volunteers

Ozvaničimo i potaknimo volontiranje

Zaposli se volontiranjem – volontiraj da bi se zaposlio (2010-traje): Projekat doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada, te zastupanjem za donošenje i poboljšanje zakona o volontiranju u BiH. Podržani od strane USAIDa i CCIa, NV i Omladinski Komunikativni Centar Banja Luka kao partneri nastoje obezbijediti uslove, u zakonskom i operativnom smislu, za sticanje praktičnih znanja i vještina studenata u BiH, kao i institucionalno podsticati i obezbjeđivati socijalni kapital koji volontiranje sa sobom donosi: građanski aktivizam, socijalnu koheziju i izgradnju pozitivnih vrijednosti društva. Vrijednost projekta: 195 000 KM.


eu

Korak bliže EU

Lokalizacija EU (2010): Projekat se sastoji od četiri komponente, a trajat će ukupno tri godine. Ukupna vrijednost projekta je oko milion eura. Prva komponenta, trening program za općine, bazirana je na lokalnom razvoju prema standardima EU. Cilj ove komponente jeste da izgradi i ojača kapacitete općina vezano za proces evropskih integracija u BiH i da osposobi osoblje općina da se na najbolji mogući način pripreme za sve obaveze koje ih očekuju. Ukupno četrdeset općina BiH obuhvaćeno je projektom. NV koordinira implementaciju projekta u dvanaest općina centralne regije (Novo Sarajevo, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Ilijaš, Zenica, Travnik, Novi Travnik,…


bih

Služimo svojoj zemlji

PeaceTrails u službi BiH (2009-traje): Glavni fokus programa su PTYLAP diplomci, koji primanjem naše podrške u građenju uspješnih karijera zauzvrat nude svoje vještine, vrijeme i pomoć BiH zajednicama. Takav fokus intenzivira PeaceTrails mrežu i pomaže joj da pronađe svoje mjesto u unaprijeđenju BiH društva. Sekundarni fokus je jačanje partnerstva sa College of Saint Benedict i Saint John’s University (CSBSJU) iz Minnesote, SAD, na kojem je do sada 38 lidera iz PTYLAP stekao univerzitetsku diplomu uz stipendiranje, uz ugovoren povratak u BiH nakon završenih studija. Naš treći fokus je partnerstvo sa poljoprivrednim zadrugama, kojima nudimo pomoć pri zapošljavanju i daljem obrazovanju osoblja i…


csbsju

Suradnja sa američkim univerzitetom

Suradnja sa College of Saint Benedict/Saint John’s University (CSBSJU), Minnesota, USA (2008-traje): Nakon što je 38 članova Nešto Više diplomiralo na CSBSJU, NV je pokrenulo saradnju sa ovom institucijom organiziranjem ljetnih internshipa za američke studente u Bosni i Hercegovini, te edukacijom za BiH građane kroz treninge sa predavačima – profesorima sa CSBSJU. Do sada je devet američkih studenata uspješno realizovalo svoje internship planove u našoj zemlji. NV je potaklo i pomoglo osnivanje bosansko-hercegovačkih odjeljenja diplomaca SJU i CSB. NV je u procesu proširivanja suradnje sa CSBSJU na nove aktivnosti.


scholarship

PeaceTrails Stipendiranje

PeaceTrails (PT) Program Stipendiranja (2002-traje): Kroz ovaj Program, svim PTYLAP diplomcima omogućeno je da apliciraju za stipendiju za svoje dodiplomske i postdiplomske studije. Program je fokusiran na podršku obrazovanja BiH, te ohrabrivanju mladih da steknu visoko obrazovanje i pomažu lokalnim zajednicama kroz volonterski angažman. Svaki  stipendista volontira 500 sati godišnje u lokalnim zajednicama. Stipendisti su do sada ostvarili 74 diplome (61 dodiplomskih, 10 magistarskih i 3 specijalističkih studija). Trenutno imamo šest studenata u programu (četiri dodiplomska,  jedan doktorski studij,  i jedan srednjoškolski program) koji još uvijek primaju stipendije. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost programa 1 064 831 KM.


