fbpx

Prvi praktikant koji je završio sa praksom. Čestitamo!

“Practical Working Experience for Youth and Youth with Disabilities” je projekat kojeg realizujemo u manjim sredinama u BiH i gdje smo uz pomoć United States Embassy to Bosnia and Herzegovina pružili priliku za 48 osoba da steknu prvo radno iskustvo i da nauče praktične vještine neophodne za poslove koje žele obavljati. Nadamo se da će mnogi/e od njih nakon dva mjeseca rada ili ostati na poslu koji sada rade ili će im ovo iskustvo pomoći da lakše nađu željeni posao.

Danas vam predstavljamo jednog od korisnika projekta.
“Obavljanje dvomjesečne prakse u JU Narodna biblioteka Sokolac, predstavlja za mene značajno iskustvo u pogledu sticanja teorijskih znanja i praktičnog iskustva u funkcionisanju jedne javne ustanove, koja obavlja djelatnost od opšteg interesa.
U vremenima kada mladi, fakultetski obrazovani ljudi, teško dolaze do zaposlenja svaka prilika za sticanje radnog iskustva je dragocjena.

Zahvalan na prilici koju Nešto Više i US Ambasada pruža mladima u sticanju prvih iskustava”
Rade Kosorić – Sokolac

#UGNV #NeštoViše #ZapošljavanjeMladih #USAinBiH

HVALA:

Facebook