fbpx

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata na području lokalnih zajednica: Banovići, Cazin, Han Pijesak, Rogatica, Teslić i Živinice.

Udruženje građana „Nešto Više“ u okviru projekta „“Podrška izradi Gender akcijskih planova (GAPova) u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, raspisuje Javni poziv za organizacije civilnog društva

Podnosioci projektnih prijedloga trebaju predložiti projekte koji doprinose unapređenju ekonomskog položaja žena odnosno ravnopravnosti (s)polova u lokalnoj zajednicu i koji su u skladu sa Gender akcijskim planom Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim praksama.

Potencijalnim aplikantima se sugeriše da, prilikom izrade projektnih prijedloga, kontaktiraju Koordinatore radnih grupa za izradu Lokalnog Gender akcijskog plana u navedenim lokalnim zajednicama u cilju usaglašavanja projekte ideje sa identificiranim mjerama za postizanje ravnopravnosti na lokalnom nivou. Imena i kontakti Koordinatora se mogu dobiti upitom na email: prijava@nestovise.org ili telefon 066 711 274 od 12:00 do 14:00h svakog radnog dana.

Iznos sredstava koja se traže u projektnom prijedlogu ne može biti manji od 5.000 KM niti veći od 10.000 KM, ne uključujući doprinos Aplikanta. Maksimalan iznos budžeta može da bude 11.000 KM – 10.000 KM sredstava od UG “Nešto Više” + 10% učešća Aplikanta.

Podnosioci projektnih prijedloga moraju osigurati najmanje 10% sredstava u novcu/robama/uslugama od ukupno traženog iznosa. Projekti trebaju trajati maksimalno četiri (4) mjeseca i moraju biti implementirani u periodu jun – oktobar 2020.godine.

Početak projekta podrazumijeva datum potpisivanja ugovora koje se očekuje u junu mjesecu 2020. godine, a projekat se završava kada se dostave završni narativni i finansijski izvještaji.

Tokom implementacije projekata, jedina osoba iz organizacije će biti coordinator/ica i biti će odgovorna za implementaciju, upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje prema UG “Nešto Više”.

Iznosi za angažovanje personala (naknada za projekat koordinatora ili računovođe) kao i iznosi administrativnih troskova granta (troškovi zakupa kancelarije, režijski troškovi, kancelarijski material, fax/telefon/internet, bankovna provizija itd.)  ne premašuju 30%  od ukupnog iznosa budžeta projekta.

 LOKACIJA

Projekti moraju biti implementiran na području lokalnih zajednica Banovići, Cazin, Han Pijesak, Rogatica, Teslić i Živinice, odnosno korisnici/e projekta moraju biti stanovnici navedenih lokalnih zajednica. Za svaku zajednicu će biti podržan jedan projektni prijedlog.

PRAVO UČEŠĆA

Na Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije osnovane prema važećim zakonima o udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine, čije se sjedište nalazi u jednoj od nabrojanih lokalnih zajednica odnosno aktivno provode svoje aktivnosti u toj zajednici.

Podnosilac može predati više od jednog projektnog prijedloga sa odvojenim prijavnim formularima i dokumentacijom za svakog od njih, a finansirati će se samo jedan uspješno ocijenjen i odabran projekat.

INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV I DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

  • Rok za prijavu: Nedjelja, 14.06.2020. do 17:00h
  • Način dostave: Elektronski u pdf formatu
  • Adresa za dostavu: prijava@nestovise.org

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila prijava@nestovise.org najkasnije do 12.06.2020. do 12:00h ili radnim danima od 12:00 do 14:00h na broj telefona 066 711 274

U slučaju potrebe, rok za prijem aplikacija može biti produžen.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

  • Projektni prijedlog (potpisano i ovjereno pečatom aplikanta); DOWNLOAD
  • Budget projekta sa detaljnim narativom/opisom svake pojedinačne stavke (potpisano i ovjereno pečatom aplikanta i u excel dokumentu sa formulama); DOWNLOAD
  • Izjava o podobnosti potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom aplikanta; DOWNLOAD
  • Kopija rješenje nadležnog organa o registraciji aplikanta i identifikacijski broj aplikanta;
  • Kopija završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu (dokument Bilans stanja i Bilans uspjeha), koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe.

Facebook