Novi projekat – Organized structure to combat domestic violence

Nastavljamo saradnju sa Francuskom ambasadom u BiH koja je ovaj put od 197 pristiglih projekata izabrala 7 za finansiranje a jedan od izabranih je i naš projekat. Želimo pokrenuti potpisivanje „Sporazuma o saradnji“ sa općinama s ciljem stvaranja organizirane strukture za borbu protiv nasilja u porodici i ponuditi prikladniju podršku žrtvama. Naš cilj je da žrtve nasilja u porodici steknu povjerenje u lokalne institucije i potaknu se da od tih institucija zatraže podršku i pomoć.

Zahvaljujemo se Francuskoj ambasadi na podršci.