scholarship

– Prilike za stipendiranje

Otvoreni su sljedeći stipendijski programi: 1. HMC – Program jednogodišnje razmjene učenika drugih razreda srednjih škola sa Velikom Britanijom Rok za predaju aplikacija 15.11.2009. 2. Undergraduate Exchange Program UEP – Program jednogodišnje razmjene BiH studenata druge godine studija sa univerzitetima u SAD Rok za predaju aplikacija 01.12.2009. 3. CEU- Centralno Evropski Univerzitet – Program postdiplomskih studija iz društvenih i humanističkih nauka Rok za online apliciranje 25.01.2010. Sve aplikacije i materijale o navedenim programima možete preuzeti na web stranici: http://www.srce.ba/index.php/oglasi-i-konkursi  


file icon pdf

Dokumenti

  UGNV ID broj .pdf UGNV PDV uvjerenje.pdf UGNV Djelatnost.pdf UGNV Registracija 2011.pdf UGNV registracija.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2017.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2016.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2015.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2014.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2013.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2012.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2011.pdf Bilans stanja na dan 31.12.2010.pdf Revizijski izvjestaj za 2010.pdf Godisnji izvjestaj 2010.pdf Godisnji izvjestaj 2009.pdf UGNV Statut 2011.pdf Pravilnik o radu.pdf Pravilnik o racunovodstvu.pdf Pravilnik o nabavkama i grantovima.pdf Poslovnik o radu Skupstine.pdf Prirucnik za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini.pdf      


csbsju

CSBSJU

 College of Saint Benedict – Saint John's University (CSB), Minnesota  www.csbsju.edu Nakon što je 40 članova i osoblja Nešto Više diplomiralo na CSBSJU, danas ove dvije organizacije razvijaju partnerske odnose. Do sada je NV organiziralo internship za devet američkih studenata u Bosni i Hercegovini, te uslužilo preko 100 građana BiH kroz treninge koji su se organizirali sa američkim profesorima na našim područjima. Trenutno NV i CSBSJU nastoje proširiti zajedničke aktivnosti planiranjem organizacije kratkoročnih posjeta studenata i osoblja CSBSJU našoj zemlji, kao i organiziranjem jednosemestralnog programa u BiH za američke studente u suradnji sa nekim od naših univerziteta.


IMTD

IMTD Washington DC

 Institute for Multi-Track Diplomacy (IMTD), Washington DC, USA  www.imtd.org IMTD je partnerski surađivao sa Nešto Više u toku PeaceTrails Youth Leadership Adventure Programa i Programa Razvijanje agro-biznisa kroz poljoprivredne zadruge, uključujući svoje eksperte iz svijeta peacebuildinga u edukaciju mladih lidera Bosne i Hercegovine. Ambasador John McDonald, utemeljitelj IMTDa, je dugogodišnji prijatelj i mentor osoblja Nešto Više, koji osim redovnog praćenja napretka Udruženja često posjećuje Bosnu i Hercegovinu. Misija IMTDa je promovirati sistemski pristup izgradnji mira i facilitirati transformaciju duboko ukorijenjenih društvenih konflikata. Institut je utemeljen u Arlingtonu, i ima više od 300 članova u 31 zemlji. IMTD je podržan od…


futura

Futura Mostar

 Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura, Mostar  www.futura.ba Utemeljenje Udruge,  svojevrstan je odgovor, na trenutno nepodnošljivo stanje  u  oblastima koja svakodnevno prožimaju naše živote. Prije svega mislimo na probleme u oblasti medija, obrazovanja,  gospodarstva, individualnih i kolektivnih ljudskih prava i europskih integracija.Ovo su ujedno i  teme koje imamo namjeru obrađivati kroz naše buduće projekte, koje ćemo realizirati kroz istraživanje javnog mijenja, kreiranje kompletnih kampanja, dokumentarnim i istraživačkim tv projektima, organizaciju tematskih tribina i sl. Članovi udruge imaju značajna iskustva  iz domena medija, informatike, prava, gospodarstva, obrazovanja, video produkcije i  marketinga.


No Image

Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti Nešto Više Treninzi i pripreme za osoblje „Nešto Više“ u SAD (2003) Pilot projekat PeaceTrails Programa Stipendiranja (2002-2003) Organiziranje Svečanosti – završne ceremonije za promociju diplomiranih lidera PTYLAP (2000, 2001, 2002, 2003) Trosedmični trening program za omladinske lidere, u SAD (1999-2002) Predstavljanje aktivnosti „Nešto Više“ i CJB-a na Omladinskom sajmu u Barceloni (2000) Kontakt forum Sarajevo 2000 (2000) Pokretanje WEB stranice „Nešto Više“ (2000) Studijska posjeta CJB-u (Vijeću mladih Barcelone) i upoznavanje sa projektima umrežavanja omladinskih organizacija u Barceloni (2000) Ljetni kamp u Kataloniji (1999) Serija koncerata španske grupe „Los de Otilia“ širom Bosne i Hercegovine (1999) Organizaciona razmjena…


norveska

– Poslovati s Norveškom

Osoblje Nešto Više je prisustvovalo konferenciji “Poslovati s Norveškom” koja se održala dana 15.10.2010. u Mostaru. Ambasador Kraljevine Norveške u BiH, gospodin Jan Braathu je govorio o ekonomskoj situaciji u svojoj zemlji, te o dobrim izgledima za kreiranje poslovnih odnosa sa privrednicima i organizacijama u Bosni i Hercegovini.


Swiss_Logo

Švicarska Ambasada

 Swiss Embassy je podržala projekat izrade i održavanja web stranice Mreže omladinskih klubova Bosne i Hercegovine.


Care

Care International

 Care International je podržao opremanje kancelarije NV u Banja Luci (2000) neophodnom tehničkom opremom i namještajem.


mercy_corps

Mercy Corps

Mercy Corps Scotland je podržao projekat Podrška socio-ekonomskoj reintegraciji žrtava mina kroz kreiranje poslova u zajednicama sa značajnim stupnjem povratka manjina, čiji je dio Nešto Više implementiralo na teritoriji 14 općina u Bosni i Hercegovini.


osce

OSCE

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) je podržala prvi Sajam omladinskih organizacija koji je Nešto Više organiziralo 2000. godine.


shl

Schuler Helfen Leben

Schuler Helfen Leben je podržalo Sajam omladinskih organizacija Bosne i Hercegovine koji je Nešto Više organiziralo 2001. godine.


soros

SOROS

Open Society Fund of Bosnia and Herzegovina (SOROS) je podržalo Sajam omladinskih organizacija Bosne i Hercegovine koji je Nešto Više organiziralo 2001. godine.


Canada

Kanadska Ambasada

Canadian Embassy je podržala organizaciju Konferencije za izgradnju dijaloga i bilateralne suradnje između univerziteta iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.


Barcelona

Vijeće mladih Barcelone

Concell de la Joventut de Barcelona je podržavalo edukativne programe, seminare, treninge, ljetne kampove i susrete studenata BiH sa studentima iz Amerike i Evrope u suradnji sa mrežama internacionalih omladinskih organizacija.No Image

Gdje da nas potražite

Centralni ured Sarajevo Dobrinja, Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 33 788 740    Fax: +387 33 788 741 JIB: 4201540980004 Unicredit banka: 338 720 221 982 0171   Područna kancelarija Istočno Novo Sarajevo Hilandarska 16, 71123 Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina JIB: 4201540980039 NLB Razvojna Banka Banja Luka, Filijala I. Sarajevo: 562 012 808 881 89 46 Područni ured Mostar Humilišani bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Telefon: +387 36 347 296 Fax: +387 36 831 848 JIB: 4201540980004 (za Federaciju) E-mail: Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype


drought

Poljoprivreda

Izgradnja kapaciteta adaptacije na sušu u agro-biznisu (2010 – mart 2012): U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, projekat je uslužiio najmanje 10'000 farmera iz sjevero-istočne Bosne i Hercegovine koji su dobili mogućnost za primjenu adaptivnih rješenja u borbi protiv suše kroz mjere podrške koje će usvojiti odgovorne državne, entitetske, kantonalne i lokalne institucije. Projekat je kroz treninge i tehničku podršku direktno uključio sedam poljoprivrednih zadruga (menadžerske timove i farmere), te 20 vladinih službenika kako bi se povećali kapaciteti za primjenu inovativnih mjera podrške u borbi protiv suše. U tom cilju, osim procjene stanja na terenu i razvijanja…


globalgap

Zadrugarstvo u poljoprivredi

ACCORD: Razvoj poljoprivrednih zadruga (2010-traje): U partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, NV će se fokusirati na interni razvoj sedam poljoprivrednih zadruga i njihovih poljoprivrednih proizvođača u cilju povećanja konkurentnosti na lokalnom i regionalnom tržištu. U sektoru voće/povrće, dvije zadruge će biti certificirane i operativne po HACCAP standardima, dok će sedam zadruga i 200 već operativnih farmera biti certificirani i operativni po GLOBALGAP standardima. Projekat će osigurati i da se 200 novih farmera voća i povrća opremi za proizvodnju, te uključi u zadružno poslovanje. Ciljna grupa zadruga iz sjevero-istočne Bosne i Hercegovine će osim uključivanja novih 200 farmera,…


rural_employment

Zapošljavanje u ruralnim sredinama

Zapošljavanje mladih u ruralnim sredinama (2010-traje): Udruženje građana “Nešto Više” će u parnerstvu sa GOPA mbH – Youth Employment Program (YEP) osigurati zaposlenje za tri mlade osobe starosne dobi od 18 do 30 godina kao kao i povremeno zapošljavanje za minimalno 20 drugih osoba iste starosne kategorije na području tri ruralne zajednice u Bosni i Hercegovini. Kroz nabavku tri univerzalne sušare za procesuiranje voća, gljiva i ljekovitog bilja, organizovanje edukacije i izradu dvogodišnjeg poslovnog plana korisnici će se osposobiti za rad sa voćem i ljekobiljem, te steći praktično radno iskustvo. Projektom će se, pored osiguravanja prihoda za uposlene, promovirati, razvijati…