja opštine Teslić od kojih će se 38 biti zaposleno poslije obuke. Opšti cilj projekta je smanjenje stope nezaposlenosti na području Opštine Teslić za 1%”, dok su konkretni ciljevi projekta: 1. smanjenje nezaposlenosti zapošljavanjem prekvalifikovanih i dokvalifikovanih osoba u skladu sa iskazanim potrebama poslodavaca sa područja opštine Teslić; 2. povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba sa područja opštine Teslić; 3. jačanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ-ova) kroz razvoj kapaciteta JU Srednja škola ”Nikola Tesla” Teslić i Udruženja „INTERFOB“ za pružanje programa obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u skladu sa potrebama poslodavaca sa područja opštine Teslić.

Projekat  je finansiran putem programa: Projekat finansira Evropska Unija i International Labour Organization (ILO).

Vrijednost projekta: 440.000 KM.

 

AgMENTOR center (30.06.2017. – 22.08.2018.) Projekat se provodi na teritoriji Centralne BiH u partnerstvu sa Regionalnom ekonomskom zajednicom REZ d.o.o. Zenica. Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti u oblasti agrobiznisa. Ovo se planira postići kroz različite aktivnosti: stručna praksa (internship), četiri poziva za podršku uspostavljanju i jačanju poslovnih/ruralnih asocijacija, poziv privatnim licima koja žele da pokrenu vlastite biznise u oblasti agrobiznisa (uz podršku, edukacije i mentorstvo), poziv za obuku licima i preduzećima koja će vršiti savjetodavne usluge samostalnim proizvođačima i poljoprivrednim preduzećima, četiri poziva za učešće na biznis klinikama za poljoprivredna preduzeća i savjetodavce (na klinikama će biti upriličeno savjetovanje iz raznih oblasti poslovanja, te će biti omogućeno individualno savjetovanje za preduzeća i samostalne proizvođače) i četiri poziva za B2B poslovne susrete firmi iz različitih sektora. AgMENTOR centar podrške predstavljat će „one stop-shop“ odnosno multifunkcionalnu lokaciju u kojoj će ruralni akteri imati podršku za unapređenje poslovanja i dostupnost svih informacija vezanih za razvoj poslovnih inicijativa.

Projekat  je finansiran putem programa: FARMA II, USAID-Sida.

Vrijednost projekta: 309,622 KM.

 

Hoćemo i mi u školu! II. (19.06.2017. – 19.12.2018.) Projekat se implementira na području Hercegovačko-Neretvanskog Kantona/Županije i Grada Banja Luke. Ovo je drugi dio projekta, koji je uspješno završen u Kantonu Sarajevu. Prilikom realizacije projekta principi pristupačnosti će biti promovirani na teritoriji čitave BiH. U toku projekta biti će posjećeno minimalno 67 od 84 postojeće osnovne i srednje škole. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe sa invaliditetom (korisnici kolica i slabovidne osobe) kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola za pristup učenika/ca OSI. Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Hercegovačko-Neretvanskog Kantona/Županije i Grada Banja Luke, putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Mapiranje škola se nastavlja i ostavljena je mogućnost uključivanja i podataka o pristupačnosti škola i iz drugih dijelova BiH.

Projekat  je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država..

Vrijednost projekta 17.639 USD.

 

Ekonomsko osnaživanje korisnika SOS porodičnog centra Mostar kroz teoretske i praktične poljoprivredne edukacije (05.2017.-09.2017.) Projekat su realizovali Udruženje građana „Nešto Više“ i socijalno poduzeće EkoDizajn d.o.o. u vlasništvu Udruženja na oglednoj farmi Udruženja, mjesto Humilišani, u blizini Mostara. Edukacije je pohađalo ukupno 20 korisnika. Program edukacije se kreirao prema strukturi odabranih korisnika. Neke od tema su bile: 1. Ekološki, organski uzgoj hrane – šta je to i zašto je bitno?; 2. Uzgoj sezonskog voća i povrća; 3. Uzgoj ljekovitog bilja, te začinskog/aromatičnog bilja; 4. Recikliranje otpada; 5. Izrada prirodnih sredstava za prehranu i zaštitu biljaka i još mnogo toga.

Projekat je bio finansiran od strane SOS Kinderdorf.

Vrijednost projekta 40.000 KM.

 

SmartStart  (08.2016.-08.2018.) Program je imao za cilj pokretanje i razvoj socijalnog preduzeća EkoDizajn d.o.o. Mostar. Preduzeće se bavi pružanjem usluga uređenja dvorišta i imanja, te vlastitu proizvodnju sadnog materijala za potrebe uređenja dvorišta (živa ograda, cvijeće, trava, ljekovito bilje i sl.). Tokom poslovnog razvoja intenzivno se radilo na promociji poduzeća EkoDizajn d.o.o. i usluga koje pružamo.

Projekat  je bio finansiran od strane Centra za promociju civlinog društva (CPCD) i Evropske Komisije.

Vrijednost projekta 6.000,00 EUR.

 

“Hoćemo i mi u školu!”  (01.09.2016. – 01.05.2017.) Projekat se implementirao u Kantonu Sarajevo i obuhvatao je oko stotinu osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno bila djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je bio omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti su obuhvatale uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola  za pristup učenika/ca OSI. Školama i nadležnim institucijama je bila ponuđena  stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Kantona Sarajevo, sa mogućnošću uključivanja informacija i iz drugih Kantona FBiH i područja RS-a su putem online mape olakšali OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Lobiranjem i kampanjama aktivno su bile uključene institucije i organizacije u svrhu rješavanja problema pristupačnosti. Ovaj projekat  je bio podržan kroz projekat “Jednakost za sve – Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”. Projekat u partnerstvu su proveli Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH.

Projekat su finansirali USAID i Fond Otvoreno društvo BiH.

Vrijednost projekta: 29,788 USD.

 

I ja mogu biti Farmer (08.2016. – 12.2016.) Svrha projekta je bila da se osobama sa invaliditetom omogući da, kroz teorijske edukacije i praktičan rad, nauče tehnike urbanog vrtlarstva, što bi im pružilo priliku da uzgoje hranu za svoje domaćinstvo. Također, ovim se otvorila mogućnost za veći stepen socijalizacije, nezavisnosti i jačanja osjećaja samopouzdanja, te mogućnost generisanja zarade. Tokom trajanja  projekta održale su se edukacije iz urbanog vrtlarstva, što podrazumijeva uzgajanje povrća, voća, ljekobilja i gljiva u urbanim sredinama na mjestima poput balkona, stanova i vrtova uz upotrebu posuda prilagođenih prostoru. Ciljna grupa su bile osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo i Grada Mostara. Aktivnosti su se provele na farmi Udruženja  u mjestu Humilišanima, Mostar. Farma je prilagođena osobama sa invaliditetom posjeduje pristupne staze, toalet itd.

