Dodijeljena sredstva organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“

U okviru projekta“Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska Unija, a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Vlade RS dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 100 000 KM (97 800 KM) za 20 organizacija iz 15 lokalnih zajednica.

 

Odabrani projekti odnose se na prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja nad djevojkama i ženama, naročito onima iz ranjivih i marginaliziranih grupa (osobe sa invaliditetom, osobe iz ruralnih područja, pripadnice manjinskih zajednica sa posebnim fokusom na romsku populaciju i sl.) i koji su u skladu sa Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine.

 

Lokalne zajednice obuhvaćene ovim projektom su Bosanska Krupa, Busovača, Derventa, Goražde, Ilidža, Kalesija, Kalinovik, Jajce, Laktaši, Mostar, Nevesinje, Kostajnica, Novo Sarajevo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Tešanj, Teslić, Tuzla i Vlasenica a bavit će se rješavanjem konkretnih problema poput sprečavanja nasilja baziranog na spolu jačanju ženskog aktivizma, osnaživanja žena kroz ekonomiju, sport i edukacije, te podrškom i radom s majkama djece s invaliditetom.

 

Duško Cvjetinović, sekretar Udruženja građana Nešto Više u ime ove organizacije čestitao je svim predstavnicima udruženja koji su potpisali ugovore, te istakao kako se nada da će na ovaj način više organizacija u BiH biti aktivno u polju borbe za ravnopravnost spolova i da će napraviti bazu za ostvarivanje napretka u ovoj oblasti u budućnosti.

Iako sve projekte povezuje zajednički nazivnik, pristup je drugačiji. Desanka Nikolić, predsjednica udruženja žena „Podrinje“ iz Vlasenice kaže kako je njihov način aktivizma pružanje raznih vrsta pomoći ženama iz ove zajednice.

„U ovom projektu smo planirali rad sa ženama koje su trpile nasilje u porodici, a aktivnosti će nam biti predavanja o rodnoj ravnopravnosti, muško ženskim odnosima, nasilju u porodici, predavanje će biti ciljana prema ženama iz ruralnih područja koje nisu upoznate sa svojim pravima i mogućnostima zaštite. Mi već u našem udruženju radimo pružanje pravne pomoći ženama koje su pretrpjele nasilje i koje su već u postupku razvoda braka i ovim projektom to planiramo i nastaviti.“

Nermin Alibašić, predstavnik OFK Sloboda Tuzla kaže kako će njihov kolektiv pomoći osnaživanju žena kroz sportske aktivnosti.

„Naš projekat je osmišljen i provodi se s ciljem postizanja ravnopravnosti žena i cilj nam je da predstavimo uspješne žene koje će motivirati cijelu zajednicu da postane uspješnija. Mi smo sportski kolektiv pa će naše aktivnosti biti usmjerene više prema sportu, prema usavršavanja a među njima je i sportski turnir za ženske selekcije.“

 

Opšti cilj projekta je jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima i podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u lokalnim zajednicama u BiH. Kroz projekat će se uspostaviti funkcionalna operativna struktura unutar lokalnih samouprava koja će podržavati promociju i zagovaranje ženskih prava, posebno onih koje žive u ruralnim područjima; Jačati kapacitete lokalnih zainteresovanih strana, javnog i civilnog sektora, da efikasno sprovode agendu za osnovna ljudska prava sa posebnim fokusom na žene iz osetljivih kategorija (žene sa invaliditetom, manjine, pripadnice LGBT zajednice); Razviti model za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnim zajednicama, koji se može preslikati u druge BH lokalne zajednice.