fbpx

Put ka Evropskoj uniji: Osobe sa invaliditetom će izvještavati o stanju ljudskih prava u BiH

Dvodnevna edukacija za osobe sa invaliditetom na temu ”Monitoring i izvještavanje za potrebe pisanja alternativnih izvještaja” održana je u Tesliću, 26. i 27.06.2019. Edukacija je otvorena diskusijom o pojmu invalidnosti: od diskriminacije sa kojom se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću, pa sve do poštovanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Na kakvom je putu Bosna i Hercegovina prema EU po ovom pitanju, može se saznati u dosadašnjim izvještajima o poštovanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom koje su učesnice/i pregledali i komentarisali. Razgovaralo se o izvještajima koji dolaze od vladinih institucija i nevladinih organizacija, ali također i o alternativnim izvještajima i EU monitoringu.

Drugog dana edukacije fokus je stavljen na sam pojam monitoringa ljudskih prava; kakav je njegov značaj, te kakve korake preduzeti u procesu planiranja. Govorilo se o monitoringu sistema i servisa, individualnih iskustava, te o vrlo bitnom monitoringu društvenih stavova. Učesnice/i su edukovani i o tome kako rezultate monitoringa uključiti u izvještavanje o stanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

”Ravnopravno Različiti” je projekat prepoznat i podržan od strane EU, kojim se bosanskohercegovačke organizacije civilnog društva osnažuju kako bi se intenzivnije uključile u proces evropskih integracija, upravo sa fokusom na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Nakon raspisanog poziva za prijave učesnica/ka, koji su u motivacionim pismima iskazali želju za ovom edukacijom kako bi se još aktivnije uključivali u procese monitoringa i izvještavanja o stanju ljudskih prava za osobe sa invaliditetom u BiH, odabrano je njih 12 iz različitih dijelova zemlje. Edukaciju je, u okviru projekta «Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana», predvodila magistrica psihologije Ira Adilagić, aktivistica u sferi ljudskih prava za osobe sa invaliditetom.

Projekat podržava Evropska unija, a realizuju Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem ”Nešto Više” Sarajevo.

Facebook