Vijesti

bologna

– Promocija Bolonjskog procesa obrazovanja

U okviru NV projekta Promocija Bolonjskog procesa, kojeg sufinancira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, započinje proces anketiranja studenata na šest univerziteta/sveučilišta u Federaciji BiH: Mostar, Sarajevo, Bihać, Tuzla i Zenica. Slučajnim uzorkom od 180 studenata, prikupiće se podaci o tome koliko su sami studenti upoznati sa detaljima, prednostima i mogućnostima kojim implementacija Bolonjskog procesa može da unaprijedi kvalitet obrazovanja. Ankete će pokazati i koje izvore informacija studenti najčešće koriste, te na koje bi načine ubuduće voljeli biti informirani o specifičnostima i novinama u Bolonjskom procesu. Rezultati ankete će pomoći osoblju NV da pripreme što kvalitetniji materijal o procesu, koji će…


Akcija_SB1

– Volonterska akcija NV u Širokom Brijegu

Dana 05.03.2011 u Širokom Brijegu, u saradnji sa Mrežom Nevladinih Organizacija iz Širokog Brijega, održana je druga mala volonterska akcija PT Programa Stipendiranja za ovu akademsku godinu. Akcija se održala na lokaciji bivše Duhanske stanice, a radilo se na uređenju prostora koji će biti korišten za organizovanje kulturnih događaja. Na prostoru većem od 500m2, 4 PT stipendista, 13 PT diplomaca i volontera, te oko 15 volontera Mreže Nevladnih Organizacija, zajednički su radili su otklanjanju otpada, bojenju zidova, postavljanju otvora, ravnanju okolnog zemljišta, te zidanju. Stipendisti i volonteri su došli iz više BiH gradova: Širokog Brijega, Brčkog, Sarajeva, Mostara, Trebinja i…


AVP

– Radionica “Kreativno upravljanje konfliktom”

U Sarajevu je od 18.02 do 20.02. održana radionica pod nazivom „Kreativno upravljanje konfliktom“, u okviru projekta „Alternatives to violence project“. Na radionici je, ispred UG Nešto Više, učestvovala volonterka Jelena Backović. Radionica se sastojala od tri dijela: Potvrđivanje – izgradnja samopoštovanja i povjerenja, Komunikacija – poboljšanje vještina slušanja i asertivnih metoda izražavanja, i Kooperacija – razvijanje suradničkih stavova koji pomažu izbjegavanju takmičenja i s time povezanim konfliktima. Radionica je obuhvatila različite tehnike verbalne i neverbalne komunikacije, te tehnike za kreativno i nenasilno razrješenje konfliktnih situacija. Projekat „Alternatives to violence project“  i rad radionica je podržan je od strane „Mennonite Central Committee“….


bip_logo

– Održan sastanak između predstavnika Biznis programa inovacija iz Norveške i UGNV

Predstavnik Fondacije Biznis program inovacija (BIP) iz Norveške, gosp. Jon Steinar Ostgard, posjetio je UG Nešto Više u novom uredu u Mostaru, 11.02.2011. god. Tom prilikom gospodin Ostgard je predstavio programe i aktivnosti koje ova organizacija provodi na području BiH i u regiji, te su razmatrane i diskutirane mogućnosti saradnje sa UG Nešto Više. Please follow and like us:


Sajam

– Predstavnici UG „Nešto Više“ u žiriju na Sajmu učeničkog poduzetništva u Sarajevu

Na poziv koordinatorice Biznis inovacijskog programa (BIP-a) za BiH, g-đice Silbe Ajdarov i gosp. Jona Steinara Osgarda, generalnog menadžera BIP-a, predstavnici UGNV, Velibor Sudar i Belma Hadžimahmutović, imali su čast prisustvovati  8. Sajmu učeničkog poduzetništva u Sarajevu, i  to u svojstvu žirija za najbolji poslovni plan. Sajam, održan 10/02/2011.godine u Sarajevu, je bio izuzetna prilika da se na jednom mjestu predstavi 700 učenika iz srednjih škola širom BiH sa brilijantnim poslovnim idejama i inovativnim proizvodima. Članovi žirija su bili impresionirani optimizmom ovih mladih ljudi. Please follow and like us:


