fbpx

Potpisan Memorandum o saradnji između Gender centra Republike Srpske i Udruženje građana ”Nešto Više”

Danas smo potpisali Memorandum o saradnji sa Gender centrom Republike Srpske a u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ čije je cilj jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima te podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za ravnopravnost polova u lokalnim zajednicama u BiH.
Radujemo se nastavku, do sada više nego uspješne, saradnje sa našim kolegicama i kolegama iz Gender centra RSa.
 
Direktorica Gender centra Republike Srpske mr Mirjana Lukač i izvršni direktor udruženja građana „Nešto Više”, Aleksandar Bundalo danas su potpisali Memorandum o saradnji. Memorandum je potpisan u okviru implementacije projekta “Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u BiH” (2021-2023) a koji je podržan od strane Evropske Unije u Bosni i Hercegovini. Gender centar Republike Srpske će u okviru ovog projekta sarađivati na podršci jačanju unutrašnjih kapaciteta lokalnih samouprava za podršku promociji i zalaganju za ženska prava, jačanju kapaciteta svih aktera u 10 lokalnih zajednica Republike Srpske za uvođenje principa rodne ravnopravnosti sa posebnim fokusom na žene iz ranjivih grupa. Ovom saradnjom Gender centar Republike Srpske samo nastavlja svoj dugogodišnji rad sa jednicama lokalne samouprave, komisijama za ravnopravnost polova skupština opština/gradova, nevladinim organizacijama, kao i ranjivim kategorijama žena, a sve u cilju institucionalne podrške ostvarivanju osnovnih ljudskih prava žena i muškaraca na lokalnom nivou.
Potpisivanje je upriličeno povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena jer na ovaj dan se podsjećamo na žene koje su se borile za pravo glasa, pravo na rad i bolje radne uslove, pravo na život, pravdu, mir i dostojanstvo za sve. Međutim, na ovaj dan se podsjeća i na težak položaj žena u društvu koje su i dalje diskriminisane po osnovu pola u javnom i privatnom životu. Veliki broj njih su žrtve nasilja po osnovu pola i nasilja u porodici, a nekima su ugrožena ili u nedovoljnoj mjeri omogućena osnovna ekonomska, socijalna, politička i kulturna prava. Zato je jako važno da svi akteri našeg društva djeluju zajedno kako bi se položaj žena u Republici Srpskoj svakim danom unapređivao.
 
Projekat implementira Udruženje građana “Nešto Više” u partnerstvu sa

Amica Educa u saradnji sa  Gender centar Vlade RS i Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Evropska unija u Bosni i Hercegovini

 

Facebook