fbpx
eu

Korak bliže EU

euLokalizacija EU (2010): Projekat se sastoji od četiri komponente, a trajat će ukupno tri godine. Ukupna vrijednost projekta je oko milion eura. Prva komponenta, trening program za općine, bazirana je na lokalnom razvoju prema standardima EU. Cilj ove komponente jeste da izgradi i ojača kapacitete općina vezano za proces evropskih integracija u BiH i da osposobi osoblje općina da se na najbolji mogući način pripreme za sve obaveze koje ih očekuju. Ukupno četrdeset općina BiH obuhvaćeno je projektom. NV koordinira implementaciju projekta u dvanaest općina centralne regije (Novo Sarajevo, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Ilijaš, Zenica, Travnik, Novi Travnik, Žepce, Vareš, Bugojno, Zavidovići) u periodu od aprila do novembra 2010. godine. Projekat je podržan od strane SNVa (Holandska Razvojna Agencija) i Direkcije za evropske integracije.

Vrijednost prve faze projekta: 10 784 KM (NV aktivnosti).

 

snv1Udruženje građana “Nešto Više” je u periodu od aprila do novembra 2010. godine bilo angažovano u ulozi “Opštinskog terenskog koordinatora” za 12 opština u BiH na prvoj fazi projekta “Lokalizacija Evropske unije”, pokrenutog od strane Holandske razvojne agencije (SNV)  i Direkcije za evropske integracije (DEI). 

Cilj projekta je  pripremanje i aktivnije uključivanje jednica lokalne samouprave u procese evropskih integracija. 

Udruženje građana “Nešto Više” je u ulozi mentora opštnskim predstavnicima bilo zaduženo za  logističke pripreme teoretskih i praktičnih radionica,  te evaluaciju i izvještavanje.

snv2U prvoj fazi projekta ukupno je odrađeno 15 radionica, a svaki od gradova je bio domaćin za učesnike minimalno na jednoj radionici.

U toku su pripreme za drugu fazu projekta. Osoblje Nešto Više se nada da će biti angažirano i u drugoj fazi, te da će se suradnja sa SNVom i DEIom nastaviti.

Komentariši

Facebook