– Hoćemo i mi u školu!

Hoćemo i mi u školu!  (01.09.2016. – 01.05.2017.) Projekat se implementira u Kantonu Sarajevo i obuhvata oko stotinu osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe  sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida)  kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u  trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola  za pristup učenika/ca OSI.  Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena  stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Kantona Sarajevo, sa mogućnošću uključivanja informacija i iz drugih Kantona FBiH i područja RS-a će putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Lobiranjem i kampanjama aktivno će biti uključene institucije i organizacije u svrhu rješavanja problema pristupačnosti. Ovaj projekat  je podržan kroz projekat “Jednakost za sve – Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”. Projekat u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
Vrijednost projekta: 29,788 USD

Hoćemo i mi u školu! (01.09.2016. – 01.05.2017.): Projekat se implementira u Kantonu Sarajevo i obuhvata oko stotinu osnovnih i srednjih škola. Ciljna grupa su prvenstveno djeca sa invaliditetom. Glavni cilj projekta je omogućiti jednake uslove i mogućnosti obrazovanja za mlade osobe sa invaliditetom (korisnici kolica, osobe oštećenog sluha i vida) kao što imaju njihovi vršnjaci u osnovnim i srednjim školama. Aktivnosti obuhvaćaju uvid u trenutno stanje pristupačnosti i prilagodljivosti škola za pristup učenika/ca OSI. Školama i nadležnim institucijama će biti ponuđena stručna, izvodljiva i ekonomična idejna rješenja kako bi škole mogle postati pristupačne za OSI. Online pristup informacijama o lokacijama, detaljima i stepenu pristupačnosti škola na području Kantona Sarajevo, sa mogućnošću uključivanja informacija i iz drugih Kantona FBiH i područja RS-a će putem online mape olakšati OSI i njihovim roditeljima da iznađu što bolja rješenja za školovanje. Lobiranjem i kampanjama aktivno će biti uključene institucije i organizacije u svrhu rješavanja problema pristupačnosti. Ovaj projekat je podržan kroz projekat “Jednakost za sve – Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”. Projekat u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Vrijednost projekta: 29,788 USD

Komentariši