entrepreneurship

Treninzi za lidere

Trodnevne radionice “Ljudska strana organizacija” i “Kreativnost, inovativnost i preduzetničko razmišljanje” (Avgust 2010): U nastavku suradnje sa St. John’s University – College of St. Benedict iz Minnesote, SAD, organizirane su dvije trodnevne radionice u Banja Luci i Mostaru, sa profesorima-predavačima  Dr. Robertom Gazich i Dr. Paul-om Marsnik. Teme radionica su bazirane na unaprijeđenju menadžerskih vještina i poduzetničkog duha (osobnost (Myers-Briggs), emocionalna inteligencija, vrijednosti, teorije motivacije, teorije postavljanja cilja, stres, upravljanje vremenom, konflikt instrument TKI, kretivnost-inovativnost-poduzetnički mentalitet, kreativno rješavanje problema CPS,…). Radionice su organizirane za 60 participanata iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a koji obnašaju liderske pozicije NGO-a, komercijalnih preduzeća,…


HR

Treninzi za lidere u poljoprivredi

Trodnevna radionica „Upravljanje ljudskim resursima“ (Juli 2009): radionica je organizirana u suradnji sa američkim profesorom menadžmenta sa College of Saint Benedict/Saint John’s University (CSBSJU), Minnesota, USA Dr. Robertom Gazich, a namijenjena je izvršnom osoblju poljoprivrednih zadruga, te osoblju organizacija i institucija uključenih u razvoj poljoprivrede Bosne i Hercegovine. Projekat je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost projekta 57 000 KM.


agro_coop

BiH Zadrugarstvo

Održiva zadruga (2009-2010): Kroz edukaciju, zapošljavanje, izgradnju vizuelnog identiteta i biznis planove osnažujemo postojeće kapacitete poljoprivrednih zadruga, kako bi zadruge bile u stanju da pružaju kvalitetnije usluge svojim korisnicima. Edukacijom osoblja kroz set treninga, zadruga dobija osnovna znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta, energije i ekologije. Zapošljavanje se realizira putem otvaranjem novih radnih mjesta subvencioniranjem zapošljavanja i stipendiranjem studenata završnih godina studija – apsolvenata. Izgradnjom vizuelnog identiteta, zadruge su bolje predstavljene, kako u zemlji tako i u inostranstvu, putem dvojezičnih internet prezentacija, dizajniranjem logoa, memoranduma i flajera. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost programa 44 200 KM.


business_plan

Žrtve mina: pokretanje sopstvenog biznisa

Podrška socio-ekonomskoj reintegraciji preživjelih žrtava mina kroz kreiranje radnih mjesta u zajednicama sa značajnim stepenom manjinskog povratka (2009): Osoblje i konsultatni NV radili su na pružanju usluga treninga iz oblasti menadžmenta sa praktičnom izradom biznis planova. Program je rađen sa 32 korisnika projekta sa teritorije 14 opština u BiH: Foča, Hadžići, Ilidža, Olovo, Rogatica, Sokolac, Trnovo, Bileća, Čapljina, Konjic, Livno, Mostar, Nevesinje i Trebinje. Osnovni cilj bio je da se korisnici upoznaju sa svim segmentima poslovnog planiranja kroz praktičnu izradu biznis plana. Korisnici su educirani o aspektima poslovnog okruženja u BiH, trendovima u poslovanju i mogućnostima za proširenje i unaprijeđenje…


business_development

Poslovanje

Biznis Program (2009): pružali smo podršku PTYLAP diplomcima u pokretanju ili unaprijeđivanju sopstvenih biznisa, pomagali u metodama rukovođenja u cilju povećanja uspješnosti poslovnih rezultata. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost programa 97 000 KM.


LOGOCRK

Razvoj karijere

Centar za Razvoj Karijere – CRK (2007-2008): CRK je program koji je služio mladim obrazovanim osobama u njihovom profesionalnom napredovanju. Program je pomagao kroz zapošljavanje, stjecanje dodatnih vještina i radnog iskustva. Zaposlili smo sedam osoba, omogućili 26 internšipa (21 za BiH studente iz SAD-a i 5 za BiH studente), pomogli u nostrifikaciji 12 diploma, te omogućili 18 osoba da se profesionalno usavrši. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost programa 179 000 KM.


AGROLOGO

Poljoprivreda i zadrugarstvo

Razvoj agro-biznisa kroz zemljoradničke zadruge (2004-2006): Kroz partnersku saradnju sa agro zadrugama, radili smo na edukaciji i organizaciji poljoprivrednika, na razvijanju kvalitete rada i osnaživanju uloga zadruga kao glavnog servisa poljoprivrednicima. NV je kroz program uposlilo 20 mladih lidera koji su radili u mobilnim, fleksibilnim timovima na terenu sa 9 poljoprivrednih zadruga iz BiH. Kroz program je usluženo i unaprijeđeno više od 740 poljoprivrednih domaćinstava. Poseban tim je radio na razvoju nacionalne mreže poljoprivrednih zadruga u suradnji sa zadružnim savezima na državnom i entitetskim nivoima, te drugim zainteresiranim lokalnim i internacionalim organizacijama koje podržavaju razvoj poljoprivrede BiH. Objavljene su dvije…


local_community

Razvoj BiH lokalnih zajednica

Projekat pomoći razvoju lokalnih zajednica (2003-2004): Kroz istraživanje i analizu stanja u dvanaest BiH zajednica izabrane su četiri zajednice u kojima su petoročlani timovi uposlenika NV radili sa stakeholderima, najčešće predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija ali i pojedincima, na pokretanju lokalnih inicijativa, izradi planova razvoja zajednice, te implementaciji projekata. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost projekta 300 000 KM.


PTLOGO

PeaceTrails: Liderski Program za mlade

U spomen na naše prerano preminule i nikad zaboravljene prijatelje Danijelu Dabić i Mladena Vlaški. PeaceTrails Youth Leadership Adventure Program – PTYLAP (1999-2003): Ovaj program je mladima Bosne i Hercegovine ponudio mogućnost razvijanja i vođenja individualnih projekata orijentisanih ka pomoći lokalnim zajednicama. Projekti su bili bazirani na strasti lidera i na potrebama lokalnih zajednica. PTYLAP je omogućio da 163 mlada lidera (iz 50 gradova i sela) implementira 130 projekata, u suradnji sa 60 partnerskih organizacija iz 44 grada BiH. Razvijene su dugoročne prijateljske veze među učesnicima Programa. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost programa 3 600…


Donoranje_organa

Osnivanje BIH mreže da doniranje organa

Program osnivanja BiH Mreže za doniranje organa (2001–2002): Pokrenuta je mreža za doniranje organa u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa doktorima, bolnicama i medicinskim konsultantima iz BiH, te susjednih zemalja. Program je podržan od strane The Whalen Family Foundation. Vrijednost programa 120 000 KM.


youth_fair

Sajam omladinskih organizacija BiH

Sajam omladinskih organizacija (2000 i 2001): Godišnji forum za prezentacije  programa omladinskih organizacija u zemlji. Tokom implementacije, 123 ogranizacije su prezentovale svoje aktivnosti BiH javnosti. Sajam je 2000. godine podržan od strane Organizacije za sigurnost i kooperaciju u Evropi (OSCE), a 2001. godine od strane Schuler Helfen Leben (SHL) i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (SOROS). Vrijednost projekta 210 000 KM.


conference

Konferencija za izgradnju dijaloga

Konferencija za građenje dijaloga i obostrane saradnje između univerziteta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj (1999). Projekat Konferencije je podržan od strane Kanadske ambasade. Vrijednost projekta 20 000 KM.


education

Edukativni programi mreže

Edukativni programi za mlade (1998–1999): Seminari, treninzi, ljetni kampovi, akademske razmjene sa studentima iz Evrope i SADa u saradnji sa članicama Mreže Nešto Više i internacionalnim omladinskim organizacijama. Programi i aktivnosti su podržani od strane Vijeća mladih Barcelone. Vrijednost programa 100 000 KM.


youth

Mreža omladinskih organizacija

Osnivanje Mreže omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini (1997): Od strane Vijeća Evrope smo nagrađeni sa “Prize of Europe” za najbolji projekat u borbi protiv ksenofobije u 1997 godini. Mreža je kroz zajedničke aktivnosti okupljala više od 50 omladinskih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekta 50 000 KM.


Swiss_Logo

Švicarska Agencija za Razvoj i Kooperaciju

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) podržava projekat Zapošljavanje mladih u ruralnim područjima, koje osoblje Nešto Više implementira u partnerstvu sa GOPA mbH, u okviru Youth Employment Programa (YEP). SDC je također dijelom podržao trodnevne radionice koje su američki profesori Dr. Gazich i Dr. Marsnik održali za 60 lidera iz sektora biznisa, NVOa, i vladinih institucija i agencija u Banja Luci i Mostaru 2010 na teme: Ljudska strana organizacije i Kreativnost, inovacije i poduzetničko razmišljanje.