Novi projekat – “Jačanje liderskih vještina djevojaka i žena u regiji Mostara”

Početkom mjeseca septembra 2019. godine počeli smo sa relaizacijom još jednog zanimljivog i korisnog projekta pod nazivom “Strengthening leadership skills of girls and women with focus in Mostar region”. Projekat smo osmislili sa ciljem da ojačamo ulogu žena u našem društvu, da zajedno sa njima radimo na jačanju njihovog samopuzdanja i liderskih vještina kako bi upravo one bile pokretači boljeg i zdravijeg života u BiH. Projekat je podržan od strane “Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).” Tokom realizacije ovog projekta želimo direktno raditi sa preko 60 djevojaka i žena na jačanju njihovih liderskih vještina, na njihovoj samoprocjeni, na njihovom jačanju samopouzdanja i dati im smjernice za najbolje načine implementacije poslovnih i drugih društveno korisnih ideja. Pored toga želimo ostvariti saradnju i sa srednjim školama gdje imamo za cilj održati predavanja vezano za liderske vještine i na taj način upoznati mlade osobe sa prednostima i mogućnostima koje liderstvo nosi sa sobom. Takođe želimo da skrenemo pažnju da odluke koje lideri donose mogu imati značajan utjecaj na prirodu te da je veoma bitno da taj utjecaj bude pozitivan.

“We are grateful for Canada’s contribution to this project through the Canada Fund for Local Initiatives.”