osi

(Poziv 2) POZIV MLADIM OSOBAMA SA INVALIDITETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP) U PREDUZEĆIMA PO VLASTITOM IZBORU

UGNV u okviru POZIVA 2 poziva nezaposlene mlade osobe sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama sa invaliditetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 18 imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u skladu sa njihovom diplomom. Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama sa invaliditetom različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati aplikanti koji žive u manjim, ruralnim mjestima….


Iskustvena podrška za žene sa invaliditetom

U Tesliću je od petka 08.03. do nedjelje 10.03.2019. održana prva radionica sa korisnicima projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”. Bazna tema trodnevne radionice je bila ”Iskustvena podrška (peer support) za žene sa invaliditetom”, koju su predvodile Mr sci. Dijana Đurić, psiholog, Jelena Popović, socijalna radnica i Vera Bošković, dipl.pravnica. U odličnoj atmosferi, učesnice iz deset gradova Bosne i Hercegovine, razmijenile su svoje životne priče, govorile o tome šta je njima iskustvena podrška značila u najtežim momentima prilagođavanja novonastalim životnim prilikama, te o planovima koje imaju za pokretanje grupa iskustvene podrške u svojim lokalnim zajednicama. Izrazile su zadovoljstvo odabirom teme,…


poziv – Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ Udruženje građana „Nešto Više“, Sarajevo, za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži pružatelja usluge za mapiranje javnih objekata radi utvrđivanja stepena pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Cilj projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. Svrha angažovanja U okviru projekta biti će izvršeno mapiranje 60 osnovnih i srednjih škola kao i mapiranje…