fbpx
bologna

– Promocija Bolonjskog procesa obrazovanja

U okviru NV projekta Promocija Bolonjskog procesa, kojeg sufinancira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, započinje proces anketiranja studenata na šest univerziteta/sveučilišta u Federaciji BiH: Mostar, Sarajevo, Bihać, Tuzla i Zenica. Slučajnim uzorkom od 180 studenata, prikupiće se podaci o tome koliko su sami studenti upoznati sa detaljima, prednostima i mogućnostima kojim implementacija Bolonjskog procesa može da unaprijedi kvalitet obrazovanja. Ankete će pokazati i koje izvore informacija studenti najčešće koriste, te na koje bi načine ubuduće voljeli biti informirani o specifičnostima i novinama u Bolonjskom procesu. Rezultati ankete će pomoći osoblju NV da pripreme što kvalitetniji materijal o procesu, koji će uskoro biti štampan i distribuiran svim studentima na univerzitetima/sveučilištima u FBiH. Kroz projekat će se također kontaktirati i studentske organizacije koje promoviraju prednosti Bolonjskog procesa, te će neke od njih biti i nagrađene/ohrabrene za svoj aktivizam kroz osiguranje web prostora na godinu dana. Ohrabrujemo studentske organizacije da nas kontaktiraju, ukoliko žele nadgraditi svoje aktivnosti kroz suradnju sa nevladinim sektorom.

Komentariši