Novi projekat Novi izazov: Green business for healthy environment in BiH

Udruženje građana “Nešto Više” počinje sa realizacijom novog projekta podržanog od strane Francuske Ambasade u BiH. Od 85 pristiglih projektnih prjedloga Ambasada je odabrala 5 za finasiranje i projektni prijedlog  našeg udruženja  je jedan od izabranih . Cilj projekta je uspostavljanje partnerstva između aktivnih organizacija civilnog društva i javnih institucija, a u vezi sa zelenom ekonomijom i borbom protiv zagađenja. UG Nešto Više  će organizovati okrugli sto na ove teme, voditi cikluse teoretskih i praktičnih edukacija na svojoj farmi, kao i medijsku kampanju. Pozivamo sve zainteresovane pojedince, medije, članove i predstavnike organizacija civilnog društva te vladinih institucija da nam se jave kako bi zajedno razmotrili najbolje načine za očuvanje životne sredine.