fbpx
USAID_logo

– Prijavite se: počinje prva serija obuka u Poljoprivrednom centru

komoraclavandanevenpaprena_metvica

U nadolazećem periodu, a najkasnije do polovine decembra/prosinca 2014. godine, osoblje Udruženja građana Nešto Više namjerava organizirati sljedeće obuke u Poljoprivrednom centru za profesionalni razvoj u Mostaru:

1.    Poljoprivreda za početnike: Proizvodnja ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja
2.    Izrada sopstvenog poslovnog plana (u poljoprivredi)
3.    Životne vještine: efektna komunikacija

Detaljnije o obukama, terminima, i prijavama možete više pročitati u nastavku teksta.

1. Poljoprivreda za početnike: Proizvodnja ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja – radi se o jednodnevnom treningu koji se sastoji od teoretskog dijela koji će se obaviti u Trening centru, te praktičnog dijela koji će obuhvatiti terenski posjet Oglednoj farmi UG Nešto Više, i/ili nekom od uspješnih proizvođača ljekovitog/začinskog/aromatičnog bilja. Ukupan broj polaznika na treningu: 20. Ohrabruju se prvenstveno nezaposlene osobe, mladi do 30 godina i žene bez obzira na životnu dob, koji bi ozbiljno razmatrali pokretanje poljoprivredne proizvodnje, ali i svi drugi zainteresirani za svijet poljoprivrede da se prijave za obuku. Preliminarne prijave (sa odgovorima na sljedeća pitanja: ime i prezime, broj telefona, godina rođenja, mjesto prebivališta, da li ste zaposleni i gdje, zašto me ova obuka zanima?) se primaju na e-mail:  ili na fax 036 347 296.

2. Izrada sopstvenog poslovnog plana – start-up trening (u poljoprivredi) – radi se o dvodnevnom treningu koji će okupiti 20 polaznika, i to osoba koje već imaju određenu poslovnu ideju u razmatranju (naravno u sferi poljoprivrede). Od polaznika će se tražiti da se pripreme za obuku, uz precizne instrukcije šta sve treba da pripreme prije početka obuke. Ohrabruju se prvenstveno nezaposlene osobe, mladi do 30 godina i žene bez obzira na životnu dob, koji bi ozbiljno razmatrali pokretanje poljoprivredne proizvodnje ili bi željeli unaprijediti već postojeću poljoprivrednu proizvodnju da se prijave na obuku. U okviru projekta postoji fond za podršku registraciji novih poduzeća (start-up fond). Polaznici obuke, koji u roku od 6 mjeseci nakon završetka obuke budu registrirali svoje poduzeće, imaju pravo da se prijave za nadoknadu dijela troškova registracije (do 50%) iz sredstava projekta. Preliminarne prijave (sa odgovorima na sljedeća pitanja: ime i prezime, broj telefona, godina rođenja, mjesto prebivališta, da li ste zaposleni i gdje, zašto me ova obuka zanima, sažetak moje ideje za koju bih radila/o poslovni plan?) se primaju na e-mail:  ili na fax 036 347 296.

3. Životne vještine: efektna komunikacija (verbalna i neverbalna komunikacija) – radi se o jednodnevnom treningu koji će okupiti 15 polaznika. Na temu efektne komunikacije će se dodati jedna ili dvije podteme, po odabiru polaznika, kao što su npr. timski rad, planiranje, liderstvo, SWOT analiza, i sl. Ohrabruju se prvenstveno nezaposlene osobe, mladi do 30 godina i žene bez obzira na životnu dob, koji žele podići svoje šanse na tržištu rada boljim komuniciranjem, da se prijave za obuku. Vaše zvanje ili posao koji pokušavate naći treba da budu povezani sa poljoprivredom, preradom i/ili prehranom. Preliminarne prijave (sa odgovorima na sljedeća pitanja: ime i prezime, broj telefona, godina rođenja, mjesto prebivališta, zvanje, da li ste zaposleni i gdje, zašto me ova obuka zanima?) se primaju na e-mail:  ili na fax 036 347 296.

Preliminarne prijave na gore navedene kontakte šaljite što prije, s obzirom da će se u obzir, između ostalog, uzimati i redoslijed prijave kandidata. Svi prijavljeni kandidati će biti kontaktirani sa daljnjim instrukcijama vezanim za proces prijave.

Osoblje UG Nešto Više predviđa da će se sve gore navedene obuke održati u periodu između 10.11.2014. i 12.12.2014. godine. Osoblje Udruženja zadržava pravo izmjene tematike obuka, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Sve obuke se organiziraju u okviru projekta „Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini“ kojeg finansijski podržava USAID, a implementira Udruženje Nešto Više.

Komentariši

Facebook