ug nesto vise

Instalirali smo solarnu elektranu na našoj farmi

Udruženje građana “Nešto Više” svakom svojom akcijom i projektom želi pokazati da smo okruženi prirodom koja nam može dati mnogo toga. Uz podršku koju smo dobili od Američke ambasade kroz projekat Julia Taft uspjeli smo instalirati veiki solarni sistem na našoj farmi u Humilišanima. Solarni sistem se sastoji od fotonaposnkih panela i pripadajuće elektronike za proizvodnju električne energije koja će nam u sunčanima danima biti dovoljna za naše dnevne potrebe. Glavna svrha instaliranog solarnog sistema jeste da nam omogući sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja u našoj solarnoj sušari na koju je spojena joše jedna vrsta solaranog panela tj termo solarni panel za zagrijavanje tople vode koja služi za sušenje biljaka. Prednosti solarnog sistema su višestruke i mi želimo da na praktičnom primjeru pokažemo svima onima sa kojima budemo sarađivali, ali i široj javnosti, koliko koristi ovakav sistem može da nam svima pruži. Pored čiste i besplatne električne energije koju ćemo koristiti ovakvi sistemi smanjuju potrebu za fosilnim gorivima koja se koriste u proizvodnji el. energije a samim time smanjuje se količina  CO2 u zraku te drugih štetnih elemenata poput sumpora, prašine i slično.  Pozivamo sve zainteresovane da nas posjete i vide kako ovaj sistem funkcioniše u praksi.