EU udas hca ugnv

Poziv za pružanje usluge provođenja treninga/obuke za za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za članove mreže preživjelih od mina

Organizacija UDAS za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži edukatora/icu za pružanje usluge kreiranja i provođenja treninga/obuke za voditelje grupa uzajamne podrške (peer-support) za članove mreže preživjelih od mina. Svrha angažovanja je edukovanje 20 članova mreže preživjelih od mina iz Bosne i Hercegovine o vještinama organizovanja i vođenja grupa uzajamne podrške (peer-support) u njihovim zajednicama. Cilj treninga je osmisliti i kreirati sadržaj trodnevnog treninga koji će učesnicima omogućiti da steknu osnovna znanja i vještine potrebne za organizovanje i vođenje grupa uzajamne podrške (peer-support); Ohrabriti učesnike treninga da organizuju grupe uzajamne podrške (peer-support) za druge članove mreže preživjelih od…


POZIV ZA EDUKACIJU Obuka za žene sa invaliditetom – voditeljice grupa vršnjačke podrške

U sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji finansira Evropska unija, a realizuju  Organizacija  amputiraca  “UDAS”  u  partnerstvu  sa  Helsinškim  parlamentom  građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto više” Sarajevo, raspisuje se: POZIV ZA EDUKACIJU Obuka za žene sa invaliditetom – voditeljice grupa vršnjačke podrške (Peer-support) Pozivamo žene sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine da se prijave za trodnevnu edukaciju „Obuka za voditeljice grupa vršnjačke podrške (Peer-support)“ koja će se održati od 8.3. do 10.3.2019. u Hotelu Kardial, Teslić. Cilj edukacije je da 20 žena sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine steknu vještine i znanja potrebne za organizovanje i…


Saopštenje za medije: „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

„Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“: Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Ovogodišnja tema obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je fokusirana na osnaživanje osoba sa invaliditetom, i njihovu ulogu nosioca promjena u BiH, u cilju postizanja inkluzivnog, pravednog i održivog razvoja. Projekat „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, ima za cilj postići veći nivo uključenosti organizacija civilnog društva u proces Evropskih integracija,  fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. Projekat finansira Evropska unija u iznosu od 450 000 eura i svojim konceptom i rezultatima će u narednih 36 mjeseci doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja 2030. Organizacija amputiraca…