fbpx
Akcija_SB1

– Volonterska akcija NV u Širokom Brijegu

Dana 05.03.2011 u Širokom Brijegu, u saradnji sa Mrežom Nevladinih Organizacija iz Širokog Brijega, održana je druga mala volonterska akcija PT Programa Stipendiranja za ovu akademsku godinu. Akcija se održala na lokaciji bivše Duhanske stanice, a radilo se na uređenju prostora koji će biti korišten za organizovanje kulturnih događaja. Na prostoru većem od 500m2, 4 PT stipendista, 13 PT diplomaca i volontera, te oko 15 volontera Mreže Nevladnih Organizacija, zajednički su radili su otklanjanju otpada, bojenju zidova, postavljanju otvora, ravnanju okolnog zemljišta, te zidanju. Stipendisti i volonteri su došli iz više BiH gradova: Širokog Brijega, Brčkog, Sarajeva, Mostara, Trebinja i Istočnog Sarajeva.

Akcija_SB3

Akcija_SB2

PT stipendisti, diplomci i volonteri koji su učestvovali na akciji: Željka Rubinić, Emina Bašić, Lejla Ribić, Marko Jakovljević, Ismir Hodžić, Adnan Žiško, Mirza Nalo, Džana Pinjo, Saida Kuljuh, Tina Čuljak, Maja Vican, Nada Dursun, Danijela Stanić, Samra Hašimbegović, Radoslav Ivanković, Zorica Tasovac, te Danijel Lozančić.

Komentariši