Publikacija: Troškovi visokog obrazovanja u BiH – Costs of higher education in BiH

U studiji “Troškovi visokog obrazovanja u BiH” prezentujemo rezultate istraživanja u okviru „Programa zadržavanja mladih u BiH – Opšta mobilizacija“, koji implementira Udruženja građana “Nešto Više“ u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj, a finansira Evropska Unija.
U Bosni i Hercegovini postoje javne i privatne visokoškolske institucije. Sistem javnih univerziteta sastoji se od sljedećih osam univerziteta: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Zenici sa oko 90 fakulteta i umjetničkih akademija. Također postoje i 22 privatne visokoobrazovne institucije koje zakon o visokom obrazovanju podjednako tretira kao i javne visokoobrazovne institucije.
Glavni cilj ovog istraživanja je analiza troškova studiranja u BiH, te analizu sistema finansiranja univerziteta i fakulteta u BiH.
Osnovna metodologija u istraživanju je analiza primarnih i sekundarnih podataka, pregled postojeće literature i dokumenata iz ove oblasti. Osnova za ovo istraživanje su bili izvještaji visokoškolskih institucija rezultati provedenih anketnih istraživanja, standardni izvještaji statističkih institucija, ali i posebne kvantitativne i kvalitativne analize i izveštaji koji se koriste za specifične potrebe ovog istraživanja.

publikaciju pogledajte ovdje: LINK (BHS verzija)

In the study “Costs of Higher Education in BiH” we present the results of research within the “Youth Retention Program in BiH – General Mobilization”, implemented by the Citizens’ Association “Nešto više” in cooperation with PRONI Center for Youth Development and funded by the European Union.
There are public and private higher education institutions in Bosnia and Herzegovina. The system of public universities consists of the following eight universities: University of Sarajevo, University of Tuzla, University of Mostar, University of Banja Luka, University “Džemal Bijedić” Mostar, University of East Sarajevo, University of Bihać and University of Zenica with about 90 faculties and art academies. There are also 22 private higher education institutions that are treated equally by the law on higher education as public higher education institutions.
The main goal of this research is the analysis of the costs of studying in BiH, and the analysis of the financing system of universities and faculties in BiH.
The basic methodology in the research is the analysis of primary and secondary data, review of existing literature and documents in this field. The basis for this research were the reports of higher education institutions, the results of surveys, standard reports of statistical institutions, but also special quantitative and qualitative analyzes and reports used for the specific needs of this research

For the publication on English click HERE