JAVNI POZIV OSOBAMA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE, ŽEPČA, MAGLAJA I ZAVIDOVIĆA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA

UG Nešto Više i Razvojna Agencija Žepče u saradnji sa projektom Market Makers organizuje pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. U skladu s tim, UG Nešto Više i Razvojna Agencija Žepče upućuju 

 JAVNI POZIV

nezaposlenim osoba sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića

za prijavu na program obuke iz digitalnog marketinga, koji obrađuje sljedeće teme:

–    Administracija Facebook naloga

–    Administracija Instagram naloga

–    Copywriting

–    E – commerce

–    E-mail marketing

–    Facebook oglašavanje

–    Google Ads

–    Google Analytics

–    Grafički dizajn u digitalnom marketingu

–    Web development

–    WordPress

–    YouTube oglašavanje

Planirana je pilot obuka za maksimalno 12 nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Obuka će se održavati on-line.

Cilj Javnog poziva

Na osnovu provedenog istraživanja koje je ispitalo karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića, istaknuto je da su računarske obuke potrebne poslodavcima, i da za njih postoji zainteresovanost od strane osoba sa invaliditetom. Obuka koja se planira sprovesti ima dobre rezultate pri pronalasku posla za osobe koje su je uspješno završile

Za osobe koje uspješno završe obuke postoji mogućnost podrške pri uvezivanju sa poslodavcima u cilju njihovog povremenog angažovanja ili zapošljavanja.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike 

 Način prijave

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom se šalje na mail: prijavamm@nestovise.org ili razepce@gmail.com  sa subjektom maila: Prijava na javni poziv

DOKUMENT JAVNOG POZIVA POGLEDJATE OVDJE

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 07.08.2020. do 14h

 Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranicama UG Nešto Više i Razvojne Agencije Žepče. Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva