Centralni ured Sarajevo
Dobrinja, Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 788 740    Fax: +387 33 788 741
JIB: 4201540980004
Unicredit banka: 338 720 221 982 0171
 
Područna kancelarija Istočno Novo Sarajevo
Hilandarska 16, 71123 Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina
JIB: 4201540980039

NLB Razvojna Banka Banja Luka, Filijala I. Sarajevo: 562 012 808 881 89 46

Područni ured Mostar
Humilišani bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 347 296
Fax: +387 36 831 848
JIB: 4201540980004 (za Federaciju)
 E-mail: ifo
Lokacija Sarajevo
Lokacija Mostar