Projekat  je bio finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Vrijednost projekta: 20 884.00 KM.

 

Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! IV dio (19.06.2015. – 23.03.2016.) Projekat se implementirao sa 200 učenika u 20 osnovnih škola iz 7 općina i gradova: Prijedor, Gradiška,  Živinice, Maglaj, Brčko, Bijeljina i Mostar. Glavni cilj projekta je bio razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada. Željeli se potaći tržištu primjereniji način razmišljanja kod djece i mladih i pripremiti ih za nove ekonomske trendove. Poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem poduzetničke kompetencije kod djece, projekat je dugoročno doprinjeo povećanju zapošljivosti i efikasnosti sistema socijalne i ekonomske sigurnosti. Ovaj projekat je predstavljao inicijalni korak ka integriranju životnih vještina i ključnih kompetencija u nastavne planove i programe i obrazovni sistem uopšte.

Projekat je bio finansiran iz programa “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” koji finansira Evropska unija u saradnji sa UNICEF-om.

Vrijednost projekta: 74.773,00 KM.

 

Unaprijeđenje vještina mladih, žena i nezaposlenih u poljoprivrednom sektoru općine Posušje (01.03.2015. – 31.10.2015.) Svrha projekta je bila edukacija 40 mladih ljudi, žena i nezaposlenih sa područja Općine Posušje koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje su vodili eksperti iz oblasti poljoprivrede. Edukacijom su se pokrile 4 teme iz oblasti poljoprivrede (4 grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu su se održali treninzi izrade poslovnog plana nakon čega su korisnici pripremili individualne poslovne planove sa kojima su aplicirali za grant sredstva. Pri izradi poslovnih planova, korisnici su imali punu podršku od strane koordinatora i predstavnika Općine Posušje. Nakon završetka procesa, 10 od 40 poslovnih planova su bili izabrani, te su im se dodijelila sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici Općine Posušje su zajedno razvili kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju poslovnih planova, te sproveli proces odabira. Realizacija poslovnih planova je bila praćena od strane koordinatora projekta.

Projekat je bio podržan od strane dvv international – Ured u Bosni i Hercegovini i Općine Posušje.

Vrijednost projekta 31.777 KM.

 

Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima (02.2015. – 11.2015.) Projekat imao za cilj da obezbijedi prijedloge za donošenje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju, a koje bi bile usklađene sa regulativama Evropske Unije u ovoj oblasti te da ih predloži na razmatranje Institucijama od značaja za sektor organske poljoprivredne proizvodnje u BiH. Značaj usklađivanja politika organske poljoprivredne proizvodnje u BiH sa politikama i standardima EU ogleda se u tome što će domaći organski poljoprivredni proizvođači biti prepoznati na lokalnom, a što je još bitnije i na evropskom tržištu kao ozbiljni proizvođači, čija je proizvodnja usklađena sa važećom zakonskom regulativom iz oblasti organske proizvodnje u BiH i EU. Potražnja za organskim poljoprivrednim proizvodima na evropskom tržištu je u stalnom porastu, te je stoga bitno domaću organsku poljoprivrednu proizvodnju što prije usmjeriti na pravi put. Projekat su realizirali Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD), u partnerstvu sa Udruženjem građana „Nešto Više“.

Projekat je bio podržan od strane European Fund for the Balkans.

Vrijednost projekta 14.950 EUR.

 

Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini (16.09.2013. – 16.09.2016.) Glavni cilj projekta bio je jačanje konkurentnosti poljoprivredno-poslovnog sektora u Hercegovini za učinkovito natjecanje u tržišnom u tržišnoj ekonomiji sa sljedećim podciljevima: 1. Procijeniti trenutne mogućnosti i izazove u sektoru agrobiznisa u Hercegovini; 2 Povećati kapacitet malih i srednjih preduzeća (MSP) i jačati konkurentnost poljoprivrednika i radne snage, posebno žena i mladih, kroz stvaranje infrastrukture za intenzivne, po mjeri pravljene programe izgradnje kapaciteta; i 3. Uspostaviti radna partnerstva između Poljoprivrednog centra za profesionalni razvoj (ACPD), akademske zajednice (univerziteta i srednjih poljoprivrednih škole), poslodavaca (MSP i zadruga), poljoprivrednika, organizacija civilnog društva za žene i mlade (OCD) i državnih institucija odgovornih za poljoprivredu i zapošljavanje.

Ostvareni rezultati tokom realizacije projekta su: uspostava eksperimentalne farme kao mjesta za praktično obrazovanje, omogućujući korisnicima pristup resursima, obuku i moderne tehnike uzgoja – površine 10.000 m2 površine, dva voćnjaka sa oko 200 stabala, dva plastenika )površine cca 500 m2 svaki), devet košnica sa pčelama, vlastiti sistem navodnjavanja, te oko 1.000 m2 otvorenog vrta; 100 poljoprivrednika iz 12 partnerskih općina u Hercegovini, odabranih na temelju javnih poziva, primilo je donacije sadnog materijala po svom izboru u iznosu od 400 KM. Ukupno 37 zadruga i MSP (od kojih je 7 dobilo dvostruko, a jedan od njih trostruko pomoć) dobilo je podršku u četiri glavna područja: Podrška start-up firmama, Pomoć u dizajnu novih proizvoda i pakovanja, Analiza potreba krajnjeg tržišta i odgovarajuće preporuke i podršku u uvođenju HACCP-a i GlobalGAP-a kako bi se povećala konkurentnost na tržištu; Voće i povrće proizvedeno na farmi (tokom 2015-2016) donirano je u 13 institucija i 20 porodica koje žive u krajnjem siromaštvu. Ukupno 8 tona voća i povrća doseglo je do 1.400 osoba i njihovih porodica; održano je 56 radionica na terenu o poljoprivredi i tehnologijama vezanim uz poljoprivredu sa ukupno 1.509 učesnika; održano je 5 neformalnih radionica o poljoprivredi, uključujući praktični rad za 124 učesnika; realizovano je 5 radionica iz izrade poslovnog plana za potencijalne nove poduzetnike sa 56 učesnika; održano 6 soft-skills radionica za 78 učesnika; Radionica upravljanja rizicima u poljoprivredi za 100 primatelja donacija sadnog materijala; 34 praktikanta – studenti završnih godina, diplomanti poljoprivrednih fakulteta i osobe sa srednjim obrazovanjem, bez prethodnog iskustva u poljoprivrednom sektoru – sudjelovale su u dvomjesečnom stažiranju (320 radnih sati svaki); Uključeno je 526 volontera i ostvareno je 7.868 volontera sati.

„Nešto Više“ je surađivalo sa slijedećim partnerima u cilju uspješnije realizacije projekta i održivosti rezultata projekta: 1. Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar i Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2. Lokalne organizacije: – CRP Tuzla (Centar za razvoj i podršku), Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče i EkoMozaik Šekovići, 3. Drugi projekti koje je finasirao USAID u BiH: Voćari – Jačanje poduzetništva u ruralnim područjima i MI-BOSPO – Mreža žena u biznisu, 4. USAID-Sida FARMA projekat, 5. Partnerstvo privatnog i javnog sektora.

Projekat je bio podržan od strane USAID uz učešće UG „Nešto Više“.

Vrijednost projekta: 999.505 USD.

 

Savez za zajednički ruralni razvoj u BiH – ACoRD (2012.-2014.) U partnerstvu sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) iz Banja Luke, Regionalnom razvojnom agencijom za Hercegovinu (REDAH), Lokalnom akcionom grupom Una-Sana (LAG Una-Sana) i Evropskom LEADER organizacijom za ruralni razvoj (ELARD) iz Brisela, Belgija, doprinijela je unapređenju aktivizma građana kroz povećano učešće i zastupanje ljudi iz ruralnih područja u socijalnim i političkim inicijativama, te utjecaja civilnog društva na donosioce odluka (vladavina prava, socijalna pitanja i donošenje zakona) po pitanju razvoja ruralnog sektora. Kroz ovaj projekat osnovala se Ruralna Razvojna Mreža (koja je predstavljala strateško i jako partnerstvo između najuticajnijih stručnjaka u ruralnom razvoju BiH), ojačali kapaciteti novih članova mreže, promovisali LEADER koncept ruralnog razvoja i razvio i promovisao mehanizam za građansko učešće u donošenju politika ruralnog razvoja.

Projekat je bio podržan od strane Evropske Unije.

Vrijednost projekta 546.788 KM.

 

Saradnja sa College of Saint Benedict/Saint John’s University (CSBSJU), Minnesota, USA (2008.-traje) Nakon što je 41 član Nešto Više diplomiralo na CSBSJU, NV je pokrenulo saradnju sa ovom institucijom najprije organiziranjem ljetnog stažiranja za američke studente u Bosni i Hercegovini. Do sada je 63 američkih studenata uspješno realizovalo svoje stažiranje u BiH. NV je potaklo i pomoglo osnivanje bosansko-hercegovačkih odjeljenja diplomaca SJU i CSB. NV je u procesu proširivanja suradnje sa CSBSJU na nove aktivnosti.

 

Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić (01.06.2013. – 30.11.2014.) Kroz projekat se uveo program stručnog usavršavanja i prekvalifikacije u opštini Teslić i regiji centralne Bosne, sa ciljem ponovnog uspostavljanja konkurentne prednosti radne snage u prerađivačkoj industriji drveta i metala, bazirano na integraciji koncepta doživotnog učenja u okviru sektora malih i srednjih preduzeća. Očekivani rezultati su bili: Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić je obezbjedila prostor, tehničku opremu i kvalifikovane saradnike potrebne za efikasno funkcionisanje bazirano na najboljim praktičnim obukama u  BiH i EU; razvoj profesionalne edukacije i programa za stručni nastavni plan i program/sertifikaciju u skladu sa potrebama regionalnih i lokalnih tržišta rada i relevantnih zakona na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine; odabrani nastavnici na Akademiji Teslić uspješno su završili naprednu Obuku za trenere; sprovođenje redovne profesionalne edukacije učenika tehničke škole i napredne obuke stručnog usavršavanja u industrijskom sektoru obrade drveta i metala – Akademija je bila uspostavljena u okviru srednje tehničke škole i sastoji se od 4 radionice/učionice za obrazovanje odraslih. Obuka je bila organizovana za dva zanimanja u mašinskom sektoru (dizajner mašinskih dijelova i varilac) i dva u drvnom sektoru (dizajner namještaja i lakirer). Ukupno 150 osoba je bilo obučeno tokom trajanja kursa ovog projekta; postignuća projekta Akademije Teslić su bili promovisana u zemlji i inostranstvu.

Donatori: EU – Evropska Komisija i  Opština Teslić.

Vrijednost projekta: 110.540,34 EUR.

 

Poboljšnje prihoda  u domaćinstvima kroz unapređenje sektora  pčelarstva na području opština Han Pijesak i Rogatica  (08.2014. – 3.2015.) Cilj projekta je bio stručno educirati iz oblasti pčelarstva 40 nezaposlenih mladih ljudi i žena koji se bave pčelarstvom. Teme edukacija su obuhvatale 1. Osnove  pčelarstva, 2. Prehrana pčela u zimskom periodu i zaštita od bolesti, 3. Proizvodi od meda, kanali distribucije i zakonski propisi. Pored stručnih treninga iz oblasti pčelarstva, korisnici su prošli trening izrade biznis planova (korisnici su bili podjeljeni u dvije grupe po 20 korisnika sa područja opštine Han Pijesak i 20 korisnika iz opštine Rogatica). Po završetku edukacije iz izrade biznis planova, korisnici su pripremiti vlastiti biznis plan i aplicirati za sredstva. 30 od 40 biznis planova bilo je izabrano te su im odobrena sredstva za realizaciju. Korisnici su dobili tehničku podršku od strane predstavnika UG „Nešto Više“ i LAG Devetak – Han Pijesak i Rogatica.

Projekat je bio podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Vrijednost projekta 55.872 KM.

 

Unapređenje vještina mladih i žena u poljoprivrednom sektoru Općine Livno (02.2014. – 10.2014.) Svrha projekta je bila edukacija 40 nezaposlenih mladih ljudi i žena sa područja Općine Livno koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje su vodili eksperti iz oblasti poljoprivrede. Edukacijom su se pokrile četiri teme iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (četiri grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu su se održali trenizi izrade biznis plana nakon čega su korisnici pripremali individualne biznis planove sa kojima su aplicirali za grant sredstva. Pri izradi biznis planova korisnici su imali punu podršku od koordinatora i predstavnika Općine Livno. Nakon završetka procesa 10 od 40 biznis planova su bili izabrani, te im se dodijelila sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici Općine Livno su zajedno razvili kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju biznis planova, te sproveli proces odabira. Realizacija biznis plana je bila praćena i korigovana od strane projektnog koordinatora.

Projekat je bio podržan od strane dvv international Bosna i Hercegovina i Općine Livno.

Vrijednost projekta 35.395 KM.

