Eko Hub Mostar – Misli o prirodi!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Opis projekta: Projekat Eko HUB Mostar realizuje se u četiri opštine/grada i to: Mostar, Trebinje, Konjic i Jablanica.  Sve lokalne samouprave dale su pismo podrške projektu (pisma podrške su sastavni dio priložene projektne dokumentacije), ali smo naknadno, po prijedlogu CPCD-a, zamijenili Čapljinu sa Konjicom zbog geografske ravnoteže. Iz prethodnih iskustva i suradnje sa drugim OCD-ovima i školama/vrtićima, te iz razgovora sa nekima od njih, znamo da će rado surađivati i učestvovati u aktivnostima koje planiramo ovim projektom.

Opšti cilj projekta Doprinos očuvanju i regeneraciji životne sredine u Hercegovini želi se postići kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva projekta SC 1 Uspostavljanje i rad Eko HUB Mostar i SC 2 Podrška lokalnim zajednicama u očuvanju životne sredine. Uspostavljanjem Eko HUB Mostar stvaraju se neophodni preduslovi za podršku lokalnim zajednicma u razvoju i realizaciji projekata i akcija iz oblasti zaštite životne sredine, a stavljanjem na raspolaganje permakulturnog imanja Nešto Više i mjesto na kome se mogu vidjeti praktična rješenja iz ove oblasti,  kao što su solarni paneli, prečišćavanje vode, skupljanje kišnice, i sl.  Kroz svoj rad Eko HUB Mostar će promovisati događaje iz odabranih opština i izgrađivati kapacitete pojedinaca i organizacija u ovim zajednicama. Podrška lokalnim zajednicama će se ogledati u tome da na raspolaganje stavljamo svoje kapacitete i iskustva, te podržimo izgradnju kapaciteta drugih organizacija kroz treninge i pomognemo im u realizaciji konkretnih lokalnih akcija na licu mjesta. Pored održavanja aktivnosti u lokalnim zajednicama, organiziraćemo i treninge na imanju Udruženja na kojima će prisustvovati učesnici iz sve četiri lokalne zajednice, te na taj način omogućiti i umrežavanje.

Osnovna ciljna grupa ovog projekta su predstavnici lokalnih uprava/institucija, vrtića, škola, fakulteta, OCD-ova, preduzeća, medija, aktivisti, te građani koje želimo edukavati da budu nosioci aktivnosti i pokretači promjena u svojoj lokalnoj zajednici, kako bi se unaprijedilo stanje životne sredine. Naročito želimo podržati mlade i osobe sa invaliditetom da se aktiviraju.

Očekivani rezultati ovog projekta mogu se svrstati u tri grupe: razvoj kapaciteta Eko HUB Mostar, razvoj kapaciteta lokalnih organizacija i individualaca, te medijska promocija okolišnih pitanja. Konkretni rezultati koji će biti postignuti realizacijom projektnih aktivnosti su: edukovano osoblje Eko HUB Mostar, održano osam treninga za lokalne aktere (120 učesnika), održano pet koordinacijskih sastanaka, formirana četiri tima za izvještavanje,  urađeno 25 mjesečnih biltena,  održan trening za volontere izvjestitelje (12 volontera izvjestitelja),  održano 24 sastanaka sa volonterima izvjestiteljima, održano 16 lokalnih akcija, napravljena baza lokalnih saradnika, 42 posjete lokalnim učesnicima tokom projekta, podržan određen broj škola koje CPCD izabere u procesu certificiranja, objavljeno 30 članaka o značajnim datumima na temu očuvanja okoliša, izrađena sredstva vidljivosti projekta od prirodnih/recikliranih materijala; HUB Mo FB+Instagram – 750 objava tokom projekta,  50 dopisa medijima,  200 objava u medijima.

Saradnja sa svim akterima u lokalnim zajednicama bazirati će se na participativnom pristupu, odnosno Eko HUB Mostar će odgovarati na potrebe koje uoče sami predstavnici lokalnih zajednica. Školama i OCD-ovima će naročito biti interesantno da posjećuju Eko HUB i kao demonstraciju primjera očuvanja prirodnih resursa, energije i eko-staništa, uz ponuđena inovativna rješenja vezana za otpad i recikliranje, kako bi isto mogli primjenjivati u svojim dvorištima/zajednicama. Vlasti ćemo motivirati da učešćem pronađu inovativne načine da podrže lokalne aktere u zelenim akcijama/nastojanjima, te ćemo svaki, i najmanji pozitivan iskorak javno pohvaliti u objavama, izvještajima, i najbitnije medijskim istupima. Poticaćemo zajedničke akcije lokalnih aktera, pisanje projekata, učestvovanje na takmičenjima, ozelenjavanje važnih područja, umrežavanje i posjete drugim zajednicama, te uključivanje lokalnih biznisa. Pametnim i kvalitetnim pristupom novinarima, učinićemo medije partnerima koji će igrati važnu ulogu u prenošenju informacija, edukaciji građanstva, te motiviranju sličnih inicijativa. Učinićemo Eko HUB mjestom kojemu svi žele pripadati i doprinositi – te širiti takvu energiju malim koracima i u odabranim lokalnim zajednicama.