EU_Teslic

– Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić

Grb_opstina_Teslic
Tehnička akademija za obradu drveta i metala Teslić (01/06/2013 – 30/11/2014):  Kroz projekat će se uvesti program stručnog usavršavanja i prekvalifikacije u opštini Teslić i regiji centralne Bosne, sa ciljem ponovnog uspostavljanja konkurentne prednosti radne snage u prerađivačkoj industriji drveta i metala, bazirano na integraciji koncepta doživotnog učenja u okviru sektora malih i srednjih preduzeća. Očekivani rezultati su: Tehnička akademija za obradu drveta i metala  Teslić obezbjeđuje prostor, tehničku opremu i kvalifikovane saradnike potrebne za efikasno funkcionisanje bazirano na najboljim praktičnim obukama u  BiH i EU; Razvoj profesionalne edukacije i programa za stručni nastavni plan i program/sertifikaciju u skladu sa potrebama regionalnih i lokalnih tržišta rada i relevantnih zakona na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine; Odabrani nastavnici na Akademiji Teslić uspješno su završili naprednu Obuku za trenere; Sprovođenje redovne profesionalne edukacije učenika Tehničke škole i napredne obuke stručnog usavršavanja u industrijskom sektoru obrade drveta i metala – Akademija će biti uspostavljena u okviru Srednje tehničke škole i sastojaće se od 4 radionice/učionice za obrazovanje odraslih. Obuka će biti organizovana za 2 zanimanja u mašinskom sektoru (dizajner mašinskih dijelova i varilac) i 2 u drvnom sektoru (dizajner namještaja i lakirer). Ukupno 150 osoba će biti obučeno tokom trajanja kursa ovog projekta; Postignuća projekta Akademije Teslić će biti promovisana u zemlji i inostranstvu. Donatori: EU – Evropska Komisija i  opština Teslić; Partner: Tehničkoj škola „Nikola Tesla“ Teslić. Vrijednost projekta: 110.540,34 EUR

Komentariši