cerd-organic

– Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD) u partnerstvu sa Udruženjem građana Nešto Više je započeo sa sprovođenjem projekta Usklađivanje politika za organsku poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini sa EU standardima.
Cilj projekta je kreiranje prijedloga za donošenje novih domaćih politika koje bi bile u skladu sa standardima Evropske unije. Prijedlozi će biti podneseni relevantnim institucijama, na osnovu opsežnih analiza domaćih i evropskih politika u vezi sa organskom proizvodnjom.
Usklađivanjem BiH sa EU propisima, lokalni proizvođači će biti vidljiviji na evropskom tržištu. Budući  da  je  potražnja  za  organskim  proizvodima  u  zemljama  Evropske  unije  u  stalnom porastu, veoma je bitno obezbijediti dobre preduslove za plasiranje domaćih proizvoda na inostranom tržištu organskih poljoprivrednih proizvoda.
Organska poljoprivredna proizvodnja će biti stalno promovisana, a javnost će imati priliku da sazna više informacija o istoj u sklopu dva javna predavanja o mogućnostima i uslovima proizvodnje ove vrste proizvoda u BiH. Na kraju projekta će se održati i finalna konferencija o politikama organske proizvodnje u zemlji.
Projekat je podržan od strane Evropskog fonda za Balkan (Program regionalne politike „Think and Link“) i trajaće do 30. novembra 2015. godine

Komentariši