fbpx

Održali smo još jedan trening iz Energetske Efikasnosti na projektu „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“

Održali smo još jedan trening iz energetske efikasnosti, ovaj put u prostorijama našeg Udruženja u Sarajevu. Govorili smo o smanjenju troškova za električnu energiju u svakodnevnoj upotrebi za poslovna, javna i privatna lica. Posebnu pažnju smo usmjerili na uticaj smanjenja troškova električne energije na životnu sredinu. Prisutni su čuli naša pozitivna iskustva iz prakse i dobili važne uvide u različite sisteme energetske efikasnosti.

Pored predstavnika organizacija civilnog društva imali smo i predstavnicu gradskih Toplana Sarajevo koja je sa nama razmijenila iskustva i dala nam najnovije informacije koje se tiču potrošnje energije za masovno zagrijavanje korištenjem plina kao energenta. Takodje smorazgovarali kako bolje i efikasnije upravljati električnom energijom radi smanjenja troškova u svakodnevnoj upotrebi.

Finansijsku podršku za trening iz energetske efikasnosti pružio je CARE International Balkans kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, kojeg finansira Češka razvojna agencija i CARE Češka. Pored UG ”Nešto Više”, kroz projekat „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“ podržane su organizacije: Amica Educa Tuzla, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Otaharin“ Bijeljina, Sarajevski otvoreni centar, Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde i UG „Duga“ Sarajevo. Cilj projekta je jačanje kapaciteta 7 nevladinih organizacija kako bi se poboljšao pristup socijalnim pravima, zaštiti i njezi ranjivih kategorija u BiH.