Iskustvena podrška za žene sa invaliditetom

U Tesliću je od petka 08.03. do nedjelje 10.03.2019. održana prva radionica sa korisnicima projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”. Bazna tema trodnevne radionice je bila ”Iskustvena podrška (peer support) za žene sa invaliditetom”, koju su predvodile Mr sci. Dijana Đurić, psiholog, Jelena Popović, socijalna radnica i Vera Bošković, dipl.pravnica.

U odličnoj atmosferi, učesnice iz deset gradova Bosne i Hercegovine, razmijenile su svoje životne priče, govorile o tome šta je njima iskustvena podrška značila u najtežim momentima prilagođavanja novonastalim životnim prilikama, te o planovima koje imaju za pokretanje grupa iskustvene podrške u svojim lokalnim zajednicama. Izrazile su zadovoljstvo odabirom teme, te su sve istakle da se i dalje žele osnaživati na polju iskustvene podrške, kako bi i same mogle pružati ovakvu uslugu na što kvalitetniji način.

Od njih 21, većina učesnica su već prepoznate aktivistice u društvu, pa se u skoro vrijeme može očekivati da preuzmu uloge liderica koje će u svojim lokalnim zajednicama, a onda i šire, pokrenuti inicijative i organizirati grupe iskustvene podrške za osobe sa invaliditetom.

Projektno osoblje projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” će sa zadovoljstvom pratiti nove inicijative ovih odlučnih žena, te će se potruditi podržati ih u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i potaći njihovo daljnje umrežavanje.

Projekat ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” podržava Evropska Unija, a realiziraju ga Organizacija UDAS, sa partnerima Udruženjem Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženjem građana Nešto Više.