fbpx

”Ženska priča je bitna”

”Ženska priča je bitna” naziv je radnog sastanka koji se održava danas (ponedjeljak, 25.11.2019. godine) u Banja Luci. Riječ je o sastanku neformalne mreže žena sa invaliditetom sa ciljem predstavljanja značaja gender perspektive u pokretu osoba sa invaliditetom, te predstavljanjem nacrta strategije razvoja mreže i mogućnostima uključivanja žena sa invaliditetom u rad navedene mreže. Umrežavanjem žena sa invaliditetom unutar ove neformalne mreže, želimo pojačati djelovanje osoba sa invaliditetom, kako na individualnom, tako i na organizacijskom nivou na polju gender ravnopravnosti unutar pokreta osoba sa invaliditetom.

Na ovom sastanku prisustvuju žene sa invaliditetom sa područja banjalučke regije, dok se ovakvi radni sastanci planiraju u narednom periodu u ostalim dijelovima BiH. Takođe, na sastanku prisustvuje i Myles Geiran, Irski ambasador u Sloveniji i BiH.

Ovaj radni sastanak je dio aktivnosti projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji podržava Evropska unija, a realizuje Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više” Sarajevo.

Jedan od rezultata Projekta je aktualizovanje pitanja žena sa invaliditetom u okviru pokreta osoba sa invaliditetom kroz jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom putem treninga i edukacija, pružanje usluga uzajamne podrške usmjerenih ka ženama sa invaliditetom, te uspostavljanje i jačanje neformalne mreže žena sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine. Podršku realizaciji ove aktivnosti pružila je i Irska ambasada u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

S obzirom na značajnu ulogu medija u promociji prava i mogućnosti žena sa invaliditetom u društvenom životu, pozivamo medije na izvijeste o navedenom događaju.