Uspostavljanje saradnje na temu istraživanja potreba mladih kao podrške izradi omladinskih politika Zapadnohercegovačke županije

U petak, 18.06.2021. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) održan je inicijalni sastanak na uspostavljanju saradnje u procesu istraživanja potreba mladih i podrške izradi omladinskih politika Županije Zapadnohercegovačke. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja građana ‘’Nešto Više’’, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, PRONI Centra za omladinski razvoj i programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI). Planirano je uspostavljanje saradnje na sprovođenju aktivnosti izrade metodologije, organizovanja fokus grupa i sprovođenja istraživanja za potrebe izrade omladinskih politika Županije Zapadnohercegovačke.

Na sastanku su dogovoreni budući koraci u zvaničnom uspostavljanju saradnje, i naglašeno je da su pitanja potreba, obrazovanja i zapošljavanja mladih visoko na listi prioriteta u ŽZH, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Predstavnici ministarstva su naglasili i da je urađen Nacrt Zakona o mladima Županije Zapadnohercegovačke, i da se nakon njegovog usvajanja razmišlja o izradi strategija za mlade, a za koje je potrebno uraditi kvalititno istraživanje potreba mladih sa ovog područja, što će omogućiti ova inicijativa.

Ove aktivnosti su omogućene zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).