JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA IZ BANOVIĆA da se prijave za učešće u Programu prekvalifikacije/stručnog usavršavanja za deficitarna zanimanja prema iskazanim potrebama tržišta rada na području općine Banovići

UG “Nešto Više” u saradnji sa Općinom Banovići te drugim partnerima koji čine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići (LPZ Banovići), u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji se realizuje uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe, da se prijave za obuke, prekvalifikaciju/stručno usavršavanje za ona zanimanja za koja postoji potreba u lokalnoj zajednici.

Projektom je planirana prekvalifikacija/stručno usavršavanje za 60 nezaposlenih osoba (žene i muškarci) u vrijednosti od oko 1500 KM po osobi. Planirana sredstva za realizaciju po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU. Prekvalifikacija/stručno usavršavanje za odabrane osobe će biti potpuno besplatno. Za obavljanje praktičnog dijela obuke će biti obezbijeđena adekvatna zaštitna oprema, prevoz, hrana i osiguranje.

Kandidati koji uspješno završe prekvalifikaciju/stručno usavršavanje, dobit će akreditovanu stručnu spremu i mogućnost zaposlenja u lokalnim kompanijama.

U smislu ovog Javnog poziva prekvalifikacija je obrazovanje u kojem nezaposlena osoba stiče znanja i vještine za drugo zanimanje u odnosu na zanimanje koje posjeduje.

Obuke će vršiti Centar za obrazovanje odraslih EDUKON UNIVERZA Banovići te MSŠ Banovići, koji posjeduju i koji provode certificirane programe stručnog usavršavanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Praktični dio obuka biće organizovan u lokalnim kompanijama, članicama LPZ-a.

Trajanje obuka je propisano pravilima o obrazovanju odraslih te će se za svaku odabranu osobu zavisno od postojeće stručne spreme i željene prekvalifikacije utvrditi plan i vrijeme trajanja obuke.  

Prijave se popunjavaju u prostoriji LPZ-a Banovići (prizemlje BKCa/gradsko kino)

Poziv je otvoren 21 dan tj. do 04.08.2022. godine.

Kancelarija LPZ-a je otvorena svaki dan od 8h do 16h.

Kontakt telefon: 063/006-626.

Zanimanja za koja će biti organizovana obuka su :

– Tekstilni Tehničar

– Konfekcionar tekstila

– Krojač

– El.mehaničar

– Mašinski tehničar

– El.tehničar

– Bravar

– Metalostrugar

– Zidar

– Armirač

– Keramičar

– Moler

– Tesar

– Fasader

– Monter ALU PVC stolarije

– Zavarivač

– Tokar

– CNC operater

– Lakirer

Pored navedenih zanimanja moguće je organizovati obuku i za druga zanimanja od interesa nezaposlenim osobama i za koja postoji potreba u lokalnoj zajednici.

Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca u kancelariji LPZa potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Banovići da se osoba vodi na evidenciji nezaposlenih osoba
2. Kopiju diplome škole, kao dokaz o posjedovanju određenog zanimanja, odnosno stepenu kvalifikacije ili stepenu stručne spreme.

  1. Uvjerenje o invaliditetu (ako je primjenljivo)

 

Rangiranje kandidata će se izvršiti prema datumu i vremenu prijavljivanja na ovaj Javni poziv, te na osnovu drugih kriterija (godine starosti, teško zapošljive kategorije, spol i slično).

> Javni poziv

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje LPZ Banovići je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.