(Poziv 2) POZIV MLADIM OSOBAMA SA INVALIDITETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PREDUZEĆIMA PO VLASTITOM IZBORU

UGNV u okviru POZIVA 2 poziva nezaposlene mlade osobe sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama sa invaliditetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 18 imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u skladu sa njihovom diplomom. Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama sa invaliditetom različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati aplikanti koji žive u manjim, ruralnim mjestima….


( Poziv 1) POZIV MLADIM OSOBAMA SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PREDUZEĆIMA PO VLASTITOM IZBORU

UGNV u okviru POZIVA 1 poziva nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim diplomantima sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 30 imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u skladu sa njihovom diplomom. Poziv je namijenjen nezaposlenim diplomantima različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati aplikanti koji žive u manjim, ruralnim mjestima. Svi izabrani aplikanti dobit će naknadu za svoj angažman…


Još jedan novi projekat „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

„Nešto Više“ započinje sa realizacijom novog projekta pod nazivom „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“. Cilj projekta je osnaživanje uloge žena u društvu te podrška lokalnim partnerstvima u procesu uspostavljanja efektivnih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti polova. Zahvaljujemo se Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Holandije koje velikodušno podržava realizaciju ovog projekta.


Novi projekat – “Praktično radno iskustvo za nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom i mlade osobe za invaliditetom”

Udruženje građana “Nešto Više” (UGNV) počinje sa implementacijom novog projekta  “Praktično radno iskustvo za nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom i mlade osobe za invaliditetom” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru Fonda za ekonomsku podršku. Cilj projekta je ojačati i ažurirati stečeno teoretsko znanje mladih osoba  i osoba sa invaliditetom (od 18 do 30 godina starosti) bez prethodnog radnog iskustva, u struci za koju su stekli zvanje, kroz praktično radno iskustvo u cilju povećanja njihove zapošljivosti i ojačavanja njiihove pozicije na tržištu rada. U narednim danima ćemo objaviti poziv za 48…


Mapirana socijalna poduzeća u BiH. Tu je i naš EkoDizajn.

UG “Nešto Više” je danas uzelo učešće na okruglom stolu „Modeli socijalnog poduzetništva u BiH“ koji je održan u Sarajevu sa predstavnicima socijalnih preduzeća u BiH. Predstavljeni su rezultati analize identifikovanja socijalnih preduzeća u BiH koja trenutno djeluju u ovoj oblasti. Takođe na okruglom stolu su predstavljene aktivnosti projekta vezanih za izradu zakonskog okvira iz oblasti socijalnog poduzetništva u BiH koji su u proceduri na različitim nivoima vlasti, te aktivnosti jačanja kapaciteta socijalnih preduzeća kroz direktnu finansijsku podršku  socijalnim preduzećima u okviru projekta. UG “Nešto Više” je osnivač socijalnog preduzeća EkoDizajn doo te smo nakon analize koja je sprovedena kroz…


Put ka Evropskoj uniji: Osobe sa invaliditetom će izvještavati o stanju ljudskih prava u BiH

Dvodnevna edukacija za osobe sa invaliditetom na temu ”Monitoring i izvještavanje za potrebe pisanja alternativnih izvještaja” održana je u Tesliću, 26. i 27.06.2019. Edukacija je otvorena diskusijom o pojmu invalidnosti: od diskriminacije sa kojom se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću, pa sve do poštovanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Na kakvom je putu Bosna i Hercegovina prema EU po ovom pitanju, može se saznati u dosadašnjim izvještajima o poštovanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom koje su učesnice/i pregledali i komentarisali. Razgovaralo se o izvještajima koji dolaze od vladinih institucija i nevladinih organizacija, ali također i o alternativnim izvještajima i EU…


Novi projekat Novi izazov: Green business for healthy environment in BiH

Udruženje građana “Nešto Više” počinje sa realizacijom novog projekta podržanog od strane Francuske Ambasade u BiH. Od 85 pristiglih projektnih prjedloga Ambasada je odabrala 5 za finasiranje i projektni prijedlog  našeg udruženja  je jedan od izabranih . Cilj projekta je uspostavljanje partnerstva između aktivnih organizacija civilnog društva i javnih institucija, a u vezi sa zelenom ekonomijom i borbom protiv zagađenja. UG Nešto Više  će organizovati okrugli sto na ove teme, voditi cikluse teoretskih i praktičnih edukacija na svojoj farmi, kao i medijsku kampanju. Pozivamo sve zainteresovane pojedince, medije, članove i predstavnike organizacija civilnog društva te vladinih institucija da nam se…


ug nesto vise

Instalirali smo solarnu elektranu na našoj farmi

Udruženje građana “Nešto Više” svakom svojom akcijom i projektom želi pokazati da smo okruženi prirodom koja nam može dati mnogo toga. Uz podršku koju smo dobili od Američke ambasade kroz projekat Julia Taft uspjeli smo instalirati veiki solarni sistem na našoj farmi u Humilišanima. Solarni sistem se sastoji od fotonaposnkih panela i pripadajuće elektronike za proizvodnju električne energije koja će nam u sunčanima danima biti dovoljna za naše dnevne potrebe. Glavna svrha instaliranog solarnog sistema jeste da nam omogući sušenje voća, povrća i ljekovitog bilja u našoj solarnoj sušari na koju je spojena joše jedna vrsta solaranog panela tj termo…


Poziv za pružanje usluge provođenja treninga/obuke za za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za članove mreže preživjelih od mina

Organizacija UDAS za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži edukatora/icu za pružanje usluge kreiranja i provođenja treninga/obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za članove mreže preživjelih od mina. Svrha angažovanja je edukovanje 20 članova mreže preživjelih od mina iz Bosne i Hercegovine o vještinama organizovanja i vođenja grupa uzajamne podrške (peer-support) u njihovim zajednicama. Cilj treninga je osmisliti i kreirati sadržaj trodnevnog treninga koji će učesnicima omogućiti da steknu osnovna znanja i vještine potrebne za organizovanje i vođenje grupa uzajamne podrške (peer-support); Ohrabriti učesnike treninga da organizuju grupe uzajamne podrške (peer-support) za druge članove mreže preživjelih od…


Završna konferencija ILO projekta i potpisivanje memoranduma o saradnji LPZova u BiH

Dok se kao glavni problem u Bosni i Hercegovini navodi visok stepen nezaposlenosti i odlazak radnosposobne snage u inostranstvo naše Udruženje je još jednom pokazalo da kvalitetnim i timskim radom možemo napraviti velike pomake u društvu u svim segmentima pa i polju zapošaljavanja. Kroz projekat “Partnerstvom do novih radnih mjesta” koji smo realizovali sa našim partnerima iz opštine Teslić zaposlili smo 52 osobe u sektorima drvo/metal/agro te na taj način omogućili stalna primanja za 52 porodice. Ovaj projekat je 1 od 19 projekata koji su realizovani u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ koji je…


Trening izrade strategije zagovaranja i komuniciranja

U periodu 26.-29. 2019. godine predstavnici našeg Udruženja su učestvovali na treningu koji je održan na Jahorini a koje je organizovao CARE International Balkans.  Trening je vodila expertica Dženana Alađuz iz  #Infohouse koja nam je pomogla da definišemo prve korake koji vode ka izradi komunikacijskih i zagovaračkih strategija.  Treningu su prisustvovali predstavnici 7 organizacija od kojih je jedna i #ugNeštoViše  a koje su podržane od strane  CARE kroz program “Better social services through support to NGOs in BiH”. Pored formalnog dijela vrijeme smo iskoristili da se još bolje  povežemo sa ostalim učesnicima da planiramo zajedničke akcije i projekte. Project funded…


Besplatne edukacije na teme organskog uzgoja hrane

UG Nešto Više, uz pomoć programa #JuliaTaft, na svojoj farmi u Humilišanima kod Mostara, organizira seriju od četiri subotnje edukacije za sve zainteresirane da se bave organskim uzgojem hrane: 1. ORGANSKA PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU (vrste zaštićenih prostora, šta treba znati prije izgradnje, kako sam/a napraviti plastenik sa malo sredstava, mješovita sadnja, proljetne i zimske kulture) – SUBOTA, 30.03.2019. 09 h -12 h 2. PROIZVODNJA ORGANSKIH PRESADNICA (mjesto i način uzgoja, vrste kontejnera, zdravo i klijavo sjeme, tlo/supstrat za uzgoj, zaštita prirodnim pripravcima) – SUBOTA, 13.04.2019. 09 h – 12 h 3. PRIHRANA I ZAŠTITA BILJAKA NA PRIRODNE NAČINE…


Iskustvena podrška za žene sa invaliditetom

U Tesliću je od petka 08.03. do nedjelje 10.03.2019. održana prva radionica sa korisnicima projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”. Bazna tema trodnevne radionice je bila ”Iskustvena podrška (peer support) za žene sa invaliditetom”, koju su predvodile Mr sci. Dijana Đurić, psiholog, Jelena Popović, socijalna radnica i Vera Bošković, dipl.pravnica. U odličnoj atmosferi, učesnice iz deset gradova Bosne i Hercegovine, razmijenile su svoje životne priče, govorile o tome šta je njima iskustvena podrška značila u najtežim momentima prilagođavanja novonastalim životnim prilikama, te o planovima koje imaju za pokretanje grupa iskustvene podrške u svojim lokalnim zajednicama. Izrazile su zadovoljstvo odabirom teme,…


poziv – Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ Udruženje građana „Nešto Više“, Sarajevo, za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge za mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. Svrha angažovanja U okviru projekta biti će izvršeno mapiranje 60 osnovnih i srednjih škola kao i mapiranje…


Ponuda usluga apliciranja za bespovratna sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ukoliko se bavite primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ukoliko ste zainteresovani za apliciranje na EU4BUSINESS poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, tim iskusnih profesionalaca u pripremi poslovnih planova i razvojnih projekata može da vam ponudi sledeće usluge: Analiza prihvatljivosti vaše ideje – da li zadovoljavate uslove poziva i da li se vaša ideja može finansirati putem ovog poziva za dodjelu sredstava Izrada poslovnog plana i priprema dokumentacije za apliciranje na poziv Pomoć pri realizaciji odobrenih poslovnih planova Prihvatljivi sektori za finansiranje su: uzgoj voća, povrća (povrtlarstvo), vinove loze, žitarica i uljarica proizvodnja mesa i proizvodnja mlijeka; Dokumentaciju za…


Consultancy: Improving Service Provision of 7 Target NGOs

Within the project: Better social protection through building capacity of CSOs in Bosnia and Herzegovina Deadline for application: Thursday 28th, February 2019, 15h CARE International is looking for a Consultant(s)/ organization/ company to undertake the following activities: • Mapping of services that each of the 7 CSOs are providing to their beneficiaries, • Conducting beneficiary/client satisfactory survey for each of the target CSOs services, • Propose improvements in the current service provision portfolio for each of the 7 target CSOs, • Coaching/mentoring for enhancement of each CSO service practice, according to the proposed improvements (through designing of new activities in line with market &…


Uspješno smo zaposlili 52 osobe u Tesliću

U protekle dvije godine naporno smo radili na zapošljavanju osoba  u drvo/metal/agro oblasti kroz  implementaciju projekta “Partnerstvom do novih radnih mjesta” u opštini Teslić. Naš plan je bio zaposliti 38 osoba ali smo uspjeli  radom cijelog tima da zaposlimo 52 osobe. Naši partneri su bili Opština Teslić, Biro za zapošljavanje Teslić, Srednja škola Nikola Tesla, Interfob, te partnerske kompanije sa područja opštine Teslić.  U drvo/metal industriji zaposleno je 26 osoba dok se  dodatnih 26 osoba odlučilo na pokretanje vlastitog biznisa osnivanjem komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Bitno je napomenuti da je veliki broj žena ali i mladih osoba koje su prošle obuke…


POZIV ZA EDUKACIJU Obuka za žene sa invaliditetom – voditeljice grupa vršnjačke podrške

U sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji finansira Evropska unija, a realizuju  Organizacija  amputiraca  “UDAS”  u  partnerstvu  sa  Helsinškim  parlamentom  građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto više” Sarajevo, raspisuje se: POZIV ZA EDUKACIJU Obuka za žene sa invaliditetom – voditeljice grupa vršnjačke podrške (Peer-support) Pozivamo žene sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine da se prijave za trodnevnu edukaciju „Obuka za voditeljice grupa vršnjačke podrške (Peer-support)“ koja će se održati od 8.3. do 10.3.2019. u Hotelu Kardial, Teslić. Cilj edukacije je da 20 žena sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine steknu vještine i znanja potrebne za organizovanje i…


CARE Consultancy: Design/update of communication and advocacy strategy of the target CSOs

CARE International is looking for a Consultant(s)/ organization/ company to undertake the following activities: • Together with CSOs staff, review the existing communication and advocacy (CA) documents and propose concrete improvements for CA engagement, • In cooperation with CARE, organize a two days CA workshop with representative staff from all partner CSOs, • In communication with the partners, design/update of comprehensive individual CA strategies for each of the 7 partner CSOs, to be approved by CSOs responsible bodies within the consultation period, • Provision of the Consultancy Report to CARE CARE’s Outputs • Provide necessary information and documentation on the project to the Consultant…