Uticaj i prevencija govora mržnje

Udruženje građana “NEŠTO VIŠE”  realizuje projekat pod nazivom „ Jačanje mira, sigurnosti, mentalnog zdravlja i jednakosti analizom govora mržnje u medijima u Bosni i Hercegovini i smanjenje njegove pojave i posljedica kroz radionice i kampanje zagovaranja”. Aktivnosti su:

 • Istraživanje i analiza utjecaja govora mržnje na mir u Bosni i Hercegovini, njegovog utjecaja na mentalno zdravlje mladih, te njegovih učinaka na sigurnost i ravnopravnost
 • Analiza prisutnosti komentara i sadržaja koji se mogu okarakterizirati kao govor mržnje u  elektronskim medijima u Bosni i Hercegovini
 • Radionice  o prepoznavanju govora mržnje, prevenciji i otklanjanju njegovih posljedica.
 • Radionice za  predstavnike elektroničkih medija o izradi prijedloga i pronalaženju mogućnosti za smanjenje širenja govora mržnje u javnoj medijskoj sferi
 • Pokretanje zagovaračke kampanje o potrebi edukacije medijskih i obrazovnih djelatnika, ali i mladih o posljedicama i načinima sprječavanja govora mržnje
 • Edukativne radionice za djecu školske dobi o prepoznavanju, prevenciji i razumijevanju posljedica govora mržnje

Projekat je podržan od strane Canada Fund for Local Initiatives – Bosnia and Herzegovina.

PUBLIKACIJE IZRAĐENE U OKVIRU OVOG PROJEKTA:

Analiza “Govor mržnje u BiH: Razotkrivanje utjecaja na mentalno zdravlje mladih, sigurnost i jednakost u BH društvu” istražuje kako izloženost govora mržnje utječe na mentalno zdravlje, socijalizaciju i razvoj mladih u Bosni i Hercegovini.
Naglasak je na multidisciplinarnom pristupu u suzbijanju govora mržnje, uključujući edukaciju, jačanje zakonskih okvira, tehnološke inovacije, promjenu društvenih normi i vrijednosti te međusektorsku suradnju. Cilj nam je bio analizirati trenutno stanje kroz prikupljanje mišljenja građana svih uzrasta o ovoj problematici, te razviti preporuke za javne institucije i organizacije civilnog društva za efikasnije suzbijanje ovog fenomena. Analizu možete pogledati klikom na naslovnu stranu publikacije.

ANALIZA PRISUSTVA KOMENTARA I SADRŽAJA U ONLINE MEDIJIMA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJI SE MOGU OKARAKTERISATI KAO GOVOR MRŽNJE.

U vremenskom razdoblju od mjesec dana (15.11.2023. – 15.12.2023. godine), U.G. “Nešto više” je na dnevnoj bazi pratilo komentare korisnika i naslove web članaka na 30 odabranih web portala u Bosni i Hercegovini.
Web portali obuhvaćeni analizom su: Poskok Info https://poskok.info/, HMS https://hms.ba/, Mostar Live https://mostar.live/, Oslobodjenje https://www.oslobodjenje.ba/, Banjalučke priče https://www.banjaluckeprice.net/, Srpska Info https://srpskainfo.com/, RTV BN https://www.rtvbn.com/, Info Bijeljina https://infobijeljina.com/, Banja Luka Net https://banjaluka.net/, Patriote Srpske https://patriotesrpske.com/, Pozitivna Srpska https://pozitivnasrpska.com/, Nezavisne https://www.nezavisne.com/, TV K3 Info https://tvk3.info/, Tuzlanski Portal https://tuzlanski.ba, DEPO https://depo.ba/, Klix https://www.klix.ba/, Dnevnik https://www.dnevnik.ba/, Dnevni Avaz https://www.avaz.ba/, Radio Sarajevo https://radiosarajevo.ba/, SOURCE https://source.ba/, STAV https://stav.ba/, BH Portal https://bhportal.ba/kategorije/vijesti/, Faktor https://faktor.ba/, Radio Slobodna Evropa https://www.slobodnaevropa.org/, Slobodna Bosna https://www.slobodna-bosna.ba/, Bosna Info https://bosnainfo.ba/, Balans https://balans.co.ba/, Sport BA https://sportsport.ba/, Hayat https://hayat.ba, Antimigrant https://antimigrant.ba/.

Publikacija „Preporuke za medije“  čine konvencije vezane za slobodu govora i prijedlozi za prevenciju govora mržnje. Ovom publikacijom želimo skrenuti pažnju  javnosti na problem govora mržnje, a koji je izražen prema ženama, manjinama, migrantima i drugim ranjivim kategorijama.

Prevenstveno je namijenjena medijima kao i obrazovnim i javnim ustanovama. Jedan dio publikacije predstavlja zakone, konvencije i institucije kojima se možemo obratiti za suzbijanje govora mržnje, dok drugi dio publikacije sadrži preporuke.

#CanadaFundBiH

MATERIJAL ZA MEDIJE “KONFERENCIJA MOSTAR”

Impact and prevention of hate speech

The Citizens’ Association “NEŠTO VIŠE” implements a project entitled “Strengthening peace, security, mental health and equality by analyzing hate speech in the media in Bosnia and Herzegovina and reducing its occurrence and consequences through workshops and advocacy campaigns”. The activities are:

 • Research and analysis of the impact of hate speech on peace in Bosnia and Herzegovina, its impact on the mental health of young people, and its effects on safety and equality.
 • Analysis of the presence of comments and content that can be characterized as hate speech in electronic media in Bosnia and Herzegovina.
 • Workshops on recognizing hate speech, prevention and elimination of its consequences. 
 • Workshops for representatives of the electronic media on drafting proposals and finding opportunities to reduce the spread of hate speech in the public media sphere.
 • Launching an advocacy campaign on the need to educate media and education workers, as well as young people on the consequences and ways of preventing hate speech.
 • Educational workshops for school-aged children on recognizing, prevention and understanding of the consequences of hate speech.

The project is supported by the Canada Fund for Local Initiatives – Bosnia and Herzegovina. #CanadaFundBiH