Vijesti

tuzla_okrugli_sto

– Okrugli sto o volontiranju u Tuzli

Dana 18.02.2011. godine na Univerzitetu Tuzla održan je okrugli sto na temu “Značaj volontiranja za visoko obrazovanje”, a u okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”, podržanog od strane CCI. Okruglom stolu prisustvovali su studenti, predstavnici studenskih udruženja, predstavnici Univerziteta kao i nevladine organizacije koje promovišu volontiranje. Please follow and like us:


Ze

– NVOi prihvataju studente-volontere

U okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”, u hotelu „Internacional“ u Zenici, od 15. do 18. februara održan je trodnevni trening za 15 predstavnika iz 5 lokalnih NVO-a sa ciljem da se upoznaju sa najboljim načinom kako prihvatiti studente volontere u svoje organizacije, te kako kreirati volonterske programe proistekle iz lokalnih volonterskih politika u skladu sa potrebama studenata. Please follow and like us:


neum

– LEAP-i u Berkovićima i Neumu

Dana 14. i 15. februara uposlenici UG Nešto Više ispred konzorcija CRP i NV, Vanja Sudar i Adem Lisičić su posjetili opštine Neum i Berkovići gdje su održali sastanke sa  opštinskim LEAP timovima.  Konzorcij CRP/NV  je angažovan da daje konsultantske usluge na projektu Tehničke podrške općinama da razviju Lokalne Okolišne Akcione Planove (LEAP). Please follow and like us:


unicef_logo

– Prezentiranje rada UGNV

Dana 26.01.2011. predstavnici UG Nešto Više, Aleksandar Bundalo, Belma Hadžimahmutović i Sanja Đermanović, održali su sastanak sa gđom Azeminom Vuković, specijalistom za mlade i obrazovanje, u prostorijama UNICEF-a u Sarajevu. Tom prilikom ukratko je prezentiran rad našeg Udruženja, te se razgovaralo o idejama i mogućnostima buduće suradnje između UNICEFa Bosne i Hercegovine i UG Nešto Više. Please follow and like us:


sarajevo

– Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva

Dana 03.02.2011. održan je sastanak predstavnika Grada Sarajeva i predstavnika organizacija civilnog društva. Danijel Lozančić je, kao predstvnik UG Nešto Više, prisustvovao radnom sastanku vezanom za Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva (Udruženja i fondacije, Zakon o udruženjma i fondacijama, Službene novine Federacije BiH, broj 45/02), koje djeluju na području Grada Sarajeva. Sporazum, koji će biti potpisan u dogledno vrijeme, će predstavljati opredjeljenje potpisnika da se dugo vremena podržavani rad i razvoj nevladinog sektora na ovoj teritoriji, uredi aktom sa ciljem da se, na osnovama zajedničkih vrijednosti koje ostvaruje nevladin i javni sektor, uspostave jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva. Please follow and like…


Ekonomija_SA

– Studenti ekomomije žele volontirati u NVO-ima

Dana 02.02.2011. godine, Adem Lisičić je kao predstavnik UG Nešto Više prisustvovao sastanku organizovanom od strane Centra za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tema sastanka je bila “Mogućnosti volonterskog rada studenata Ekonomskog fakulteta u NVO”. Please follow and like us:


undp_radionica

– Metodologija izrade LEAP dokumenta

27.01.2011. godine, tri uposlenika UG Nešto Više su prisustvovali radionici u Sarajevu na temu ”Metodologija izrade LEAP dokumenta”. U okviru MDG-F Programa “Standardizacija upravljanja životnom sredinom: Povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti BIH”, koji se provodi od strane nekoliko agencija Ujedinjenih nacija (UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO) nastoji se da se otkriju i prevaziđu neki od glavnih nedostataka u upravljanju životnom sredinom/okolišem i pružanju usluga u oblasti zaštite životne sredine/okoliša na lokalnom nivou, podrazumijevajući slabo ekonomsko upravljanje, kao i neadekvatnu zaštitu životne sredine/okoliša. Please follow and like us:


UNICEF

– Tražite posao?

Ured UNICEF-a Bosne i Hercegovine raspisao je konkurs za poziciju Early Childhood and Mother and Child Health Officer-a. Aplikanti moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, a konkurs je otvoren do 14.02.2011. Please follow and like us:


ministarstvo

– Bolonjski proces

Federalno Ministarstvo za obrazovanje i nauku sufinanciraće inicijativu UG Nešto Više u promoviranju bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. Sredstva u iznosu 5.000 KM odobrena su i uplaćena Udruženju 31.12.2010. Please follow and like us:


farma

– Potpisan ugovor sa FARMA projektom

Udruženje građana ’’Nešto Više’’ je 5.1.2011. godine potpisalo ugovor sa FARMA projektom, da za njihove potrebe izvrši popunjavanje upitnika namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima u BiH. Upitnike će popuniti 200 poljoprivrednih proizvođača (100 iz Republike Srpske i 100 iz federacije BiH), na 6 lokacija u BiH i to na području opština: Trebinje, Teslić, Bijeljina, Jablanica, Sanski Most i Ravno. Please follow and like us:


business_plan

– Trening o osnovama poslovog planiranja i pripremi poslovnog plana

Ispred UG Nešto Više, Duško Cvjetinović je održao trodnevni trening o osnovama poslovog planiranja i pripremi poslovnog plana za potrebe osoblja i članova Udruženja distrofičara Teslić, a koji je održan je od 23. do 25.08.2010. godine, u prostorijama Udruženja distrofičara u Tesliću. Please follow and like us:


Zenica

– Suradnja sa Univerzitetom Zenica

Dana 12.01.2011. godine u Rektoratu Univerziteta u Zenici održan je prvi sastanak  radne grupe za izradu pravilnika koji će definisati uslove i način vrednovanja studentskog volontiranja.  Inicijativa je dio projekta OKCa iz Banja Luke i UG Nešto Više “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”. Please follow and like us:


BL1

– Akt o vrednovanju studentskog volontiranja

OKC Banjaluka i UG “Nešto Više” u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Banja Luci su dana 27.12.2010. organizovali sastanak radne grupe za izradu akta o vrednovanju studentskog volontiranja u prostorijama Univerziteta Banja Luka. S obzirom da novousvojeni Zakon o visokom obrazovanju u RSu pruža mogućnost priznavanja studentskog volontiranja, ova radna grupa ima za cilj da putem kreiranja akta kojim se definišu uslovi studentskog volontiranja i vrednovanja istog obezbijedi praktičnu primjenu ove zakonske mogućnosti. Radnu grupu čine predstavnici Univerziteta iz Banjaluke, Ministarstva prosvjete i kulture, predstavnici studenata, kao i predstavnici OKC-a i UG “Nešto Više”, a inicijativa je dio projekta OKCa i NV “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio”. Sastanak je medijski pokrio Glas Srpske. http://www.glassrpske.com/vijest/10/banjaluka/50822/lat/Izrada-akta-o-vrednovanju-volontiranja.html. Please follow and like…


TACSO

– Treninzi za civilni sektor

TACSO projekat (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) uskoro organizira dva treninga za predstavnike civilnog sektora: “Učešće građana u procesima donošenja odluka” – (napredni trening) u Sarajevu, od 25. do 26. januara 2011, te “Zagovaranje/zastupanje i lobiranje” (bazični trening) u Travniku, od 09. do 10. februara 2011. Prijave za treninge se primaju do 15.01.2011. za prvi, te 31.01.2011. za drugi trening na e-mail info.ba@tacso.org. Please follow and like us:


Deda_Mraz

– Čestitka

Svim svojim članovima, volonterima, partnerima, donatorima, suradnicima i prijateljima, Udruženje građana Nešto Više želi ostvarenje najljepših želja za predstojeće praznike, te da vam Nova 2011. bude ispunjena radošću, zdravljem, ljubavlju i uspjehom. Please follow and like us:


Pax_Cristi

– Posao u Derventi

pax christi Aachen/ Njemačka, kancelarija u Derventi, u okviru projekta „Jačanje dijaloga i struktura za kooperaciju u regiji Derventa, Doboj, B. Brod, Teslić“ otvorio je javni poziv za saradnika/saradnicu u oblasti „Lobiranje i Fundraising za Regionalnu mirovnu inicijativu“ na određeno vrijeme (1 osoba). Prijavu i biografiju sa slikom i relevantnim diplomama i preporukama poslati na e‐mail: pc.derventa@teol.net sa naznakom „konkurs“ najkasnije do 19.01.2011.god. Razgovori sa kandidatima/kinjama koji uđu u uži izbor, obaviće se u periodu od 24. do 26.01.11. Angažman počinje od 01.02.2011. Please follow and like us:


MDGIF

– Program zapošljavanja i zadržavanja mladih

MDGIF (MDG Achievement Fund) u Programu zapošljavanja i zadržavanja mladih, radi istraživanje o povratku mladog stručnog kadra iz dijaspore na tržište rada u BiH. Nešto Više ohrabruje svoje članove, suradnike i prijatelje, koji su živjeli/žive ili su studirali/studiraju izvan Bosne i Hercegovine da pomognu ovom Programu da osigura što više kvalitetnih informacija, te odgovore na anketu http://www.surveymonkey.com/mladi koja je aktivna do 31.12.2010. Please follow and like us:


Blagaj_2

– Medijski pogled na volontersku akciju u Blagaju

{vimeo width=”300″ height=”250″}18076171{/vimeo} U suradnji sa Omladinskim klubom Eko centar Blagaj, 11. i 12. decembra 2010. godine, u Blagaju se održala prva mala volonterska akcija PT Programa Stipendiranja za akademsku 2010/11 godinu. Stipendisti PT Programa stipendiranja, zajedno sa Nešto Više volonterima i volonterima Eko centra Blagaj, usprkos hladnoći radili su na ravnanju i trasiranju terena igrališta za djecu, čišćenju šipaka, šiblja i kamena, drenažnom nasipanju, kao na i čišćenju puta ka Eko centru. Stipendisti i volonteri su došli iz više gradova BiH: Teslića, Mostara, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Blagaja, Bosanske Dubice i Banja Luke. TV1, Face TV je objavila ovaj kratki prikaz akcije u…


No Picture

– Uspomena sa volonterske akcije iz 2004

{vimeo width=”300″ height=”250″}17756241{/vimeo} Nešto Više je u julu 2004 (20-29.07.2004.) organiziralo akciju na Zubačkoj Ubli, Trebinje, na kojoj su učestvovali stipendisti Programa Stipendiranja, te osoblje Agro Programa na zadacima uređenja izviđačkog kampa, planinarskog doma i staza. Akcija se radila u suradnji sa Izviđačkim odredom Trebinje, čiji su nam članovi snimili i darovali ovaj zabavni video. Please follow and like us:


CEU

– Posao

Central European University, Budimpešta, otvorio je poziv za poziciju Koordinatora za Roma Access Program na puno radno vrijeme. Aplikacije se primaju do 10.01.2011. Sve detalje o poziciji, odgovornostima i načinu apliciranja možete pronaći na http://web.ceu.hu/sep/spo/roma.html Please follow and like us: