Učestvovali smo na 3. RISE Forumu Socijalnog Poduzetništva u Skopju i naš tim DROPLET je osvojio 1. mjesto

Ovogodišnji 3. Forum Socijalnog Poduzetništva Zapadnog Balkana je organizovan u Skoplju – Sjeverna Makednija. UG NEŠTO VIŠE je Lokalni inkubator za BiH na projektu RISE i naš kolega Adem Lisičić je zajedno sa predstavnicima timova mladih koje obučavamo i mentorišemo u razvoju sociopoduzetničkih biznisa učestvovao na Forumu. Ove godine pored standarnog dijela gdje se predstavljaju timovi sa kojima smo radili proteklih godinu dana, te razgovara o raznim temama iz polja socijalnog poduzetništva, po prvi put smo imali i takmičenje Alumni RISERa.   Konkurencija je bila izuzetna, ali od svih timova sa Zapadnog Balkana naš tim DROPLET (predstavnik Harun Šabanović iz Brčkog) osvojio je prvo mjesto i 5.000 Eura za nastavak razvoja sistema za lakše pronalaženje davalaca krvi određene krvne grupe u momentu potrebe.
Drugo mjesto i takođe 5.000 Eura osvojio je tim “Women on the way” iz Srbije.
 

Na Forumu su učestvovali i predstavnici naša dva tima koje trenutno podržavamo kroz #RISE projekat, Maid Dizdarevic (Bus on time – Tuzla) i Ivana Radić (Mingling – Sarajevo).

Kolega Adem je vodio i jednu od radionica na Forumu gdje se razgovaralo o “Kreativnim pristupima primjene socijalnog poduzetništva za podršku mladih osoba kojima je potrebna pomoć”. 
 
👏 Forum je uspješno otvorio Ministar rada i socijalne politike Sjeverne Makedonije, Ambasador Delegacije EU za Sjevernu Makedoniju, Ambasador Francuske za Sjevernu Makedoniju, Ambasador Poljske za Sjevernu Makedoniju, Direktor Agencije za mlade i sport Sjeverne Makedonije i Generalni sekretar RYCO-a, vođa tima “Projekta za podršku razvoju socijalnih preduzeća” i Direktor Pakomak-a.
🌟 Njihove inspirirajuće riječi označile su početak RISE regionalnog foruma i trećeg sajma socijalnih preduzeća, okupljajući preduzetnike iz cijelog Zapadnog Balkana. Hajmo zajedno ostvariti pozitivan uticaj u regionu!
 
 
RISE activities are being implemented by 6 organizations of the Western Balkans region: ARNO Balkan Green Foundation NEŠTO VIŠE SMart Kolektiv Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Yunus Social Business Balkans