Druženje u Centru za stara i iznemogla lica/osobe Mostar (RJ DUM i Tekija)

Ovaj mjesec (5.12. i 13.12.2023.)  smo u Centru za stara i iznemogla lica/osobe Mostar (RJ DUM i Tekija) održali dvije edukativne radionice o rezidbi i održavanju grmova i stablašica. Dvorišta ova dva Centra su zaista lijepa, ali su ipak zahtjevala intervenciju u vidu rezidbe i uklanjanja suhih i polomlljenih grana.

U saradnji sa JP Parkovi Mostar, te uz pomoć naših volonterki dvorišta su dobila tretman kakav i zaslužuju. Orezane su košćele, ruže i ukrasni borovi, prorijeđeni i prikraćeni žbunjevi koji su se oteli kontroli, pokošena trava, pokupljeno lišće, posađene masline i čempresi. Djelatnici Parkova su imali pune ruke posla jer su odvezli tri ture biootpada.

Ova radionica je imala i edukativni karakter, pa smo tako našim volonterima i djelatnicima Centra na praktičnim primjerima pokazali kako orezati pojedinu biljku, kako pripremiti i dezinfikovati makaze, kako rukovati sa mašinama i alatima. Također dotakli smo se i komposta i pripremili već postojeću konstrukciju za odlaganje biootpada.

U međuvremenu, mališani iz vrtića Sunčani Most su spremili priredbu za štićenike Centra i izmamili im osmijeh na lice.

Centar za stara i iznemogla lica/osobe Mostar je najstarija (1930.) ustanova za socijalno zbrinjavanje starih i iznemoglih lica u Bosni i Hercegovini, a odlukom Gradskog vijeća grada Mostara 2005. godine došlo je do spajanja do tada dvije registrirane ustanove koje se nalaze u gradu , a to su Javna ustanova Dom za stara i iznemogla lica Mostar koja je djeluje na adresi Tekija 40 i ustanova Centar za društvenu skrb o starim osobama u ulici Fra Franje Miličevića 45. U dvije odvojene jedinice danas ukupno ima 120 korisnika, a uvijek su u potrebi za potrepštinama kao što su higijenska sredstva, konzervirana hrana, voće, povrće, čajevi, kafa…

Svjesni toga, objvili smo poziv za donacije koje smo primali na dan kad smo održali radionicu u radnoj jedinici DUM. Ovim putem se želimo ponovo zahvaliti preduzećima i organizacijama koje su prošle sedmice pripremili donacije koje su podijeljene izmedju obje jedinice Centra ( Najvest , Udruga Zdrav život – Kinezis , Eko Jasmina , FabrikaCoffee Mostar , Hrvatska pošta Mostar , Pekare Suncokret , EkoDizajn i permakulturno imanje Nešto Više ) 🙏

Aktivnosti u Centru za stara i iznemogla lica Mostar su realizirane kroz projekt Mostar – Prostori koji pokreću uz podršku Vlade UK🇬🇧

People in Need Bosnia and Herzegovina

Agencija lokalne demokratije Mostar

OKC Abrašević

Everyday Peace Indicators

#Mostar