fbpx

Women's Empowerment – Prvo praktično radno iskustvo za žene sa završenim fakultetom

Na samom početku projekta nisu nam baš vjerovale da će u kratkom roku pronaći mjesto za rad i u  narednim mjescima svakodnevno ići na posao i obavljati radne zadatke u okviru kompanija i institucija gdje mogu steći praktična znanja i vještine. Međutim  38 mladih djevojaka/žena aktivno rade posljadnjih  mjesci  na konkretnim radnim zadacima i stječu svoje prvo radno iskustvo. Neke od njih su završile sa praksom, neke završavaju. Ima i onih koje su nastavile sa radom i  ostale da rade u firmi u kojoj su obavljale praksu. Praksa koja im je bila veoma neophodna  omogućena je kroz projekat podržan od strane  🇺🇸United States Embassy to Bosnia and Herzegovina u okviru programa “Osnaživanje žena”.
 
Udruženje građana “Nešto Više” i ove godine pruža veoma važnu priliku mladim ženama da kroz projekat “Prvo praktično radno iskustvo za žene sa završenim fakultetom” lakše i brže pronađu posao i započnu svoju poslovnu karijeru.
 
 
Hvala Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini,
Hvala poslodavcima koji je omogućavaju praksunašim praktikanticama.
 
“First practical work experience for women with a university degree” supported by

@USEmbassySJJ within the program “Women's Empowerment” and implemented by UG Nešto Više.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook