– I ja mogu biti Farmer

I ja mogu biti Farmer (august 2016. – decembar 2016) Svrha projekta je da se osobama sa invaliditetom omogući da kroz  teorijske edukacije  i praktičan rad nauče  tehnike urbanog vrtlarstva, što bi im pružilo priliku da uzgoje hranu za svoje domaćinstvo. Također, bi se otvorila mogućnost za veći stepen socializacije, nezavisnosti i stvaranja većeg osjećaja samopouzdanja, te mogućnost generisanja zarade. Tokom trajanja  projekta  održati će se edukacije iz urbanog vrtlarstva, što  podrazumijeva uzgajanje povrća, voća, ljekobilja i gljiva u urbanim sredinama na mjestima poput balkona, stanova i vrtova uz upotrebu posuda prilagođenih prostoru.
Ciljna grupa su osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo i grada Mostara. Aktivnosti se provode farmi Udruženja  u mjestu Humilišanima – Mostar. Farma je prilagođena osobama sa invaliditetom posjeduje pristupne staze, toalet itd.
Projekat  je finansiran od strane  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Vrijednost projekta: 20 884.00 KM

I ja mogu biti Farmer (august 2016. – decembar 2016): Svrha projekta je da se osobama sa invaliditetom omogući da kroz teorijske edukacije i praktičan rad nauče tehnike urbanog vrtlarstva, što bi im pružilo priliku da uzgoje hranu za svoje domaćinstvo. Također, bi se otvorila mogućnost za veći stepen socializacije, nezavisnosti i stvaranja većeg osjećaja samopouzdanja, te mogućnost generisanja zarade. Tokom trajanja projekta održati će se edukacije iz urbanog vrtlarstva, što podrazumijeva uzgajanje povrća, voća, ljekobilja i gljiva u urbanim sredinama na mjestima poput balkona, stanova i vrtova uz upotrebu posuda prilagođenih prostoru. Ciljna grupa su osobe sa invaliditetom sa područja Kantona Sarajevo i grada Mostara. Aktivnosti se provode farmi Udruženja u mjestu Humilišanima – Mostar. Farma je prilagođena osobama sa invaliditetom posjeduje pristupne staze, toalet itd.

Projekat je finansiran od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Vrijednost projekta: 20 884.00 KM

Komentariši