fbpx
volunteers

Ozvaničimo i potaknimo volontiranje

volunteersZaposli se volontiranjem – volontiraj da bi se zaposlio (2010-traje): Projekat doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada, te zastupanjem za donošenje i poboljšanje zakona o volontiranju u BiH. Podržani od strane USAIDa i CCIa, NV i Omladinski Komunikativni Centar Banja Luka kao partneri nastoje obezbijediti uslove, u zakonskom i operativnom smislu, za sticanje praktičnih znanja i vještina studenata u BiH, kao i institucionalno podsticati i obezbjeđivati socijalni kapital koji volontiranje sa sobom donosi: građanski aktivizam, socijalnu koheziju i izgradnju pozitivnih vrijednosti društva.

Vrijednost projekta: 195 000 KM.

 

Osnovna namjena projekta je obezbjediti uslove, u zakonskom i operativnom smislu, za sticanje praktičnih znanja i vještina studenata u BiH putem organizovanog volonterskog rada kako bi se unaprijedile njihove kompetencije koje su tražene na tržištu rada. U zakonskom smislu ovaj cilj se ostvaruje kroz zastupanje i lobiranje visokoškolskih ustanova RS da usvoje “Opšti akt” o načinu dodjele ECTS bodova za volontitiranje studenata u lokalnoj zajednici. Uporedo sa ovim aktivnostima zagovaramo izmjene i dopune postojećeg Zakona o visokom obrazovanju FBiH kako bi se uspostavio identičan sistem dodjele ECTS bodova.

Kako bi se zaokružila neophodna zakonska regulativa za institucionalno prepoznavanje modela volontiranja studenata u BiH u okviru projekta aktivno učestvujemo u radu formalne radne grupe za izradu projedloga i usvajanja Zakona o volontiranju FBiH. 

U okviru projekta radićemo na jačanju kapaciteta visokoškolskih ustanova, javnih institucija i nevladinih organizacija za kreiranje i realizaciju organizovanih volonterskih programa namjenjenih studentima. Pored jačanja  kapaciteta pružićemo konkretnu podršku u procesu kreiranja i realizacije volonterskih programa u tri univerzitetska centra u BiH (Banja Luka, Tuzla i Zenica), te će se dobijeni rezultati promovisati kao primjeri dobre prakse i biti polazna osnova za podsticanje  visokoškolskih ustanova za organizovanje sličnih programa u ostalim univerzitetskim centrima. Obezbjedićemo učešće studenata u volonterskim programima koji će biti fokusirani na izgradnji njihovih socijalnih vještina i znanja koje se sve češće traže na tržištu rada (rad u timu, komunikacijske vještine, praktični pristupi u rješavanju problema, liderske sposobnosti, itd.), te njihovoj ličnoj izgradnji kao aktivnih građana društva.

Opšti cilj projekta: Doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz obezbjeđivanje adekvatnih zakonskih regulativa za organizovanje i prepoznavanje  volonterskog  rada radi sticanja znanja i neophodnog iskustva.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Doprinijeti prepoznavanju organizovanog volonterskog rada putem uspostavljanja Zakona o volontiranju na području FBiH.
 2. Doprinijeti implementaciji Zakona o volontiranju u RS kroz uspostavljanje lokalnih volonterskih politika baziranih na potrebama lokalnih zajednica.
 3. Podstaći pokretanje inicijative za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju FBiH kroz publikovanje rezultata realizovanih volonterskih programa studenata.
 4. Uključiti organizovani volonterski rad u sistem visokog obrazovanja u BiH kao model sticanja praktičnih znanja i vještina u skladu sa zahtjevima tržišta rada.
 5. Jačanje kapaciteta visokoškolskih ustanova, javnih ustanova i nevladinih organizacija u oblasti organizovanog rada sa volonterima (volonterski menadžment)
 6. Podržati dizajniranje i realizaciju organizovanog volonterskog rada studenata u 3 opštine (Banja Luka, Tuzla i Zenica)
 7. Osigurati maksimalnu dostupnost i distribuciju informacija o mogućnostima sticanja praktičnih znanja i vještina u okviru organizovanog volonterskog rada.

Dugoročni rezultati projekta:

 1. Zakonski regulisan organizovani volonterski rad na čitavoj teritoriji BiH.
 2. Kroz usvojene lokalne volonterske politike određene prioritetne oblasti za organizovanje volonterskih programa studenata i drugih kategorija građana u skladu sa potrebama lokalnih zajednica.
 3. Sistemski prepoznat i vrednovan volonterski rad studenata u oblasti visokog obrazovanja.
 4. Obezbjeđeni kapaciteti visokoškolskih ustanova, javnih ustanova i nevladinih organizacija za kvalitetan rad sa volonterima i kreiranje adekvatnih volonterskih programa.
 5. Obezbjeđen kontinuirani doprinos volontiranja u rješavanju identifikovanih problema u lokalnoj zajednici u svrhu postizanja socijalne kohezije i stvaranja društvenog kapitala.
 6. Kroz učešće u volonterskim programim unapređene opšte kompetencije studenata koje su tražene na tržištu rada.
 7. Ojačano aktivno učešće građana, naročito mladih, u društvenim procesima.
 8. Obezbjeđen rast BDP kao posljedica uticaja ekonomske vrijednosti volonterskog rada

Komentariši