1

– Svečano otvaranje NV ureda u Mostaru

Dana 17.02.2011. osoblje UG Nešto Više priredilo je malu svečanost povodom otvaranja ureda u Mostaru, na adresi Vukovarska 54. Veliki broj naših prijatelja, suradnika i partnera odazvao se našem pozivu, te svojim prisustvom uveličao ovo druženje. Koristimo priliku da se zahvalimo svima koji su nas posjetili, te pozivamo one koji to nisu uspjeli da nas posjete uskoro, kako bismo mogli porazgovarati o mogućnostima buduće suradnje. Please follow and like us:


tuzla_okrugli_sto

– Okrugli sto o volontiranju u Tuzli

Dana 18.02.2011. godine na Univerzitetu Tuzla održan je okrugli sto na temu “Značaj volontiranja za visoko obrazovanje”, a u okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”, podržanog od strane CCI. Okruglom stolu prisustvovali su studenti, predstavnici studenskih udruženja, predstavnici Univerziteta kao i nevladine organizacije koje promovišu volontiranje. Please follow and like us:


Ze

– NVOi prihvataju studente-volontere

U okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”, u hotelu „Internacional“ u Zenici, od 15. do 18. februara održan je trodnevni trening za 15 predstavnika iz 5 lokalnih NVO-a sa ciljem da se upoznaju sa najboljim načinom kako prihvatiti studente volontere u svoje organizacije, te kako kreirati volonterske programe proistekle iz lokalnih volonterskih politika u skladu sa potrebama studenata. Please follow and like us:


neum

– LEAP-i u Berkovićima i Neumu

Dana 14. i 15. februara uposlenici UG Nešto Više ispred konzorcija CRP i NV, Vanja Sudar i Adem Lisičić su posjetili opštine Neum i Berkovići gdje su održali sastanke sa  opštinskim LEAP timovima.  Konzorcij CRP/NV  je angažovan da daje konsultantske usluge na projektu Tehničke podrške općinama da razviju Lokalne Okolišne Akcione Planove (LEAP). Please follow and like us:


unicef_logo

– Prezentiranje rada UGNV

Dana 26.01.2011. predstavnici UG Nešto Više, Aleksandar Bundalo, Belma Hadžimahmutović i Sanja Đermanović, održali su sastanak sa gđom Azeminom Vuković, specijalistom za mlade i obrazovanje, u prostorijama UNICEF-a u Sarajevu. Tom prilikom ukratko je prezentiran rad našeg Udruženja, te se razgovaralo o idejama i mogućnostima buduće suradnje između UNICEFa Bosne i Hercegovine i UG Nešto Više. Please follow and like us:


sarajevo

– Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva

Dana 03.02.2011. održan je sastanak predstavnika Grada Sarajeva i predstavnika organizacija civilnog društva. Danijel Lozančić je, kao predstvnik UG Nešto Više, prisustvovao radnom sastanku vezanom za Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva (Udruženja i fondacije, Zakon o udruženjma i fondacijama, Službene novine Federacije BiH, broj 45/02), koje djeluju na području Grada Sarajeva. Sporazum, koji će biti potpisan u dogledno vrijeme, će predstavljati opredjeljenje potpisnika da se dugo vremena podržavani rad i razvoj nevladinog sektora na ovoj teritoriji, uredi aktom sa ciljem da se, na osnovama zajedničkih vrijednosti koje ostvaruje nevladin i javni sektor, uspostave jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva. Please follow and like…


Ekonomija_SA

– Studenti ekomomije žele volontirati u NVO-ima

Dana 02.02.2011. godine, Adem Lisičić je kao predstavnik UG Nešto Više prisustvovao sastanku organizovanom od strane Centra za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tema sastanka je bila “Mogućnosti volonterskog rada studenata Ekonomskog fakulteta u NVO”. Please follow and like us:


undp_radionica

– Metodologija izrade LEAP dokumenta

27.01.2011. godine, tri uposlenika UG Nešto Više su prisustvovali radionici u Sarajevu na temu ”Metodologija izrade LEAP dokumenta”. U okviru MDG-F Programa “Standardizacija upravljanja životnom sredinom: Povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti BIH”, koji se provodi od strane nekoliko agencija Ujedinjenih nacija (UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO) nastoji se da se otkriju i prevaziđu neki od glavnih nedostataka u upravljanju životnom sredinom/okolišem i pružanju usluga u oblasti zaštite životne sredine/okoliša na lokalnom nivou, podrazumijevajući slabo ekonomsko upravljanje, kao i neadekvatnu zaštitu životne sredine/okoliša. Please follow and like us:


UNICEF

– Tražite posao?