 

Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! III dio (01.09.2014. – 15.12.2014.) Projekt se implementirao sa 200 učenika u 20 osnovnih škola iz pet opština i gradova: Bosanki Petrovac, Živinice, Derventa, Mostar i Foča. Glavni cilj projekta je bio razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina  učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada. Željeli smo potaći tržištu primjereniji način razmišljanja kod djece i mladih i pripremiti ih za nove ekonomske trendove. Poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem poduzetničke kompetencije kod djece projekat je dugoročno doprinjeo povećanju zapošljivosti i efikasnosti sistema socijalne i ekonomske sigurnosti. Ovaj projekat je predstavljao inicijalni korak ka integriranju životnih vještina i ključnih kompetencija u nastavne planove i programe i obrazovni sistem uopće.

Projekat je bio finansiran iz programa “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNHCR u saradnji sa UNICEF-om.

Vrijednost projekta: 78.508,50 KM.

 

Resursni centar u opštini Teslić (01.12.2013.-30.04.2014.) Udruženje građana ”Nešto Više”, u partnerstvu sa Udruženjem građana ”Modus” iz Teslića, realizovalo je projekat koji ima za jedan od ciljeva uspostaviti online  Resursni centar. Ovaj centar je omogućio da stanovnici Teslića lakše dođu do infromacija i alata koje će im pomoći da rješe probleme u svojoj sredini. Resusrsni centar je podržao stvaranje dugoročnog partnerstva i saradnje između aktivnih i razvijenih organizacija civilnog društva (OCD-a), opštine Teslić i građana po zajedničkim pitanjima koja su u skladu sa strateškim ciljevima opštine i statutarnim ciljevima organizacija civilnog društva i na taj način doprinjeo demokratizaciji u opštini Teslić. Pored uspostavljanja Resursnog centra, edukovali su se predstavnici organizacija OCD-a i mjesnih zajednica za upoznavanje sa metodama koje će im omogućiti da sami riješe problem u svojoj zajednici. U svrhu animacije građana organizovale su se dvije volonterske akcije: izgradnja i uređenje sportskog igrališta i  akcija izgradnje pristupne rampe za osobe sa invaliditetom. Ove akcije imale su za cilj unapređenje kvaliteta života i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom kao i jačanja aktivizma kod mladih ljudi. Edukativni dio projekta imao je za cilj jačanje ljudskih kapaciteta lokalnih OCD-a i predstavnika lokalnih samouprava da sami rješavaju svoje probleme i da ih se osposobi da budu ravnopravni partneri općinskim vlastima.

Projekat je bio podržan u okviru LOD III projekta kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a sprovodi UNDP.

Vrijednost projekta:  38.281,20 KM.

 

Program Internacionalnih Sportskih Inicijativa (2012.-2014.) Program su realizirali Centar za međukulturno obrazovanje i razvoj, Univerziteta Georgtown iz Washington-a i Udruženje građana “Nešto Više”. Ciljna grupa programa bili su mladi lideri od 14 do 17 godina, učenici srednjih škola, koji treniraju košarku, kao i njihovi treneri i nastavnici. Za ovaj program bilo je izabrano 12 škola i/ili klubova, i 36 omladinaca i omladinki, članova izabranih institucija. Program je bio relizovan kroz tri faze: Prva faza: Košarkaški kamp u BH. Svaka od izabranih institucija je na kamp poslala trenera/nastavnika i tri omladinca/ke uzrasta 14-17 godina, učenike srednjih škola. Na ovom kampu je bilo prisutno osam trenera is SAD-a, koji su prenosili svoja znanja mladim košarkašima i njihovim trenerima. Druga faza: Put u SAD. Dvanaest izabranih trenera/nastavnika su otputovali u SAD i proveli dvije sedmice u košarkaškim kampovima gdje su sticali nova znanja iz oblasti sporta i razvoja omladinskog liderstva. Treća faza: Svaki od trenera/nastavnika, po povratku iz SAD-a, je imao priliku da razvije i realizuje vlastiti projekat, koji je bio podržan do iznosa od 1.000 USD.

Finansiranje ovog programa je omogućila Vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Državni biro za obrazovanje i kulturu i Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Sarajevu putem programa SportsUnited of the United States.

Vrijednost projekta: 116 527,50 KM.

 

Razvoj OCD-a u opštini Teslić  (01.05.2013. – 31.10.2013.) Projekat je realizovan u partnerstvu sa Udruženjem distrofičara i Udruženjem građana ”Modus” iz Teslića. Cilj projekta je bio uspostaviti  dugoročno partnerstvo i saradnju između aktivnih i razvijenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i opštine Teslić. Radilo se na zaštiti i uređenju životne sredine, edukaciji i uključivanjem lokalnog stanovništva u organizovane volonterske akcije te na unapređivanju kvaliteta života i socijalne inkluzije mladih i osoba sa invaliditetom na nivou lokalne zajednice. Jačanjem  ljudskih kapaciteta i podsticanjem aktivizma  lokalnih OCD-a stvoriti značajne partnere opštinskim vlastima.

Projekat je bio podržan u okviru  LOD III projekta kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a sproveo UNDP.

Vrijednost projekta:  37.884 KM.

 

Life skills for the future – let’s learn, let’s do it! (Životne vještine za budućnost – učimo, radimo!) II DIO Ovaj projekat se implementirao sa učenicima u 30 osnovnih škola iz 10 opština i gradova. Glavni cilj projekta je bio razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina  učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada kroz institucionalni pristup stvaranjem preduslova za osnivanje te osnivanje poduzetničkih sekcija u školama. Pored učenika i nastavnika u projekat su bili uključeni i predstavnici lokalnih nevladinih organizacija te predstavnici lokalnih vlasti.

Projekat je bio podržan od strane  UNICEFa.

Vrijednost projekta: 108.498 KM.

 

Unapređenje vještina mladih i žena u poljoprivrednom sektoru Cazina (01.03. – 31.10.2013.) Svrha projekta je bila edukacija 40 nezaposlenih mladih ljudi i žena sa područja općine Cazin koji se bave poljoprivredom sa ciljem povećanja njihovih znanja i vještina kroz isporuku seta specifičnih treninga koje su vodili eksperti iz oblasti poljoprivrede. Edukacijom su se pokrile 4 teme: 1. prozvodnja mlijeka, 2. proizvodnja voća i povrća (vanjska i unutar staklenika), 3. zaštita usjeva i 4. višenamjenska poljoprivredna proizvodnja (četiri grupe po 10 korisnika). Dodatno, za svaku grupu se održao trening izrade biznis plana nakon čega su korisnici pripremili individualne biznis planove sa kojima su aplicirali za grant sredstva. Pri izradi biznis planova korisnici su imali punu podršku od koordinatora i predstavnika općine Cazin. Nakon završetka procesa 10 od 40 biznis planova su bili izabrani, te su im se dodijelila sredstva za implementaciju. UG „Nešto Više“ i predstavnici općine Cazin su zajedno razvili kriterije za odabir korisnika i dodjelu sredstava za realizaciju biznis planova, te sproveli proces odabira. Realizacija biznis plana je bila praćena i korigovana od strane projektnog koordinatora. Projekat je bio podržan od strane dvv international Bosna i Hercegovina i općine Cazin.

