fbpx

Održan Zoom partnerski sastanak 9 nevladinih organizacija u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“

Partnerski sastanak devet nevladinih organizacija, koji je organizirao CARE International Balkans u okviru dva projekta istog naziva „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a financijski podržali CARE Češka i Vlade Češke, te Austrijske razvojne agencije (ADA), održan je danas, umjesto u Modriči kako je to bilo ranije predviđeno, putem Zoom aplikacije zbog pogoršanja epidemiološke situacije u ovom gradu.

„U prvom dijelu sastanka razmijenili samo informacije s partnerima o njihovim aktivnostima tokom januar – juna ali i planovima za naredni period juli – decembar ove godine. Projektom koji finansira Vlada Češke Republike ulazimo u treću završnu godinu gdje je akcenat na implementaciji novih aktivnosti kreiranih na ovom trogodišnjem projektu sa ciljem daljeg povezivanja sa državnim institucijama na svim nivoima, kako bi usluge koje pruža NVO sektor bile prepoznate i sufinansirane od države“, kazao je projekt menadžer CARE International Balkans Branislav Tanasijević.

Istako je kako su u drugom dijelu današnjeg sastanka razgovarali s organizacijama koje finansira Austrijska razvojna agencija, a implementiraju CARE Austrija i CARE BiH u svrhu podrške socijalnim preduzećima koja su nastala sa ciljem veće održivosti NVO.

„Projektom je predviđeno finasiranje šest socijalnih preduzeća, ali i podrška njihovim kampanjama od interesa, gdje je na prvom mjestu razvoj mreže socijalnih preduzeća i uključivanje većeg broja NVO koje žele osnovati svoja preduzeća“, rekao je Tanasijević.

Jedna od tih organizacija je i „Budućnost“ iz Modriče koja je u vlasništvu Poljoprivredne zadruge „EKOBUDUĆNOST“.

„CARE International je za nas značajan donator sa kojim smo realizovali mnogo dobrih i konkretnih aktivnosti kao što su sanacija objekta Sigurne kuće (zamjena stolarije, zamjena dotrajalog namještaja i kotla za grijanje). Imamo priliku da uz podršku različitih eksperata izgrađujemo svoje kapacitete pa smo u skladu sa tim učestvovali u različitim edukacijama koje se odnose na poboljšanje vidljivosti organizacije putem web stranice i saopštenja za medije, izrada biznis plana, izrada strategije zagovaranja i komunikacije i drugo. Naše naredne aktivnosti usmjerene su na jačenje kapaciteta Zadruge „Eko-Budućnost“, a sve u cilju ekonomskog jačanja žena i izlaza iz kruga nasilja. Na imanju realiziramo različite aktivnosti kao što su radno-okupacione aktivnosti, obuke žena za uzgoj voća i povrća, obavljanje sezonskih poslova i slično“, kazala je Jelena Mišić, direktorica NVO „Budućnost“.

Tokom trogodišnjeg CZDA projekta sedam projektnih partnera je imalo priliku dobiti sredstva za operativno funkcionisanje svojih kancelarija, donacije u opremi za njihovo bolje funkcionisanje, priliku za studijsku posjetu o povezivanje sa Češkim sličnim NVO organiuzacijama sa ciljem korištenja njihovih dobrih praksi.

Projekti „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, koje implementira CARE International, grade kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) za pružanje usluga marginaliziranom i ugroženom stanovništvu i omogućava im da aktivno sudjeluju u kreiranju i implementaciji relevantnih politika.

(Interview.ba)

Facebook