LISTA DEKORATIVNIH STABLAŠICA i GRMOVA POGODNIH ZA SADNJU U 8. KLIMATSKOJ ZONI BILJNE OTPORNOSTI (U URBANIM ZONAMA)

Objavljujemo listu dekorativnih stablašica i grmova koju je sastavio ekspert dendrolog iz Mostara, Bojan Spasojević, uz preporuku da se zbog klimatskih promjena više ne sade stabla i grmovi pogodni za kontinentalnu klimu nego da se postupno prelazi na vrste koje uspijevaju u klimatskoj zoni u kojoj se nalazi Hercegovina.

Zahvaljujući Bojanu, Nešto Više za sve zainteresirane da ozelene svoje površine donosi ovu važnu i korisnu listu.

 

R/B NAZIV STABLAŠICE LATINSKI NAZIV BILJKE
1.        ALBICIJA Albizia julibrisin
2.        KOŠĆELA Celtis australis
3.        KRUPNOLISNA LIPA Tilia platyphylos
4.        SREBRENOLISNA LIPA Tilia tomentosa
5.        ZLATNA KIŠA Koelreuteria paniculata
6.        PLATANOLISNA MURVA Mosrus platanifolia
7.        MELIJA Melia azedarach
8.        KAMFOROVAC Cinammonum camfora
9.        HOVENIJA Hovenia dulcis
10.    JAPANSKA KALINA Ligustrum lucidum
11.    SOFORA Styphnolobium japonicum
12.    TULIPANOVAC Liriodendron tulipifera
13.    LIKVIDAMBAR Liquidambar Styraciflua
14.    CRVENI BAGREM Robinia hispida
15.    KALISTEMON Calistemon citrinus
16.    LAGERSTREMIA

(INDIJSKI JORGOVAN)

 Lagerstroemia indica „Dynamite, Red Rocket, Tuscarora, Brugundi Cotton“
17.    ARIZONSKI ČEMPRES Cupressus arizonica
18.    STUPASTI TOSKANSKI ČEMPRES Cupressus sempervirens „Strycta, Tothem“
19.    PINIJA  Pinus pinea
20.    ATLASKI CEDAR Cedrus atnantica „Glauca“
21.    HIMALAJSKI CEDAR Cedrus deodara
22.    LIBANONSKI CEDAR  Cedrus libani
23.    PLANIKA Arbutus unedo
24.    PRIMORSKI BOR  Pinus pinaster
25.    CRNIKA Quercus illex
26.    JUDINO DRVO  Cercis siliquastrum
27.    NISKI EUKALIPTUS Eucalyptus gunii
28.    STUPASTI SREBREBRENI BOR Pinus sylvestris „Fastigiata“
29.    PAPIRNI DUDUOVAC Brusonetia papirifera
30.    LOVOR Laurus nobilis
31.    OLEANDER

Kultivari: Apple Blosom, Calypso, Dwarf red, RED, Sister Agnes, White Sands, Twist of Pink, Austin Preety Limits

 

 

Nerium olender

 

32.    PATULJASATA ŽUMARA Chamerops humilis
33.    TOBIROVAC Pittosporum tobira
34.    PATULJASTI TOBIROVAC Pittopsorum tobira nana
35.    KOHUHU Pittosporum heterophilum
36.    STUPASTA TISA Taxus baccata „Fatigiata“
37.    TRNOVAC

Kultivar: Skyline

Gleditschia triachantos
38.    BEZTRNA GLEDIČIJA Gleditschia inermis
39.    POLJSKI JASEN Fraxinus angustifoia
40.    BIJELI JASEN Fraxinus excelsior

 

R/B NAZIV GRMOVA I PUZAVICA LATINSKI NAZIV BILJKE
1.        PAJASMIN Philadelphus virginal
2.        OSMANTUS Osmanthus fragrans
3.        ELEAGNUS Elaeagnus x ebingeii
4.        ABELIA  Abelia grandiflora
5.        PATULJASTA ABELIJA Abelia nana
6.        BOŽIKOVINA  Illex aquifolium
7.        LAVANDA

Kultivari: „Hidcote Blue, Hidcote white, Snow white“

 

Lavandula angustifolia

8.        SANTOLINA ZELENA Santolina virens
9.        PLAVA SANTOLINA  Santolina chamaecyparisus
10.    JUKA Yucca flaccida „Color Guard“

Yucca filamentosa

11.    RASPROSTIRUČA KLEKA

Kultivari: „Blue Chip, Wiltonii“

 

 Juniperus horizontalis

12.    SOMINA

„Tamariscifolia“

Juniperus sabina
13.    KINESKA KLEKA „Old Gold“ Juniperus pfizeriana
14.    KLEKA Juniperus media
15.    DARVINOVA ŽUTIKA  Berberis darwinii
16.    ŽUTIKA Berberis juliane
17.    CRVENOLISNA ŽUTIKA  Berberis x thunbergi
18.    GRAVILEA  Gravillea juniperina
19.    AUSTRALSKA GRAVILEA Gravilea robusta
20.    TAMARIS  Tamarx  pentranda
21.    OBIČNA MIRTA Myrtus communis
22.    PATULJASTA MIRTA Myrtus tarentina
23.    VIBURNUM Viburnum tinus
24.    KRALJEVSKA DOJCIJA

Kltivar: „Pride of Rodchester“

 Deutzia scabra
25.    ZEČIJE UHO  Stachys bizantina
26.    CINERARIJA Cineraria maritima
27.    RASPROSTIRUĆI RUZMARIN  Rosmarinum prostrata
28.    RUZMARIN Rosmarinum officinalis
29.    ORLOVI NOKTI Lonicera tatarica
30.    PLAVA KUGLASTA SMRČA  Picea pungensa „Nana“
31.    GRMASTI DUBAČAC Teucrium fruticans
32.    PUSTINJSKA RUŽA Adenium obesum
33.    SABLJASTI KARPOBROT Carpobrotus acinaciformis
34.    DEZILIRION Dasylirion wheeleri
35.    GAZANIJA Gazania rigens
36.    GAJLARDIJA Gaillardia pullchela
37.    TEKOMA Campsis radicans
38.    VELECVIJETNA TEKOMA Campsis grandiflora
39.    GLICINIJA Wisteria cinensis
40.    TROLISNA LOZICA Parthenocissus triscupidata
41.    PETOLISNA LOZICA Parthenocissus quinquefolia
42.    ZVJEZDASTI JASMIN Trachelospermum jasminoides