Vrijednost projekta 35.826,96 KM.

 

Unapređenje poljoprivrednog sektora na području Jablanice (2012. – 2013.) Cilj projekta je bila stručna edukacija iz oblasti poljoprivrede za 60 nezaposlenih mladih ljudi i žena koji se bave poljoprivredom sa područja općinr Jablanica. Pored stručnih treninga iz oblasti poljoprivrede, korisnici su prošli trening izrade poslovnih planova. Po završetku edukacije iz izrade poslovnih planova, korisnici su pripremali vlastiti poslovni plan i aplicirali za sredstva. 20 od 60 biznis planova je bilo izabrano te su im odobrena sredstva za realizaciju. Korisnici su dobili tehničku podršku od strane „Nešto Više“ i Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Jablanica. Dodatno, održao se trening za zaposlene i volontere Saveza u cilju jačanja njihovih organizacionih kapaciteta i pružanja kvalitetnijih usluga za njihovih 300 članova.

Projekat je bio podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu.

Vrijednost projekta: 60.898 KM.

 

Mladi u akciji II (08.2012. – 05.2013.) je bio nastavak projekta međuetničke saradnje između Centra Srednjih škola iz Trebinja, Srednje škole “Antun Branko Šimić” iz Gruda i Srednje škole „Jablanica“. Cilj projekta je bio postizanje tolerancije, građanske angažiranosti i uzajamnog razmijevanja kao i povezivanje mladih kroz saradnju sa ciljem podrške lokalnoj zajednici putem implementiranja zajedničkih aktivnosti. Projekat je kroz treninge i zajedničke aktivnosti uključio po 10 učenika iz sve tri škole koji su prošli kroz set treninga iz komunikacije, liderstva i projektnog upravljanja usmjerenog ka ostvarivanju saradnje. Učenici ove tri srednje škole su jedni drugima pružali podršku prilikom implementacije aktivnosti, te dobili priliku da upoznaju svoje vršnjake i kroz zajednički trud za poboljšanje svojih lokalnih zajednica ostvare nova prijateljstva.

Projekat je bio podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Vrijednost projekta: 53.235 KM.

 

Natkrivanje drenažnog kanala oborinskih voda u gradskoj zoni Ljubinja (2011.-2012.) Realizirao se u okviru programa MDG-F Zaštita životne sredine i klimatske promjene „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih inicijativa u BiH“, koji se u BiH implementira zajednički od strane pet UN agencija (UNDP, UNEP, UNESCO, FAO i UNV). Osnovni cilj projekta bilo je unapređenje ekoloških uslova u opštini Ljubinje kroz natkrivanje Bukovog potoka, drenažnog kanala koji je služio kao ilegalna deponija smeća, u dužini od 64 m. Natkriveni prostor je pretvoren u igralište za djecu.

Sredstva za ovaj projekat su donirana od strane španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i opština Ljubinje.

Vrijednost projekta 72.194 KM.

 

Unapređenje vodosnabdjevanja u opštini Berkovići (2011.-2012.) Projektom Unapređenje vodosnabdjevanja u opštini Berkovići ostvareno je poboljšanje životnih uslova za 320 domaćinstava na području opštine. To se postiglo kroz osposobljavanje i zaštitu izvorišta Trebesinj. Realizacijom ovog projekta opština Berkovići je dobila sigurno izvorište pitke vode za svoje stanovnike. Po završetku projekta, održavanje izvorišta je preuzeto od strane Javno komunalno preduzeća „Vodovod“ iz Berkovića. Ovaj projekat je podržan od strane programa MDG-F Zaštita životne sredine i klimatske promjene „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih inicijativa u BiH“, koji se u BiH implementira zajednički od strane pet UN agencija (UNDP, UNEP, UNESCO, FAO i UNV).

Finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbjedili su španski Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i opština Berkovići.

Vrijednost projekta 19.904 KM.

 

Unapređenje sistema grijanja u zgradi općine Cazin (2011.-2012.) Glavni cilj ovog projekta bio je unapređenje životne sredine u općini Cazin. Da bi se postigao cilj, projektom je predviđena zamjena kotla za centralno grijanje, koji se koristi za grijanje općinske zgrade. Prethodni kotao je koristio lož ulje kao energent te značajno doprinosio zagađenju zraka u Cazinu, a zamjenjen je kotlom koji koristi pelet kao energent čime je smanjena emisija štetnih gasova, te ostvarena ušteda finansijskih sredstava iz budžeta općine. Projekat se realizovao u okviru programa MDG-F Zaštita životne sredine i klimatske promjene „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih inicijativa u BiH“, koji se u BiH implementira zajednički od strane pet UN agencija (UNDP, UNEP, UNESCO, FAO i UNV).

Ovaj projekat je finasiran od strane španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F)  i Općine Cazin.

Vrijednost projekta je 70.282 KM.

 

Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom (2011.–2012.) Projektne aktivnosti su se fokusirale na osnaživanje 30 nezaposlenih mladih osoba sa fizičkom vrstom invaliditeta (korisnici invalidskih kolica ili drugih ortopetskih pomagala za kretanje), u dobi od 18-40 godina, koji žive na području Kantona Sarajeva i prijavljeni su na  jedan od biroa za zapošljavanje u općinama Kantona. Kako bi se povećala  konkurentnost na tržištu  rada i mogućnost njihovog  zapošljavanja, za 30 osoba sa invaliditetom organizirale su se informatičke obuke u Centru za poslovnu edukaciju (poslovna informatika, grafički dizajn, auto cad) kao i treninzi iz osobnih i specifičnih životnih vještina u izradi projekata/poslovnih planova. Cilj je također bio senzibilizirati društvo, uključujući privatni i javni sektor na području grada Sarajeva o socijalnoj uključenosti i nivou zapošljivosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada u Sarajevu. Tokom trajanja projekta, osam od 30 učesnika se uspjelo zaposliti.

Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Vrijednost projekta: 79.263,49 KM.

 

ACCORD: Razvoj poljoprivrednih zadruga (2010.-2012.) U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, Udruženje se fokusiralo na interni razvoj sedam poljoprivrednih zadruga i njihovih poljoprivrednih proizvođača u cilju povećanja konkurentnosti na lokalnom i regionalnom tržištu. U sektoru voće/povrće, dvije zadruge su certificirane i operativne po HACCAP standardima, dok je sedam zadruga i 200 već operativnih farmera certificirano i operativno po GLOBALGAP standardima. Projekat je osigurao i da se 200 novih farmera voća i povrća opremi za proizvodnju, te uključi u zadružno poslovanje. Ciljna grupa zadruga iz sjevero-istočne Bosne i Hercegovine je osim uključivanja novih 200 farmera, zaposlila 20 novih osoba i povećala proizvodnju i prodaju voća i povrća za 20%.

Projekat je podržan od strane Evropske Komisije.

Vrijednost projekta 723.500 KM.

 

PeaceTrails u službi BiH (2009.-2012.) Glavni fokus programa su bili PTYLAP diplomci koji, primanjem naše podrške u građenju uspješnih karijera, zauzvrat nude svoje vještine, vrijeme i pomoć BiH zajednicama. Takav fokus intenzivira PeaceTrails mrežu i pomaže joj da pronađe svoje mjesto u unaprijeđenju BiH društva. Drugi segment bilo je jačanje partnerstva sa College of Saint Benedict i Saint John's University (CSBSJU) iz Minnesote, SAD, na kojem su do sada 41 lider iz PTYLAP steklo univerzitetsku diplomu uz stipendiranje, ali i ugovoren povratak u BiH nakon završenih studija. Naš treći fokus je bio partnerstvo sa poljoprivrednim zadrugama, kojima nudimo pomoć pri zapošljavanju i daljem obrazovanju osoblja i kooperanata.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 223.764 KM (ne uključuje stipendije za studije na CSBSJU).

 

PeaceTrails (PT) Program Stipendiranja (2002.-2012.) Svi PTYLAP diplomci imali su mogućnost apliciranja za stipendiju za dodiplomske i postdiplomske studije. Dok je naglasak programa bio na pomoći u razvoju obrazovanja BiH te ohrabrivanju mladih da steknu visoko obrazovanje, svaki je stipendista volontirao 500 sati godišnje u lokalnim zajednicama. Kandidati su tokom programa mogli aplicirati za više od jedne diplome. 85 stipendista programa su ostvarili sljedeće rezultate: četiri diplome viših škola ili specijalnih programa, 68 diploma dodiplomskih studija, 22 diplome master studija, dvije diplome doktorskih studija dok je sedam stipendista odustalo od studija. Tokom trajanja programa stipendisti su odradili ukupno 67 grupnih volonterskih akcija u 45 lokalnih zajednica, te jednu u Lake Charls-u (Luizijana, SAD) nakon uragana Katrina, te su individualno volontirali u organizacijama i institucijama u 36 lokalnih zajednica.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 1 396.262 KM.

 

Među-entitetska saradnja i integracija lokalnih zajednica Ljubinje i Ravno kroz poljoprivrednu proizvodnju (2011.-2012.) Osnovni cilj projekta bio je omogućiti među-entitetsku suradnju i socio-ekonomski razvoj Ljubinja i Ravnog kroz podršku ekonomskoj, ekološkoj i socijalnoj održivosti putem poljoprivredne proizvodnje i efikasnog korištenja pripadajućih usluga. Partneri na projektu su bili Opština Ljubinje i Općina Ravno iz Bosne i Hercegovine i norveška neprofitna organizacija „Business Innovation Programs» (BIP), u saradnji sa nevladinim organizacijama Centar za razvoj Hercegovine (CRH) i „Nešto Više“. Ovaj projekt omogućio je poljoprivrednim proizvođačima iz Popovog polja da izvezu 20t besjemene lubenice, tipa boston, na tržište Norveške, što predstavlja značajan iskorak za bh poljoprivredne proizvođače. Zvanični izvoznik lubenice za potrebe projekta je bila firma Agroneretva d.o.o. iz Mostara, koja je obezbjedila neophodnu izvoznu dokumentaciju. Isporuka lubenica u Norvešku desila se 12.08.2011. godine.

Vrijednost projekta je 196,201.04 KM, a veći dio sredstava je osigurala Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

 

Životne vještine za budućnost – učimo, radimo! (12.2011. – 06.2012.) Projekat je implementiran sa učenicima u 47 osnovnih škola iz 16 YERP opština i gradova:  Sarajevo, Istočno Sarajevo, Zenica, Vitez, Goražde, Mostar, Trebinje, Široki Brijeg, Livno, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Bihać, Tuzla, Bijeljina, Odžak i Brčko. Glavni cilj projekta je bio razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina  učenika VII, VIII i IX razreda osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada. Projekat je imao tri faze implementacije: Razvoj modela – učenje za poduzetništvo, Provođenje edukacija/treninga u školama i rad sa učenicima na vlastitim poduzetničkim projektima, i završni događaj prezentacija rezultata i preporuke za budućnost.

Projekat je podržao španski Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva MDG-F kroz Program Zapošljavanja i zadržavanja mladih.

Vrijednost projekta: 134.267 KM.

 

Mladi u akciji (09.2011.–05.2012.) Projekat međuetničke saradnje između srednje škole u Općine Grude i Grada Trebinja koji je za cilj imao  postizanje tolerancije, građanske angažiranosti i uzajamnog razmijevanja kao i povezivanje mladih kroz saradnju sa ciljem podrške lokalnoj zajednici putem implementiranja zajedničkih aktivnosti. Projekat je, kroz treninge i zajedničke aktivnosti, uključio po 30 učenika iz obje škole koje su sarađivale i pružale uzajamnu podršku prilikom implementacije svojih aktivnosti.

Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Vrijednost projekta: 38.075 KM.

 

Izgradnja kapaciteta adaptacije na sušu u agro-biznisu (2010.-2012.) U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, projekat je uslužio najmanje 10.000 farmera iz sjeveroistočne Bosne i Hercegovine koji su dobili mogućnost za primjenu adaptivnih rješenja u borbi protiv suše kroz mjere podrške koje su usvojile odgovorne državne, entitetske, kantonalne i lokalne institucije. Projekat je, kroz treninge i tehničku podršku, direktno uključivao sedam poljoprivrednih zadruga (menadžerske timove i farmere), te minimalno 20 vladinih službenika kako bi se povećali kapaciteti za primjenu inovativnih mjera podrške u borbi protiv suše. U tom cilju, osim procjene stanja na terenu i razvijanja tehničkih rješenja, praktično su se testirale inovacije na pet oglednih farmi.

Projekat je bio podržan od strane USAID-a.

Vrijednost projekta 522.750 KM.

 

Tehnička podrška općinama da razviju lokalne akcione planove za okoliš (2010.-2011.) Realiziran u okviru MDG-F programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene. MDG-F program Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ je trogodišnji program koji je zajednički provodilo pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, općinama, te organizacijama civilnog društva. U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, UG „Nešto Više“ je asistiralo sljedećih 12 opština da razviju svoje lokalne akcione planove za okoliš: Čelinac, Derventa,  Modriča, Teslić, Petrovo, Lukavac, Zavidovići, Žepče, Neum, Stolac, Berkovići i Bileća.

