fbpx

Mapirana socijalna poduzeća u BiH. Tu je i naš EkoDizajn.

UG “Nešto Više” je danas uzelo učešće na okruglom stolu „Modeli socijalnog poduzetništva u BiH“ koji je održan u Sarajevu sa predstavnicima socijalnih preduzeća u BiH.

Predstavljeni su rezultati analize identifikovanja socijalnih preduzeća u BiH koja trenutno djeluju u ovoj oblasti. Takođe na okruglom stolu su predstavljene aktivnosti projekta vezanih za izradu zakonskog okvira iz oblasti socijalnog poduzetništva u BiH koji su u proceduri na različitim nivoima vlasti, te aktivnosti jačanja kapaciteta socijalnih preduzeća kroz direktnu finansijsku podršku  socijalnim preduzećima u okviru projekta.

UG “Nešto Više” je osnivač socijalnog preduzeća EkoDizajn doo te smo nakon analize koja je sprovedena kroz projekat i prepoznati kao takvi. Nakon analize velikog broja preduzeća  u BiH zaključeno je da 27 preduzeća podpada u skupinu socijalnih.

Okrugli sto je realizovan u okviru projekata „Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog preduzetništva“, čiju realizaciju finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a koji  implementiraju nevladine organizacije  „Fondacija lokalne demokratije“ iz Sarajeva i Fondacija „Lara” iz Bijeljine.