fbpx
Ekonomija_SA

– Studenti ekomomije žele volontirati u NVO-ima

Dana 02.02.2011. godine, Adem Lisičić je kao predstavnik UG Nešto Više prisustvovao sastanku organizovanom od strane Centra za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tema sastanka je bila “Mogućnosti volonterskog rada studenata Ekonomskog fakulteta u NVO”.

Centar za razvoj karijere studenata smatra  važnim da studenti za vrijeme školovanja budu uključeni u neki od oblika volontiranja, kako bi, s jedne strane, bili u mogućnosti da pomognu zajednici u kojoj žive, a s druge strane obogatili svoje iskustvo, te unaprijedili postojeće i stekli nove vještine. Studenti su predstavili svoj karijera centar te od prisutnih predstavnika NVOa dobili konkretne savjete kako poboljšati rad centra te kako olakšati pronalazak volonterskih angažmana studentima.

Jednim dijelom se razgovaralo i o problemima koji nastaju za studente zbog nepostojanja Zakona o volontiranju u FBiH kao i o nepostojanju pravilnika o vrednovanju volonterskog rada od strane Univerziteta. Prisutnima je skrenuta pažnja da se upravo sa ovim problemima UG Nešto Više nastoji izboriti kroz projekat “Zaposli se volontiranjem – Volontiraj da bi se zaposlio” koji je trenutno u toku.

Adem Lisičić je kao predstavnik UG Nešto Više naglasio da su većina uposlenika i članova Udruženja prošli kroz razne karijera centre u zemlji i inostranstvu  te ostvarili veliki broj volonterskih sati i u slučaju da se ukaže potreba da karijera centru treba savjetodavna pomoć da se mogu obratiti. U slučaju da se ukaže potreba za volonterima unutar Udruženja o tome će karijera centar biti obaviješten.

Centar za razvoj karijere studenata je organizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta  u Sarajevu koja pomaže studentima u profesionalnoj orjentaciji, razvoju karijere i povezivanju sa poslovnim svijetom. Pored informativno-savjetodavnih razgovora Centar organizuje predavanja, seminare, kurseve i radionice kako bi se studenti Ekonomskog fakulteta bolje pozicionirali na tržištu rada.

Komentariši

Facebook