Ured UNICEF-a Bosne i Hercegovine raspisao je konkurs za poziciju Early Childhood and Mother and Child Health Officer-a. Aplikanti moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, a konkurs je otvoren do 14.02.2011. Please follow and like us:


ministarstvo

– Bolonjski proces

Federalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku sufinanciraće inicijativu UG Nešto Više u promoviranju bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. Sredstva u iznosu 5.000 KM odobrena su i uplaćena Udruženju 31.12.2010. Please follow and like us:


farma

– Potpisan ugovor sa FARMA projektom

Udruženje građana ’’Nešto Više’’ je 5.1.2011. godine potpisalo ugovor sa FARMA projektom, da za njihove potrebe izvrši popunjavanje upitnika namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima u BiH. Upitnike će popuniti 200 poljoprivrednih proizvođača (100 iz Republike Srpske i 100 iz federacije BiH), na 6 lokacija u BiH i to na području opština: Trebinje, Teslić, Bijeljina, Jablanica, Sanski Most i Ravno. Please follow and like us:


business_plan

– Trening o osnovama poslovog planiranja i pripremi poslovnog plana

Ispred UG Nešto Više, Duško Cvjetinović je održao trodnevni trening o osnovama poslovog planiranja i pripremi poslovnog plana za potrebe osoblja i članova Udruženja distrofičara Teslić, a koji je održan je od 23. do 25.08.2010. godine, u prostorijama Udruženja distrofičara u Tesliću. Please follow and like us:


Zenica

– Suradnja sa Univerzitetom Zenica

Dana 12.01.2011. godine u Rektoratu Univerziteta u Zenici održan je prvi sastanak  radne grupe za izradu pravilnika koji će definisati uslove i način vrednovanja studentskog volontiranja.  Inicijativa je dio projekta OKCa iz Banja Luke i UG Nešto Više “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”. Please follow and like us:


BL1

– Akt o vrednovanju studentskog volontiranja

OKC Banjaluka i UG “Nešto Više” u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Banja Luci su dana 27.12.2010. organizovali sastanak radne grupe za izradu akta o vrednovanju studentskog volontiranja u prostorijama Univerziteta Banja Luka. S obzirom da novousvojeni Zakon o visokom obrazovanju u RSu pruža mogućnost priznavanja studentskog volontiranja, ova radna grupa ima za cilj da putem kreiranja akta kojim se definišu uslovi studentskog volontiranja i vrednovanja istog obezbijedi praktičnu primjenu ove zakonske mogućnosti. Radnu grupu čine predstavnici Univerziteta iz Banjaluke, Ministarstva prosvjete i kulture, predstavnici studenata, kao i predstavnici OKC-a i UG “Nešto Više”, a inicijativa je dio projekta OKCa i NV “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”. Sastanak je medijski pokrio Glas Srpske. http://www.glassrpske.com/vijest/10/banjaluka/50822/lat/Izrada-akta-o-vrednovanju-volontiranja.html. Please follow and like…


TACSO

– Treninzi za civilni sektor

TACSO projekat (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) uskoro organizira dva treninga za predstavnike civilnog sektora: “Učešće građana u procesima donošenja odluka” – (napredni trening) u Sarajevu, od 25. do 26. januara 2011, te “Zagovaranje/zastupanje i lobiranje” (bazični trening) u Travniku, od 09. do 10. februara 2011. Prijave za treninge se primaju do 15.01.2011. za prvi, te 31.01.2011. za drugi trening na e-mail info.ba@tacso.org. Please follow and like us: