fbpx

Održan sastanak sa najvišim predstavnicima Grada Živinice vezano za izradu GAPa

Predstavnik Udruženja građana “Nešto Više” iz Sarajeva, Adem Lisičić,  održao je sastanak sa Gradonačelnikom Živinica  Samirom  Kamenjakovićem povodom izrade Gender Akcionog Plana za Grad Živinice. Pored Gradonačelnika sastanku su prisustvovali i njegov  savjetnik Salih Durić, Alma Suljkanović stručna saradnca za informisanje i komunikacije, zatim Elmir Krivalić direktor BKCa i Selma Zahirović koja će raditi na izradi analize trenutnog stanja vezano za gender.  Predstavnici/ce Općine su krenuli sa aktivnostima izrade analize trenutnog stanja vezano za rodnu ravnopravnost i naš predstavnik Adem Lisičić je zajedno sa njima razgovarao o detaljima analize, formiranju radne grupe za izradu GAPa i ostalim budućim aktivnostima koje slijede.
Cilj koji želimo postići kroz zajednički nastup u okviru ovog projekta je osnaživanje uloge žena u društvu te podrška lokalnim partnerstvima u procesu uspostavljanja efektivnih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti polova.
Grad Živinice se, putem nadležnih službi i u okvirima raspoloživih mogućnosti, aktivno uključio u realizaciju projektnih aktivnosti.

Projekat „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, podržan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.