Program je podržan sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Vrijednost projekta 317.753,60 KM.

 

Zapošljavanje mladih u ruralnim područjima, Faza II (07.2011. – 12.2011.)  Predstavljao je nastavak projekta u okviru kojeg su zaposlene tri mlade osobe kroz nabavku univerzalnih sušara za voće, gljive i ljekobilje na području Blagaja, Jablanice i Bileće. Aktivnosti ostvarene unutar Faze II su: kreiranje partnerske mreže unutar projekta između UGNV, Zemljoradničke zadruge „Jablanica“, Udruženja žena „Most“ i individualnih proizvođača i prikupljača ljekobilja iz Doljana; kupovina, instalacija i zajedničko korištenje destilatora; promocija projekta na području opštine Jablanica i šire; te lobiranje lokalnih i kantonalnih vlasti u cilju osiguravanja šire podrške za projektne aktivnosti.

Sredstva za realizaciju projekta su osigurana od strane MDG-F Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih koji se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F) i The Whalen Family Foundation.

Vrijednost projekta: 30.000 KM.

 

Zapošljavanje mladih u ruralnim sredinama (08.2010. – 04.2011.) Udruženje građana “Nešto Više” je u parnerstvu sa GOPA mbH – Youth Employment Program (YEP) osiguralo zaposlenje za tri mlade osobe starosne dobi od 18 do 30 godina kao i povremeno zapošljavanje za minimalno 20 drugih osoba iste starosne kategorije na području tri ruralne zajednice u Bosni i Hercegovini. Kroz nabavku tri univerzalne sušare za procesuiranje voća, gljiva i ljekovitog bilja, organizovanje edukacije i izradu dvogodišnjeg poslovnog plana, korisnici su osposobljeni za rad sa voćem i ljekobiljem, te su stekli praktično radno iskustvo. Projektom se, pored osiguravanja prihoda za uposlene, promovirao i podržavao razvoj poljoprivrede, kao i odgovorno korištenje i eksploatacija prirodnih resursa kao što su gljive i samoniklo ljekobilje.

Projekat je podržan od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Austrijske agencije za tehničku saradnju (ADA).

Vrijednost projekta cca 30.000 KM.

 

Promocija Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini (2011.) U okviru NV projekta Promocija Bolonjskog procesa, kojeg je sufinanciralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, uspješno su kompletirane sljedeće projektne aktivnosti: anketiran je uzorak od 180 studenata na šest javnih univerziteta/sveučilišta u Federaciji BiH, napravljena je analiza ankete na osnovu koje je dizajniran promotivni letak, koji je distribuiran studentima putem studenstskih struktura na federalnim univerzitetima/sveučilištima.

Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke sufinanciralo je aktivnosti NV u procesu promoviranja bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost projekta 5.000 KM.

 

Zaposli se volontiranjem – volontiraj da bi se zaposlio (2010.-2011.) Projekat je doprinjeo smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada, te zastupanjem za donošenje i poboljšanje zakona o volontiranju u BiH. Podržani od strane USAIDa i CCIa, NV i Omladinski Komunikativni Centar Banja Luka kao partneri nastojali su obezbijediti uslove, u zakonskom i operativnom smislu, za sticanje praktičnih znanja i vještina studenata u BiH, kao i institucionalno podsticati i obezbjeđivati socijalni kapital koji volontiranje sa sobom donosi: građanski aktivizam, socijalna koheziju i izgradnju pozitivnih vrijednosti društva.

Vrijednost projekta 195.000 KM.

 

Anketiranje poljoprivrednih proizvođača (2011.) U sklopu ugovora potpisanog sa FARMA projektom, za njihove potrebe izvršeno je terensko popunjavanje upitnika namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima u BiH. Upitnike je popunilo 200 poljoprivrednih proizvođača (100 iz Republike Srpske i 100 iz Federacije BiH), na šest lokacija u BiH i to na području općina: Trebinje, Teslić, Bijeljina, Jablanica, Sanski Most i Ravno.

Projekat FARMA je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

Vrijednost projekta 4.024 KM.

 

Lokalizacija EU (2010.) Projekat se sastojao od četiri komponente, i trajao je ukupno tri godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je oko milion eura. Prva komponenta, trening program za općine, bila je bazirana je na lokalnom razvoju prema standardima EU. Cilj ove komponente bio je da se izgradi i ojača kapacitete općina vezano za proces evropskih integracija u BiH i da se osposobi osoblje općina da se na najbolji način pripreme za sve obaveze koje ih očekuju. Ukupno četrdeset općina BiH obuhvaćeno je projektom. NV je koordiniralo implementaciju u 12 općina centralne regije (Novo Sarajevo, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Ilijaš, Zenica, Travnik, Novi Travnik, Žepce, Vareš, Bugojno, Zavidovići).

Projekat je podržan od strane SNVa (Holandska Razvojna Agencija) i Direkcije za evropske integracije.

Vrijednost prve faze projekta 10.784 KM (NV aktivnosti).

 

Trodnevne radionice “Ljudska strana organizacija” i “Kreativnost, inovativnost i preduzetničko razmišljanje” (08.2010.) U nastavku saradnje sa St. John’s University/College of St. Benedict iz Minnesote, SAD, organizirane su dvije trodnevne radionice u Banja Luci i Mostaru, sa profesorima Dr. Gazich Robertom i Dr. Marsnik Paulom. Teme radionica su bazirane na unaprijeđenju menadžerskih vještina i poduzetničkog duha (osobnost prema Myers-Briggs, emocionalna inteligencija, vrijednosti, teorije motivacije, teorije postavljanja cilja, stres, upravljanje vremenom, konflik instrument TKI, kretivnost-inovativnost-poduzetnički mentalitet, kreativno rješavanje problema CPS,…). Radionice su organizirane za 60 participanata iz BiH i Hrvatske, a koji obnašaju liderske pozicije unutar NGO-a, komercijalnih preduzeća, agencija, te državnih institucija/općina.

Projekat je podržan od strane Švicarske agencije za saradnju i razvoj (SDC), te The Whalen Family Foundation.

Vrijednost projekta 23.337 KM.

 

Trodnevna radionica „Upravljanje ljudskim resursima“ (07.2009.) Radionica je organizirana u suradnji sa američkim profesorom menadžmenta sa College of Saint Benedict/Saint John’s University (CSBSJU), Minnesota, SAD Dr. Gazich Robertom, a namijenjena je izvršnom osoblju poljoprivrednih zadruga, te osoblju organizacija i institucija uključenih u razvoj poljoprivrede Bosne i Hercegovine.

Projekat je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost projekta 57.000 KM.

 

Održiva zadruga (2009.-2010.)

Kroz edukaciju, zapošljavanje, izgradnju vizuelnog identiteta i biznis planove osnažili smo postojeće kapacitete poljoprivrednih zadruga, kako bi zadruge bile u stanju da pružaju kvalitetnije usluge svojim korisnicima. Edukacijom osoblja, zadruge su kroz set treninga, dobile osnovna znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, energije i ekologije. Zapošljavanje se realiziralo otvaranjem novih radnih mjesta subvencioniranjem zapošljavanja i stipendiranjem apsolvenata. Izgradnjom vizuelnog identiteta, zadruge su bolje predstavljene, kako u zemlji tako i u inostranstvu, putem dvojezičnih internet prezentacija, dizajniranjem logoa, memoranduma i flajera.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 44.200 KM.

 

Podrška socio-ekonomskoj reintegraciji preživjelih žrtava mina kroz kreiranje radnih mjesta u zajednicama sa značajnim stepenom manjinskog povratka (2009.)

Osoblje i konsultatni NV radili su na pružanju usluga treninga iz oblasti menadžmenta sa praktičnom izradom biznis planova. Program je rađen sa 32 korisnika projekta sa teritorije 14 opština u BiH: Foča, Hadžići, Ilidža, Olovo, Rogatica, Sokolac, Trnovo, Bileća, Čapljina, Konjic, Livno, Mostar, Nevesinje i Trebinje. Osnovni cilj bio je da se korisnici upoznaju sa svim segmentima poslovnog planiranja kroz praktičnu izradu biznis plana. Korisnici su educirani o aspektima poslovnog okruženja u BiH, trendovima u poslovanju i mogućnostima za proširenje i unaprijeđenje proizvodnje.

Aktivnost je bila dio projekta koji je implementirala međunarodna humanitarna organizacija Mercy Corps iz Škotske.

Vrijednost programa 12.900 KM.

 

Biznis Program (2009.) Pružali smo podršku PTYLAP diplomcima u pokretanju ili unaprijeđivanju sopstvenih biznisa, pomagali u metodama rukovođenja u cilju povećanja uspješnosti poslovnih rezultata.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 97.000 KM.

 

Centar za razvoj karijere – CRK (2007.-2008.) CRK je program koji je služio mladim obrazovanim osobama u njihovom profesionalnom napredovanju. Program je pomagao kroz zapošljavanje, stjecanje dodatnih vještina i radnog iskustva. Zaposlili smo sedam osoba, omogućili 26 stažiranja (21 za BiH studente iz SAD-a i pet za BiH studente), pomogli u nostrifikaciji 12 diploma, te omogućili 18 osoba da se profesionalno usavrši.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 179.000 KM.

 

Razvoj agro-biznisa kroz zemljoradničke zadruge (2004.-2006.) Kroz partnersku saradnju sa poljoprivrednim zadrugama, radili smo na edukaciji i organizaciji poljoprivrednika, na razvijanju kvalitete rada i osnaživanju uloga zadruga kao glavnih servisa poljoprivrednicima. NV je kroz program uposlilo 20 mladih lidera koji su radili u mobilnim, fleksibilnim timovima na terenu sa devet poljoprivrednih zadruga iz BiH. Kroz program je usluženo i unaprijeđen kvalitet života za više od 740 poljoprivrednih domaćinstava. Poseban tim je radio na razvoju nacionalne mreže poljoprivrednih zadruga u suradnji sa zadružnim savezima na državnom i entitetskim nivoima, te drugim zainteresiranim lokalnim i internacionalim organizacijama koje podržavaju razvoj poljoprivrede BiH. Objavljene su dvije publikacije tokom programa: Adresar poljoprivrednih-zemljoradničkih zadruga u BiH (2005), Poljoprivredni proizvodi u BiH (2006), te se redovno izdavao list „Bulletin“ sa aktualnim temama iz poljoprivrede, uz promotivne materijale pod nazivom „Nešto Više za poljoprivredu“.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost projekta 1.395.000 KM.

 

Projekat pomoći razvoju lokalnih zajednica (2003.-2004.) Kroz istraživanje i analizu stanja u dvanaest BiH zajednica izabrane su četiri zajednice u kojima su petočlani timovi uposlenika NV radili sa stakeholderima, najčešće predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija ali i pojedincima, na pokretanju lokalnih inicijativa, izradi planova razvoja zajednice, te implementaciji projekata.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost projekta 300.000 KM.

 

PeaceTrails Youth Leadership Adventure Program – PTYLAP (1999.-2003.) Program je mladima ponudio mogućnost razvijanja i vođenja individualnih projekata orijentisanih ka lokalnim zajednicama. Individualni projekti su bili bazirani na strasti lidera i na potrebama lokalnih zajednica. PTYLAP je omogućio da 163 mlada lidera (iz 50 gradova i sela) implementira 130 projekata, u suradnji sa 60 partnerskih organizacija iz 44 grada BiH.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 3.600.000 KM.

 

Program osnivanja BiH Mreže za doniranje organa (2001.–2002.) Pokrenuta je mreža za doniranje organa u Bosni i Hercegovini u saradnji sa doktorima, bolnicama i medicinskim konsultantima iz BiH te susjednih zemalja.

Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation.

Vrijednost programa 120.000 KM.

 

Sajam omladinskih organizacija (2000. i 2001.) Godišnji forum za prezentacije programa omladinskih organizacija u zemlji. Tokom implementacije, 123 ogranizacije su prezentovale svoje aktivnosti BiH javnosti. Sajam je 2000. godine podržan od strane Organizacije za sigurnost i kooperaciju u Evropi (OSCE), a 2001. godine od strane Schuler Helfen Leben (SHL) i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (SOROS).

Vrijednost projekta 210.000 KM.

 

Konferencija za građenje dijaloga i obostrane saradnje između univerziteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj (1999.) Konferencija je podržana od strane Kanadske ambasade u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost projekta 20.000 KM.

 

Edukativni programi za mlade (1998.–1999.) Seminari, treninzi, ljetni kampovi, akademske razmjene sa studentima iz Evrope i SADa u saradnji sa članicama mreže „Nešto Više“ i internacionalnim omladinskim organizacijama.

Programi su podržani od strane Vijeća mladih Barcelone.

Vrijednost programa 100.000 KM.

 

Osnivanje mreže omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini (1997.) Od strane Vijeća Evrope smo nagrađeni sa “Prize of Europe” za najbolji projekat u borbi protiv ksenofobije u 1997. godini.

Vrijednost projekta 50.000 KM.