Potpisan ugovor o saradnji na implementaciji novog projekta Udruženja građana NEŠTO VIŠE

Udruženje građana NEŠTO VIŠE i Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ su potpisali Ugovor o partnerstvu na realizaciji projekta pod nazivom “Zaštita kulturne baštine u BiH uz podršku mreža organizacija civilnog društva – PCH Program”.

Projekat “Zaštita kulturne baštine u BiH uz podršku mreža OCD-a – PCH Program” ima za cilj da u saradnji OCD i institucija radi na zaštiti i unapređenju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Implementacija projekta je počela  danas, 01.02.2024. i trajat će 36 mjeseci.

Projekat finansira Evropska unija.